sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 081 Vinaphone Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0814431981550,000
660.000
Sim 0814431981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0819401981550,000
660.000
Sim 0819401981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Vinaphone
Đặt mua
0817251981550,000
660.000
Sim 0817251981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
251981 Vinaphone
Đặt mua
0818651981550,000
660.000
Sim 0818651981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0813781981650,000
780.000
Sim 0813781981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0817731981700,000
840.000
Sim 0817731981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
0815501981990,000
1.190.000
Sim 0815501981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501981 Vinaphone
Đặt mua
08167619811,000,000
1.200.000
Sim 0816761981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08152019811,000,000
1.200.000
Sim 0815201981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08123519811,200,000
1.440.000
Sim 0812351981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51981 Vinaphone
Đặt mua
08124319811,200,000
1.440.000
Sim 0812431981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431981 Vinaphone
Đặt mua
08197319811,200,000
1.440.000
Sim 0819731981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08177219811,500,000
1.800.000
Sim 0817721981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08123719811,500,000
1.800.000
Sim 0812371981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71981 Vinaphone
Đặt mua
08179219811,500,000
1.800.000
Sim 0817921981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
921981 Vinaphone
Đặt mua
08173619811,500,000
1.800.000
Sim 0817361981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08178119811,500,000
1.800.000
Sim 0817811981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08178219811,500,000
1.800.000
Sim 0817821981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21981 Vinaphone
Đặt mua
08194419811,500,000
1.800.000
Sim 0819441981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441981 Vinaphone
Đặt mua
08162119811,500,000
1.800.000
Sim 0816211981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08153119811,500,000
1.800.000
Sim 0815311981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08153019811,500,000
1.800.000
Sim 0815301981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Vinaphone
Đặt mua
08153819811,600,000
1.920.000
Sim 0815381981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
381981 Vinaphone
Đặt mua
08185419811,700,000
2.040.000
Sim 0818541981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08128319811,700,000
2.040.000
Sim 0812831981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08184519811,750,000
2.100.000
Sim 0818451981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51981 Vinaphone
Đặt mua
08157019811,800,000
2.160.000
Sim 0815701981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
701981 Vinaphone
Đặt mua
08173719811,800,000
2.160.000
Sim 0817371981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08194919811,800,000
2.160.000
Sim 0819491981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08161519811,800,000
2.160.000
Sim 0816151981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51981 Vinaphone
Đặt mua
08161819811,800,000
2.160.000
Sim 0816181981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
181981 Vinaphone
Đặt mua
08132719811,800,000
2.160.000
Sim 0813271981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08133419811,800,000
2.160.000
Sim 0813341981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08171919811,800,000
2.160.000
Sim 0817191981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91981 Vinaphone
Đặt mua
08135719812,000,000
2.400.000
Sim 0813571981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
571981 Vinaphone
Đặt mua
08131919812,100,000
2.520.000
Sim 0813191981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08127619812,150,000
2.580.000
Sim 0812761981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08125719812,150,000
2.580.000
Sim 0812571981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71981 Vinaphone
Đặt mua
08186619812,200,000
2.640.000
Sim 0818661981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
661981 Vinaphone
Đặt mua
08166319812,200,000
2.640.000
Sim 0816631981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08192319812,500,000
3.000.000
Sim 0819231981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08184619812,500,000
3.000.000
Sim 0818461981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61981 Vinaphone
Đặt mua
08153419812,500,000
3.000.000
Sim 0815341981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341981 Vinaphone
Đặt mua
08152319812,500,000
3.000.000
Sim 0815231981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08157319812,500,000
3.000.000
Sim 0815731981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08151719812,500,000
3.000.000
Sim 0815171981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71981 Vinaphone
Đặt mua
08197219812,500,000
3.000.000
Sim 0819721981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
721981 Vinaphone
Đặt mua
08139919812,500,000
3.000.000
Sim 0813991981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08195819812,550,000
3.060.000
Sim 0819581981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08126619812,600,000
3.120.000
Sim 0812661981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61981 Vinaphone
Đặt mua
08146919812,800,000
3.360.000
Sim 0814691981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
691981 Vinaphone
Đặt mua
08151919812,900,000
3.480.000
Sim 0815191981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08187319813,000,000
3.600.000
Sim 0818731981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08188119813,000,000
3.600.000
Sim 0818811981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11981 Vinaphone
Đặt mua
08196019813,000,000
3.600.000
Sim 0819601981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601981 Vinaphone
Đặt mua
08189719813,000,000
3.600.000
Sim 0818971981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08158219813,000,000
3.600.000
Sim 0815821981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08145719813,000,000
3.600.000
Sim 0814571981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71981 Vinaphone
Đặt mua
08194119813,000,000
3.600.000
Sim 0819411981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
411981 Vinaphone
Đặt mua
08183319813,000,000
3.600.000
Sim 0818331981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
08181719813,000,000
3.600.000
Sim 0818171981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
08166019813,000,000
3.600.000
Sim 0816601981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Vinaphone
Đặt mua
08145119813,000,000
3.600.000
Sim 0814511981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511981 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 081 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 081 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Đức Tuyên
  Đặt sim: 01231...12
  Vào lúc: 15:55 26/11/2020

  Nguyễn Đức Thuận
  Đặt sim: 09338...67
  Vào lúc: 15:53 26/11/2020

  Nguyễn Văn Ninh
  Đặt sim: 09719...16
  Vào lúc: 15:49 26/11/2020

  Lê Thị Thơ
  Đặt sim: 01298...75
  Vào lúc: 15:46 26/11/2020

  Ngô Chí Long
  Đặt sim: 01291...17
  Vào lúc: 15:43 26/11/2020

  Ngô Đức Việt
  Đặt sim: 01627...81
  Vào lúc: 15:40 26/11/2020

  Huỳnh Kiều Di
  Đặt sim: 01672...52
  Vào lúc: 15:37 26/11/2020

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01225...30
  Vào lúc: 15:34 26/11/2020

  Trần Trung Tuấn
  Đặt sim: 01258...38
  Vào lúc: 15:31 26/11/2020

  Nguyễn Phương Nhân
  Đặt sim: 01649...99
  Vào lúc: 15:29 26/11/2020

  Hoàng Trung Tuấn
  Đặt sim: 09170...57
  Vào lúc: 15:26 26/11/2020

  Nguyễn Văn Hậu
  Đặt sim: 01645...40
  Vào lúc: 15:22 26/11/2020

  Nguyễn Diệp Nguyệt
  Đặt sim: 01297...33
  Vào lúc: 15:20 26/11/2020

  Lê Thị Nhàn
  Đặt sim: 09389...37
  Vào lúc: 15:17 26/11/2020

  Nguyễn Văn Gia
  Đặt sim: 01220...97
  Vào lúc: 15:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.