sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 089 Tam Hoa - Sim dau so 089 tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08960428883,200,000
3.840.000
Sim 0896042888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2888 Mobifone
Đặt mua
08980548883,200,000
3.840.000
Sim 0898054888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
54888 Mobifone
Đặt mua
08961408883,500,000
4.200.000
Sim 0896140888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
140888 Mobifone
Đặt mua
08961458883,500,000
4.200.000
Sim 0896145888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08967418883,580,000
4.300.000
Sim 0896741888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1888 Mobifone
Đặt mua
08960438883,580,000
4.300.000
Sim 0896043888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43888 Mobifone
Đặt mua
08967438883,580,000
4.300.000
Sim 0896743888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
743888 Mobifone
Đặt mua
08967048883,800,000
4.560.000
Sim 0896704888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08967148883,800,000
4.560.000
Sim 0896714888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4888 Mobifone
Đặt mua
08967248883,800,000
4.560.000
Sim 0896724888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
24888 Mobifone
Đặt mua
08967348883,800,000
4.560.000
Sim 0896734888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
734888 Mobifone
Đặt mua
08967458883,800,000
4.560.000
Sim 0896745888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08967498883,800,000
4.560.000
Sim 0896749888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9888 Mobifone
Đặt mua
08967408883,800,000
4.560.000
Sim 0896740888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40888 Mobifone
Đặt mua
08960418883,800,000
4.560.000
Sim 0896041888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
041888 Mobifone
Đặt mua
08983548884,050,000
4.860.000
Sim 0898354888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08983598884,050,000
4.860.000
Sim 0898359888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9888 Mobifone
Đặt mua
08983648884,050,000
4.860.000
Sim 0898364888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
64888 Mobifone
Đặt mua
08983678884,050,000
4.860.000
Sim 0898367888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
367888 Mobifone
Đặt mua
08983708884,050,000
4.860.000
Sim 0898370888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08983758884,050,000
4.860.000
Sim 0898375888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5888 Mobifone
Đặt mua
08983768884,050,000
4.860.000
Sim 0898376888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
76888 Mobifone
Đặt mua
08993908884,050,000
4.860.000
Sim 0899390888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
390888 Mobifone
Đặt mua
08983948884,050,000
4.860.000
Sim 0898394888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08993948884,050,000
4.860.000
Sim 0899394888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4888 Mobifone
Đặt mua
08993958884,050,000
4.860.000
Sim 0899395888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
95888 Mobifone
Đặt mua
08993978884,050,000
4.860.000
Sim 0899397888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
397888 Mobifone
Đặt mua
08960498884,300,000
5.160.000
Sim 0896049888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08965418884,300,000
5.160.000
Sim 0896541888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1888 Mobifone
Đặt mua
08961478884,350,000
5.220.000
Sim 0896147888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
47888 Mobifone
Đặt mua
08965468884,700,000
5.640.000
Sim 0896546888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
546888 Mobifone
Đặt mua
08998148885,000,000
6.000.000
Sim 0899814888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08995208885,100,000
6.120.000
Sim 0899520888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0888 Mobifone
Đặt mua
08964148885,100,000
6.120.000
Sim 0896414888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14888 Mobifone
Đặt mua
08992178885,480,000
6.580.000
Sim 0899217888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
217888 Mobifone
Đặt mua
08985148885,500,000
6.600.000
Sim 0898514888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08960468885,500,000
6.600.000
Sim 0896046888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6888 Mobifone
Đặt mua
08967468885,500,000
6.600.000
Sim 0896746888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
46888 Mobifone
Đặt mua
08990478885,500,000
6.600.000
Sim 0899047888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
047888 Mobifone
Đặt mua
08989408885,500,000
6.600.000
Sim 0898940888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08961208885,700,000
6.840.000
Sim 0896120888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0888 Mobifone
Đặt mua
08967098885,900,000
7.080.000
Sim 0896709888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09888 Mobifone
Đặt mua
08967198885,900,000
7.080.000
Sim 0896719888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
719888 Mobifone
Đặt mua
08967298885,900,000
7.080.000
Sim 0896729888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08967328885,900,000
7.080.000
Sim 0896732888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2888 Mobifone
Đặt mua
08967018885,900,000
7.080.000
Sim 0896701888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01888 Mobifone
Đặt mua
08967218885,900,000
7.080.000
Sim 0896721888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
721888 Mobifone
Đặt mua
08967258885,900,000
7.080.000
Sim 0896725888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08967028885,900,000
7.080.000
Sim 0896702888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2888 Mobifone
Đặt mua
08967108885,900,000
7.080.000
Sim 0896710888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
10888 Mobifone
Đặt mua
08967238885,900,000
7.080.000
Sim 0896723888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
723888 Mobifone
Đặt mua
08967318885,900,000
7.080.000
Sim 0896731888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08967138885,900,000
7.080.000
Sim 0896713888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3888 Mobifone
Đặt mua
08967358885,900,000
7.080.000
Sim 0896735888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
35888 Mobifone
Đặt mua
08967128885,900,000
7.080.000
Sim 0896712888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
712888 Mobifone
Đặt mua
08967208885,900,000
7.080.000
Sim 0896720888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08967308885,900,000
7.080.000
Sim 0896730888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0888 Mobifone
Đặt mua
08967058885,900,000
7.080.000
Sim 0896705888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
05888 Mobifone
Đặt mua
08967038885,900,000
7.080.000
Sim 0896703888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
703888 Mobifone
Đặt mua
08984758885,900,000
7.080.000
Sim 0898475888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Mobifone
Đặt mua
08998748885,900,000
7.080.000
Sim 0899874888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4888 Mobifone
Đặt mua
08991498885,900,000
7.080.000
Sim 0899149888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
49888 Mobifone
Đặt mua
08991478885,900,000
7.080.000
Sim 0899147888 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
147888 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 089 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 089 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Chí Phong
  Đặt sim: 08612...89
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Phan Minh Lập
  Đặt sim: 01262...53
  Vào lúc: 22:52 16/10/2021

  Hoàng Chí Bảo
  Đặt sim: 01281...99
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Huỳnh Minh An
  Đặt sim: 09039...40
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Huỳnh Chí Hoàng
  Đặt sim: 08864...51
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Trần Thục Hồng
  Đặt sim: 09341...41
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Nguyễn Duy Quỳnh
  Đặt sim: 01640...35
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Lê Văn Long
  Đặt sim: 01238...78
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Trần Minh Cương
  Đặt sim: 01288...37
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Trần Diệp Nhiên
  Đặt sim: 01293...94
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Nguyễn Kiều Thảo
  Đặt sim: 09830...54
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Lê Văn Ken
  Đặt sim: 09846...96
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Phạm Chí Kiên
  Đặt sim: 01232...57
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Văn Khương
  Đặt sim: 08863...25
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 08648...62
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.