sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 083 Tam Hoa - Sim dau so 083 tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0836472555950,000
1.140.000
Sim 0836472555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2555 Vinaphone
Đặt mua
0835427555950,000
1.140.000
Sim 0835427555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27555 Vinaphone
Đặt mua
0832278555950,000
1.140.000
Sim 0832278555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
278555 Vinaphone
Đặt mua
0832649555980,000
1.180.000
Sim 0832649555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08347845551,000,000
1.200.000
Sim 0834784555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08377235551,040,000
1.250.000
Sim 0837723555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
23555 Vinaphone
Đặt mua
08391725551,040,000
1.250.000
Sim 0839172555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
172555 Vinaphone
Đặt mua
08379845551,050,000
1.260.000
Sim 0837984555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08335475551,180,000
1.420.000
Sim 0833547555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Vinaphone
Đặt mua
08384195551,180,000
1.420.000
Sim 0838419555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
19555 Vinaphone
Đặt mua
08347085551,180,000
1.420.000
Sim 0834708555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
708555 Vinaphone
Đặt mua
08388475551,180,000
1.420.000
Sim 0838847555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08367545551,200,000
1.440.000
Sim 0836754555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08370545551,200,000
1.440.000
Sim 0837054555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
54555 Vinaphone
Đặt mua
08352425551,200,000
1.440.000
Sim 0835242555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
242555 Vinaphone
Đặt mua
08352445551,200,000
1.440.000
Sim 0835244555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08355605551,200,000
1.440.000
Sim 0835560555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0555 Vinaphone
Đặt mua
08361645551,200,000
1.440.000
Sim 0836164555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
64555 Vinaphone
Đặt mua
08361675551,200,000
1.440.000
Sim 0836167555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
167555 Vinaphone
Đặt mua
08367695551,200,000
1.440.000
Sim 0836769555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08373785551,200,000
1.440.000
Sim 0837378555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8555 Vinaphone
Đặt mua
08373815551,200,000
1.440.000
Sim 0837381555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81555 Vinaphone
Đặt mua
08390245551,200,000
1.440.000
Sim 0839024555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
024555 Vinaphone
Đặt mua
08390305551,200,000
1.440.000
Sim 0839030555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08393945551,200,000
1.440.000
Sim 0839394555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08393975551,200,000
1.440.000
Sim 0839397555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97555 Vinaphone
Đặt mua
08331505551,200,000
1.440.000
Sim 0833150555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
150555 Vinaphone
Đặt mua
08332375551,200,000
1.440.000
Sim 0833237555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08332485551,200,000
1.440.000
Sim 0833248555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8555 Vinaphone
Đặt mua
08332545551,200,000
1.440.000
Sim 0833254555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
54555 Vinaphone
Đặt mua
08332675551,200,000
1.440.000
Sim 0833267555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
267555 Vinaphone
Đặt mua
08332715551,200,000
1.440.000
Sim 0833271555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08332735551,200,000
1.440.000
Sim 0833273555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3555 Vinaphone
Đặt mua
08332765551,200,000
1.440.000
Sim 0833276555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
76555 Vinaphone
Đặt mua
08334895551,200,000
1.440.000
Sim 0833489555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
489555 Vinaphone
Đặt mua
08336705551,200,000
1.440.000
Sim 0833670555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08336715551,200,000
1.440.000
Sim 0833671555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1555 Vinaphone
Đặt mua
08336725551,200,000
1.440.000
Sim 0833672555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
72555 Vinaphone
Đặt mua
08336735551,200,000
1.440.000
Sim 0833673555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
673555 Vinaphone
Đặt mua
08336845551,200,000
1.440.000
Sim 0833684555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08339675551,200,000
1.440.000
Sim 0833967555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Vinaphone
Đặt mua
08346705551,200,000
1.440.000
Sim 0834670555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70555 Vinaphone
Đặt mua
08346745551,200,000
1.440.000
Sim 0834674555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
674555 Vinaphone
Đặt mua
08347905551,200,000
1.440.000
Sim 0834790555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08347985551,200,000
1.440.000
Sim 0834798555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8555 Vinaphone
Đặt mua
08349315551,200,000
1.440.000
Sim 0834931555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
31555 Vinaphone
Đặt mua
08352275551,200,000
1.440.000
Sim 0835227555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
227555 Vinaphone
Đặt mua
08347785551,200,000
1.440.000
Sim 0834778555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08350545551,200,000
1.440.000
Sim 0835054555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08376915551,240,000
1.490.000
Sim 0837691555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
91555 Vinaphone
Đặt mua
08370915551,240,000
1.490.000
Sim 0837091555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
091555 Vinaphone
Đặt mua
08339845551,240,000
1.490.000
Sim 0833984555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08399035551,250,000
1.500.000
Sim 0839903555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3555 Vinaphone
Đặt mua
08398375551,250,000
1.500.000
Sim 0839837555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
37555 Vinaphone
Đặt mua
08398275551,250,000
1.500.000
Sim 0839827555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
827555 Vinaphone
Đặt mua
08398175551,250,000
1.500.000
Sim 0839817555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08398075551,250,000
1.500.000
Sim 0839807555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Vinaphone
Đặt mua
08398065551,250,000
1.500.000
Sim 0839806555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
06555 Vinaphone
Đặt mua
08398035551,250,000
1.500.000
Sim 0839803555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
803555 Vinaphone
Đặt mua
08397385551,250,000
1.500.000
Sim 0839738555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Vinaphone
Đặt mua
08397365551,250,000
1.500.000
Sim 0839736555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
08397295551,250,000
1.500.000
Sim 0839729555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
29555 Vinaphone
Đặt mua
08397265551,250,000
1.500.000
Sim 0839726555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
726555 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 083 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 083 là của nhà mạng: Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Dương
  Đặt sim: 09759...42
  Vào lúc: 13:56 28/11/2021

  Ngô Minh Hiệp
  Đặt sim: 08856...67
  Vào lúc: 13:52 28/11/2021

  Huỳnh Đức Long
  Đặt sim: 01299...82
  Vào lúc: 13:50 28/11/2021

  Ngô Đức Anh
  Đặt sim: 01239...68
  Vào lúc: 13:46 28/11/2021

  Trần Duy Tân
  Đặt sim: 08873...63
  Vào lúc: 13:44 28/11/2021

  Nguyễn Thục Thơ
  Đặt sim: 01690...76
  Vào lúc: 13:41 28/11/2021

  Trần Minh Hiền
  Đặt sim: 01248...87
  Vào lúc: 13:37 28/11/2021

  Nguyễn Văn Linh
  Đặt sim: 09822...91
  Vào lúc: 13:35 28/11/2021

  Hoàng Thị Thư
  Đặt sim: 09629...29
  Vào lúc: 13:32 28/11/2021

  Nguyễn Minh Lâm
  Đặt sim: 01239...76
  Vào lúc: 13:29 28/11/2021

  Nguyễn Đức Tuân
  Đặt sim: 08854...14
  Vào lúc: 13:26 28/11/2021

  Trần Văn Khôi
  Đặt sim: 01275...17
  Vào lúc: 13:23 28/11/2021

  Trần Duy Sang
  Đặt sim: 09147...26
  Vào lúc: 13:20 28/11/2021

  Trần Chí Thái
  Đặt sim: 01236...87
  Vào lúc: 13:17 28/11/2021

  Phan Thị Vân
  Đặt sim: 01649...40
  Vào lúc: 13:14 28/11/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.