sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 082 Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08259320011,400,000
1.680.000
Sim 0825932001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08242420011,430,000
1.720.000
Sim 0824242001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42001 Vinaphone
Đặt mua
08221320011,480,000
1.780.000
Sim 0822132001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
132001 Vinaphone
Đặt mua
08225320011,480,000
1.780.000
Sim 0822532001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08224420011,480,000
1.780.000
Sim 0822442001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08226420011,480,000
1.780.000
Sim 0822642001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42001 Vinaphone
Đặt mua
08221520011,480,000
1.780.000
Sim 0822152001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
152001 Vinaphone
Đặt mua
08223520011,480,000
1.780.000
Sim 0822352001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08224520011,480,000
1.780.000
Sim 0822452001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08225520011,480,000
1.780.000
Sim 0822552001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52001 Vinaphone
Đặt mua
08229520011,480,000
1.780.000
Sim 0822952001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952001 Vinaphone
Đặt mua
08231520011,480,000
1.780.000
Sim 0823152001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08221620011,480,000
1.780.000
Sim 0822162001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08225720011,480,000
1.780.000
Sim 0822572001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Vinaphone
Đặt mua
08223820011,480,000
1.780.000
Sim 0822382001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
382001 Vinaphone
Đặt mua
08225820011,480,000
1.780.000
Sim 0822582001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08221920011,480,000
1.780.000
Sim 0822192001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08223920011,480,000
1.780.000
Sim 0822392001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92001 Vinaphone
Đặt mua
08255820011,480,000
1.780.000
Sim 0825582001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
582001 Vinaphone
Đặt mua
08277920011,500,000
1.800.000
Sim 0827792001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08263320011,500,000
1.800.000
Sim 0826332001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08244420011,500,000
1.800.000
Sim 0824442001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42001 Vinaphone
Đặt mua
08283320011,500,000
1.800.000
Sim 0828332001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
332001 Vinaphone
Đặt mua
08285520011,500,000
1.800.000
Sim 0828552001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08299520011,500,000
1.800.000
Sim 0829952001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08236620011,500,000
1.800.000
Sim 0823662001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Vinaphone
Đặt mua
08238620011,500,000
1.800.000
Sim 0823862001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
862001 Vinaphone
Đặt mua
08299820011,500,000
1.800.000
Sim 0829982001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08293920011,500,000
1.800.000
Sim 0829392001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08233920011,500,000
1.800.000
Sim 0823392001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92001 Vinaphone
Đặt mua
08266920011,500,000
1.800.000
Sim 0826692001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
692001 Vinaphone
Đặt mua
08239520011,600,000
1.920.000
Sim 0823952001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08239620011,600,000
1.920.000
Sim 0823962001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08259620011,600,000
1.920.000
Sim 0825962001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Vinaphone
Đặt mua
08227220012,140,000
2.570.000
Sim 0822722001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
722001 Vinaphone
Đặt mua
08227520012,140,000
2.570.000
Sim 0822752001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08227620012,140,000
2.570.000
Sim 0822762001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08224220012,140,000
2.570.000
Sim 0822422001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22001 Vinaphone
Đặt mua
08224320012,140,000
2.570.000
Sim 0822432001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432001 Vinaphone
Đặt mua
08228520012,140,000
2.570.000
Sim 0822852001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08222620012,140,000
2.570.000
Sim 0822262001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08223620012,140,000
2.570.000
Sim 0822362001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Vinaphone
Đặt mua
08224620012,140,000
2.570.000
Sim 0822462001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
462001 Vinaphone
Đặt mua
08229620012,140,000
2.570.000
Sim 0822962001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08226820012,140,000
2.570.000
Sim 0822682001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08259920012,200,000
2.640.000
Sim 0825992001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92001 Vinaphone
Đặt mua
08289920012,400,000
2.880.000
Sim 0828992001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
992001 Vinaphone
Đặt mua
08261720012,600,000
3.120.000
Sim 0826172001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08297620012,600,000
3.120.000
Sim 0829762001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08228620013,280,000
3.940.000
Sim 0822862001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Vinaphone
Đặt mua
08226620013,300,000
3.960.000
Sim 0822662001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
662001 Vinaphone
Đặt mua
08233320013,300,000
3.960.000
Sim 0823332001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08282220013,760,000
4.510.000
Sim 0828222001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08220420013,800,000
4.560.000
Sim 0822042001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42001 Vinaphone
Đặt mua
08220520013,800,000
4.560.000
Sim 0822052001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
052001 Vinaphone
Đặt mua
08220620013,800,000
4.560.000
Sim 0822062001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08290920013,800,000
4.560.000
Sim 0829092001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08266820014,300,000
5.160.000
Sim 0826682001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82001 Vinaphone
Đặt mua
08290220014,300,000
5.160.000
Sim 0829022001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
022001 Vinaphone
Đặt mua
08227720014,500,000
5.400.000
Sim 0822772001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
08228820014,800,000
5.760.000
Sim 0822882001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
08223420014,940,000
5.930.000
Sim 0822342001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42001 Vinaphone
Đặt mua
08245620014,940,000
5.930.000
Sim 0824562001 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
562001 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 082 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 082 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Thi
  Đặt sim: 01288...16
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Hoàng Kim Ngọc
  Đặt sim: 01283...60
  Vào lúc: 22:52 25/6/2022

  Ngô Minh Huỳnh
  Đặt sim: 08615...96
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Trần Duy Cương
  Đặt sim: 08636...89
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Phan Phương Nhiên
  Đặt sim: 01244...47
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Trần Đức Quân
  Đặt sim: 01298...36
  Vào lúc: 22:40 25/6/2022

  Phạm Đức Lập
  Đặt sim: 01215...20
  Vào lúc: 22:38 25/6/2022

  Nguyễn Kim Thi
  Đặt sim: 01689...54
  Vào lúc: 22:35 25/6/2022

  Nguyễn Minh Phong
  Đặt sim: 01645...48
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Ngọc Thy
  Đặt sim: 01626...85
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Huỳnh Đức Sơn
  Đặt sim: 09694...69
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Ngô Văn Huy
  Đặt sim: 08952...91
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Phan Minh Tuấn
  Đặt sim: 09067...37
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Lê Duy Thành
  Đặt sim: 09724...32
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Hoàng Thị Tuyết
  Đặt sim: 01645...54
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.