sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Dễ Nhớ - Sim dau so 09 de nho

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0984291004100,000
120.000
Sim 0984291004 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1004 Viettel
Đặt mua
0941940904100,000
120.000
Sim 0941940904 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40904 Vinaphone
Đặt mua
0901452904150,000
180.000
Sim 0901452904 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
452904 Mobifone
Đặt mua
0901453094150,000
180.000
Sim 0901453094 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
094 Mobifone
Đặt mua
0901453164150,000
180.000
Sim 0901453164 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3164 Mobifone
Đặt mua
0901453524150,000
180.000
Sim 0901453524 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
53524 Mobifone
Đặt mua
0901453794150,000
180.000
Sim 0901453794 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
453794 Mobifone
Đặt mua
0901455964150,000
180.000
Sim 0901455964 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
964 Mobifone
Đặt mua
0901457134150,000
180.000
Sim 0901457134 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7134 Mobifone
Đặt mua
0901457504150,000
180.000
Sim 0901457504 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
57504 Mobifone
Đặt mua
0901458374150,000
180.000
Sim 0901458374 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
458374 Mobifone
Đặt mua
0901458724150,000
180.000
Sim 0901458724 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
724 Mobifone
Đặt mua
0901459204150,000
180.000
Sim 0901459204 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9204 Mobifone
Đặt mua
0901459264150,000
180.000
Sim 0901459264 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
59264 Mobifone
Đặt mua
0901459514150,000
180.000
Sim 0901459514 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
459514 Mobifone
Đặt mua
0901459534150,000
180.000
Sim 0901459534 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
534 Mobifone
Đặt mua
0901459634150,000
180.000
Sim 0901459634 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9634 Mobifone
Đặt mua
0901460034150,000
180.000
Sim 0901460034 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60034 Mobifone
Đặt mua
0901460084150,000
180.000
Sim 0901460084 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
460084 Mobifone
Đặt mua
0901460134150,000
180.000
Sim 0901460134 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
134 Mobifone
Đặt mua
0901460314150,000
180.000
Sim 0901460314 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0314 Mobifone
Đặt mua
0901460354150,000
180.000
Sim 0901460354 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60354 Mobifone
Đặt mua
0901461524150,000
180.000
Sim 0901461524 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
461524 Mobifone
Đặt mua
0901462674150,000
180.000
Sim 0901462674 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
674 Mobifone
Đặt mua
0901462694150,000
180.000
Sim 0901462694 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2694 Mobifone
Đặt mua
0901462854150,000
180.000
Sim 0901462854 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62854 Mobifone
Đặt mua
0901463064150,000
180.000
Sim 0901463064 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
463064 Mobifone
Đặt mua
0901463194150,000
180.000
Sim 0901463194 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
194 Mobifone
Đặt mua
0901463254150,000
180.000
Sim 0901463254 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3254 Mobifone
Đặt mua
0901463534150,000
180.000
Sim 0901463534 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63534 Mobifone
Đặt mua
0901463814150,000
180.000
Sim 0901463814 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
463814 Mobifone
Đặt mua
0901464734150,000
180.000
Sim 0901464734 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
734 Mobifone
Đặt mua
0901465064150,000
180.000
Sim 0901465064 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5064 Mobifone
Đặt mua
0901465124150,000
180.000
Sim 0901465124 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65124 Mobifone
Đặt mua
0901487864150,000
180.000
Sim 0901487864 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
487864 Mobifone
Đặt mua
0902045634150,000
180.000
Sim 0902045634 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
634 Mobifone
Đặt mua
0902300214150,000
180.000
Sim 0902300214 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0214 Mobifone
Đặt mua
0902301384150,000
180.000
Sim 0902301384 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
01384 Mobifone
Đặt mua
0902301534150,000
180.000
Sim 0902301534 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
301534 Mobifone
Đặt mua
0902302674150,000
180.000
Sim 0902302674 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
674 Mobifone
Đặt mua
0902303194150,000
180.000
Sim 0902303194 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3194 Mobifone
Đặt mua
0902305714150,000
180.000
Sim 0902305714 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05714 Mobifone
Đặt mua
0902305754150,000
180.000
Sim 0902305754 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
305754 Mobifone
Đặt mua
0902305924150,000
180.000
Sim 0902305924 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
924 Mobifone
Đặt mua
0902306134150,000
180.000
Sim 0902306134 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6134 Mobifone
Đặt mua
0902306214150,000
180.000
Sim 0902306214 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06214 Mobifone
Đặt mua
0902306734150,000
180.000
Sim 0902306734 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
306734 Mobifone
Đặt mua
0902306894150,000
180.000
Sim 0902306894 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
894 Mobifone
Đặt mua
0902307084150,000
180.000
Sim 0902307084 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7084 Mobifone
Đặt mua
0902307624150,000
180.000
Sim 0902307624 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
07624 Mobifone
Đặt mua
0902307694150,000
180.000
Sim 0902307694 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
307694 Mobifone
Đặt mua
0902307764150,000
180.000
Sim 0902307764 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
764 Mobifone
Đặt mua
0902309154150,000
180.000
Sim 0902309154 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9154 Mobifone
Đặt mua
0902309564150,000
180.000
Sim 0902309564 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09564 Mobifone
Đặt mua
0902311704150,000
180.000
Sim 0902311704 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
311704 Mobifone
Đặt mua
0902311904150,000
180.000
Sim 0902311904 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
904 Mobifone
Đặt mua
0902312064150,000
180.000
Sim 0902312064 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2064 Mobifone
Đặt mua
0902312074150,000
180.000
Sim 0902312074 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
12074 Mobifone
Đặt mua
0902312954150,000
180.000
Sim 0902312954 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
312954 Mobifone
Đặt mua
0902314584150,000
180.000
Sim 0902314584 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
584 Mobifone
Đặt mua
0902316294150,000
180.000
Sim 0902316294 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6294 Mobifone
Đặt mua
0902316634150,000
180.000
Sim 0902316634 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16634 Mobifone
Đặt mua
0902316704150,000
180.000
Sim 0902316704 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
316704 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim dễ nhớ là sim có đuôi và đầu số dễ nhớ. Sim dễ nhớ nói chung có ưu điểm là giá rẻ và số rất dễ nhớ.
Sim số đẹp Dễ Nhớ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Duy Thuận
  Đặt sim: 01683...13
  Vào lúc: 8:56 23/9/2019

  Trần Minh Đăng
  Đặt sim: 01651...22
  Vào lúc: 8:53 23/9/2019

  Hoàng Đức Hoàng
  Đặt sim: 01279...57
  Vào lúc: 8:50 23/9/2019

  Trần Trung Nam
  Đặt sim: 09345...35
  Vào lúc: 8:47 23/9/2019

  Trần Minh Tuyên
  Đặt sim: 01655...60
  Vào lúc: 8:44 23/9/2019

  Phan Chí Anh
  Đặt sim: 09343...87
  Vào lúc: 8:41 23/9/2019

  Nguyễn Phương Trang
  Đặt sim: 09657...55
  Vào lúc: 8:38 23/9/2019

  Nguyễn Duy Việt
  Đặt sim: 01697...56
  Vào lúc: 8:35 23/9/2019

  Huỳnh Thị Linh
  Đặt sim: 09059...65
  Vào lúc: 8:32 23/9/2019

  Phan Thị Thy
  Đặt sim: 09626...81
  Vào lúc: 8:28 23/9/2019

  Huỳnh Văn Thành
  Đặt sim: 09336...27
  Vào lúc: 8:26 23/9/2019

  Hoàng Phương Linh
  Đặt sim: 01620...60
  Vào lúc: 8:23 23/9/2019

  Trần Văn Lộc
  Đặt sim: 09828...19
  Vào lúc: 8:19 23/9/2019

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 08621...64
  Vào lúc: 8:17 23/9/2019

  Ngô Thục Nhàn
  Đặt sim: 01285...29
  Vào lúc: 8:14 23/9/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.