sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Dễ Nhớ - Sim dau so 09 de nho

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0984291004100,000
120.000
Sim 0984291004 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1004 Viettel
Đặt mua
0941940904100,000
120.000
Sim 0941940904 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40904 Vinaphone
Đặt mua
0936856404150,000
180.000
Sim 0936856404 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
856404 Mobifone
Đặt mua
0936765104150,000
180.000
Sim 0936765104 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
104 Mobifone
Đặt mua
0936847504150,000
180.000
Sim 0936847504 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7504 Mobifone
Đặt mua
0936571704150,000
180.000
Sim 0936571704 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71704 Mobifone
Đặt mua
0936957704150,000
180.000
Sim 0936957704 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
957704 Mobifone
Đặt mua
0936918704150,000
180.000
Sim 0936918704 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
704 Mobifone
Đặt mua
0936942184150,000
180.000
Sim 0936942184 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2184 Mobifone
Đặt mua
0936913324150,000
180.000
Sim 0936913324 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13324 Mobifone
Đặt mua
0936769634150,000
180.000
Sim 0936769634 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
769634 Mobifone
Đặt mua
0936529854150,000
180.000
Sim 0936529854 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
854 Mobifone
Đặt mua
0913647844150,000
180.000
Sim 0913647844 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7844 Vinaphone
Đặt mua
0913845264150,000
180.000
Sim 0913845264 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
45264 Vinaphone
Đặt mua
0913570814150,000
180.000
Sim 0913570814 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
570814 Vinaphone
Đặt mua
0913519254150,000
180.000
Sim 0913519254 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
254 Vinaphone
Đặt mua
0913720364150,000
180.000
Sim 0913720364 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0364 Vinaphone
Đặt mua
0906043794150,000
180.000
Sim 0906043794 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
43794 Mobifone
Đặt mua
0906043874150,000
180.000
Sim 0906043874 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
043874 Mobifone
Đặt mua
0931179694150,000
180.000
Sim 0931179694 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
694 Mobifone
Đặt mua
0936043814150,000
180.000
Sim 0936043814 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3814 Mobifone
Đặt mua
0937521374150,000
180.000
Sim 0937521374 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21374 Mobifone
Đặt mua
0937521384150,000
180.000
Sim 0937521384 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
521384 Mobifone
Đặt mua
0937521394150,000
180.000
Sim 0937521394 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
394 Mobifone
Đặt mua
0937652834150,000
180.000
Sim 0937652834 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2834 Mobifone
Đặt mua
0937827194150,000
180.000
Sim 0937827194 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27194 Mobifone
Đặt mua
0938074164150,000
180.000
Sim 0938074164 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
074164 Mobifone
Đặt mua
0938183484150,000
180.000
Sim 0938183484 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
484 Mobifone
Đặt mua
0938546714150,000
180.000
Sim 0938546714 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6714 Mobifone
Đặt mua
0935770894150,000
180.000
Sim 0935770894 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70894 Mobifone
Đặt mua
0935771904150,000
180.000
Sim 0935771904 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
771904 Mobifone
Đặt mua
0935773204150,000
180.000
Sim 0935773204 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
204 Mobifone
Đặt mua
0935773614150,000
180.000
Sim 0935773614 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3614 Mobifone
Đặt mua
0935774354150,000
180.000
Sim 0935774354 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
74354 Mobifone
Đặt mua
0936043014150,000
180.000
Sim 0936043014 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
043014 Mobifone
Đặt mua
0936043284150,000
180.000
Sim 0936043284 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
284 Mobifone
Đặt mua
0936043714150,000
180.000
Sim 0936043714 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3714 Mobifone
Đặt mua
0936043764150,000
180.000
Sim 0936043764 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
43764 Mobifone
Đặt mua
0936043824150,000
180.000
Sim 0936043824 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
043824 Mobifone
Đặt mua
0936043834150,000
180.000
Sim 0936043834 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
834 Mobifone
Đặt mua
0936043874150,000
180.000
Sim 0936043874 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3874 Mobifone
Đặt mua
0936043894150,000
180.000
Sim 0936043894 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
43894 Mobifone
Đặt mua
0936071704150,000
180.000
Sim 0936071704 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
071704 Mobifone
Đặt mua
0936072334150,000
180.000
Sim 0936072334 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
334 Mobifone
Đặt mua
0936072604150,000
180.000
Sim 0936072604 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2604 Mobifone
Đặt mua
0936072614150,000
180.000
Sim 0936072614 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72614 Mobifone
Đặt mua
0936330354150,000
180.000
Sim 0936330354 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
330354 Mobifone
Đặt mua
0936330364150,000
180.000
Sim 0936330364 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
364 Mobifone
Đặt mua
0936330374150,000
180.000
Sim 0936330374 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0374 Mobifone
Đặt mua
0937125784150,000
180.000
Sim 0937125784 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25784 Mobifone
Đặt mua
0937130634150,000
180.000
Sim 0937130634 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
130634 Mobifone
Đặt mua
0937130644150,000
180.000
Sim 0937130644 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
644 Mobifone
Đặt mua
0937130844150,000
180.000
Sim 0937130844 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0844 Mobifone
Đặt mua
0937188634150,000
180.000
Sim 0937188634 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88634 Mobifone
Đặt mua
0937271494150,000
180.000
Sim 0937271494 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
271494 Mobifone
Đặt mua
0937271934150,000
180.000
Sim 0937271934 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
934 Mobifone
Đặt mua
0937276204150,000
180.000
Sim 0937276204 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6204 Mobifone
Đặt mua
0937276214150,000
180.000
Sim 0937276214 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76214 Mobifone
Đặt mua
0937276394150,000
180.000
Sim 0937276394 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
276394 Mobifone
Đặt mua
0937361814150,000
180.000
Sim 0937361814 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
814 Mobifone
Đặt mua
0937471614150,000
180.000
Sim 0937471614 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1614 Mobifone
Đặt mua
0937526054150,000
180.000
Sim 0937526054 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26054 Mobifone
Đặt mua
0937541914150,000
180.000
Sim 0937541914 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
541914 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim dễ nhớ là sim có đuôi và đầu số dễ nhớ. Sim dễ nhớ nói chung có ưu điểm là giá rẻ và số rất dễ nhớ.
Sim số đẹp Dễ Nhớ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Thị Thy
  Đặt sim: 09716...19
  Vào lúc: 15:55 22/2/2020

  Trần Chí Thành
  Đặt sim: 09182...16
  Vào lúc: 15:52 22/2/2020

  Nguyễn Đức Cương
  Đặt sim: 09161...11
  Vào lúc: 15:50 22/2/2020

  Phạm Thị Thi
  Đặt sim: 01235...32
  Vào lúc: 15:47 22/2/2020

  Phạm Kiều Di
  Đặt sim: 09098...41
  Vào lúc: 15:43 22/2/2020

  Ngô Văn Hòa
  Đặt sim: 01647...67
  Vào lúc: 15:40 22/2/2020

  Trần Chí Anh
  Đặt sim: 09160...53
  Vào lúc: 15:38 22/2/2020

  Nguyễn Nhã Phương
  Đặt sim: 01279...59
  Vào lúc: 15:35 22/2/2020

  Ngô Văn Lập
  Đặt sim: 01214...15
  Vào lúc: 15:31 22/2/2020

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 09042...84
  Vào lúc: 15:29 22/2/2020

  Trần Diệp Hồng
  Đặt sim: 08678...26
  Vào lúc: 15:25 22/2/2020

  Trần Trung Linh
  Đặt sim: 01299...99
  Vào lúc: 15:23 22/2/2020

  Nguyễn Minh Hiển
  Đặt sim: 09847...81
  Vào lúc: 15:20 22/2/2020

  Trần Thị Thơ
  Đặt sim: 09011...13
  Vào lúc: 15:16 22/2/2020

  Nguyễn Đức Anh
  Đặt sim: 01229...96
  Vào lúc: 15:13 22/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.