sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Giá 2 Triệu Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09392169961,800,000
2.160.000
Sim 0939216996 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
6996 Mobifone
Đặt mua
09310810961,800,000
2.160.000
Sim 0931081096 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81096 Mobifone
Đặt mua
09395122661,800,000
2.160.000
Sim 0939512266 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
512266 Mobifone
Đặt mua
09076885661,800,000
2.160.000
Sim 0907688566 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
566 Mobifone
Đặt mua
09310976761,800,000
2.160.000
Sim 0931097676 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
7676 Mobifone
Đặt mua
09328786961,800,000
2.160.000
Sim 0932878696 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78696 Mobifone
Đặt mua
09310009661,800,000
2.160.000
Sim 0931000966 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
000966 Mobifone
Đặt mua
09397120061,800,000
2.160.000
Sim 0939712006 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Mobifone
Đặt mua
09397520061,800,000
2.160.000
Sim 0939752006 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Mobifone
Đặt mua
09310510861,800,000
2.160.000
Sim 0931051086 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51086 Mobifone
Đặt mua
09310702861,800,000
2.160.000
Sim 0931070286 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
070286 Mobifone
Đặt mua
09072956561,800,000
2.160.000
Sim 0907295656 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
656 Mobifone
Đặt mua
09078156561,800,000
2.160.000
Sim 0907815656 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
5656 Mobifone
Đặt mua
09390201861,800,000
2.160.000
Sim 0939020186 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20186 Mobifone
Đặt mua
09072201861,800,000
2.160.000
Sim 0907220186 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
220186 Mobifone
Đặt mua
09070903861,800,000
2.160.000
Sim 0907090386 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
386 Mobifone
Đặt mua
09390312861,800,000
2.160.000
Sim 0939031286 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1286 Mobifone
Đặt mua
09399772861,800,000
2.160.000
Sim 0939977286 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
77286 Mobifone
Đặt mua
09071198661,800,000
2.160.000
Sim 0907119866 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
119866 Mobifone
Đặt mua
09078918661,800,000
2.160.000
Sim 0907891866 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
866 Mobifone
Đặt mua
09071936861,800,000
2.160.000
Sim 0907193686 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3686 Mobifone
Đặt mua
09078998961,800,000
2.160.000
Sim 0907899896 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99896 Mobifone
Đặt mua
09079891861,800,000
2.160.000
Sim 0907989186 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
989186 Mobifone
Đặt mua
09391296861,800,000
2.160.000
Sim 0939129686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
686 Mobifone
Đặt mua
09399536861,800,000
2.160.000
Sim 0939953686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3686 Mobifone
Đặt mua
09310102861,800,000
2.160.000
Sim 0931010286 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10286 Mobifone
Đặt mua
09310607861,800,000
2.160.000
Sim 0931060786 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
060786 Mobifone
Đặt mua
09310636861,800,000
2.160.000
Sim 0931063686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
686 Mobifone
Đặt mua
09310656861,800,000
2.160.000
Sim 0931065686 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5686 Mobifone
Đặt mua
09310709861,800,000
2.160.000
Sim 0931070986 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70986 Mobifone
Đặt mua
09310809861,800,000
2.160.000
Sim 0931080986 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
080986 Mobifone
Đặt mua
09077700861,800,000
2.160.000
Sim 0907770086 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
086 Mobifone
Đặt mua
09329191961,800,000
2.160.000
Sim 0932919196 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9196 Mobifone
Đặt mua
09310796961,800,000
2.160.000
Sim 0931079696 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
79696 Mobifone
Đặt mua
09396563861,800,000
2.160.000
Sim 0939656386 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
656386 Mobifone
Đặt mua
09328618661,800,000
2.160.000
Sim 0932861866 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
866 Mobifone
Đặt mua
09396933861,800,000
2.160.000
Sim 0939693386 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3386 Mobifone
Đặt mua
09392109861,800,000
2.160.000
Sim 0939210986 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10986 Mobifone
Đặt mua
09620905961,800,000
2.160.000
Sim 0962090596 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
090596 Viettel
Đặt mua
09652005661,800,000
2.160.000
Sim 0965200566 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
566 Viettel
Đặt mua
09680603961,800,000
2.160.000
Sim 0968060396 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0396 Viettel
Đặt mua
09771303961,800,000
2.160.000
Sim 0977130396 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30396 Viettel
Đặt mua
09650603761,800,000
2.160.000
Sim 0965060376 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
060376 Viettel
Đặt mua
09013935361,800,000
2.160.000
Sim 0901393536 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
536 Mobifone
Đặt mua
09635858361,800,000
2.160.000
Sim 0963585836 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5836 Viettel
Đặt mua
09377070961,800,000
2.160.000
Sim 0937707096 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
07096 Mobifone
Đặt mua
09391806161,800,000
2.160.000
Sim 0939180616 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
180616 Mobifone
Đặt mua
09152586961,800,000
2.160.000
Sim 0915258696 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
696 Vinaphone
Đặt mua
09197760061,800,000
2.160.000
Sim 0919776006 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
6006 Vinaphone
Đặt mua
09873098661,800,000
2.160.000
Sim 0987309866 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09866 Viettel
Đặt mua
09036133361,800,000
2.160.000
Sim 0903613336 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
613336 Mobifone
Đặt mua
09025666361,800,000
2.160.000
Sim 0902566636 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
636 Mobifone
Đặt mua
09026665361,800,000
2.160.000
Sim 0902666536 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6536 Mobifone
Đặt mua
09385692561,800,000
2.160.000
Sim 0938569256 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69256 Mobifone
Đặt mua
09079687961,800,000
2.160.000
Sim 0907968796 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
968796 Mobifone
Đặt mua
09028186561,800,000
2.160.000
Sim 0902818656 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
656 Mobifone
Đặt mua
09326816361,800,000
2.160.000
Sim 0932681636 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1636 Mobifone
Đặt mua
09326355361,800,000
2.160.000
Sim 0932635536 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35536 Mobifone
Đặt mua
09018561861,800,000
2.160.000
Sim 0901856186 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
856186 Mobifone
Đặt mua
09028963861,800,000
2.160.000
Sim 0902896386 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
386 Mobifone
Đặt mua
09063907861,800,000
2.160.000
Sim 0906390786 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0786 Mobifone
Đặt mua
09327773861,800,000
2.160.000
Sim 0932777386 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
77386 Mobifone
Đặt mua
09388851861,800,000
2.160.000
Sim 0938885186 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
885186 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thị Thơ
  Đặt sim: 09874...12
  Vào lúc: 15:55 26/11/2020

  Phan Văn Khánh
  Đặt sim: 01665...26
  Vào lúc: 15:52 26/11/2020

  Trần Tường Hoa
  Đặt sim: 01665...79
  Vào lúc: 15:49 26/11/2020

  Trần Thị Nguyệt
  Đặt sim: 08646...84
  Vào lúc: 15:46 26/11/2020

  Nguyễn Cát Khanh
  Đặt sim: 01635...68
  Vào lúc: 15:44 26/11/2020

  Huỳnh Phương Mai
  Đặt sim: 01248...50
  Vào lúc: 15:40 26/11/2020

  Trần Thị Nhàn
  Đặt sim: 08833...58
  Vào lúc: 15:37 26/11/2020

  Phan Đức Anh
  Đặt sim: 09725...49
  Vào lúc: 15:35 26/11/2020

  Phạm Chí Khải
  Đặt sim: 09623...25
  Vào lúc: 15:31 26/11/2020

  Nguyễn Duy Tuấn
  Đặt sim: 01219...39
  Vào lúc: 15:29 26/11/2020

  Ngô Văn Nam
  Đặt sim: 01232...24
  Vào lúc: 15:25 26/11/2020

  Nguyễn Trung Thái
  Đặt sim: 01625...52
  Vào lúc: 15:22 26/11/2020

  Hoàng Duy Việt
  Đặt sim: 09710...15
  Vào lúc: 15:19 26/11/2020

  Nguyễn Văn Thế
  Đặt sim: 09134...28
  Vào lúc: 15:17 26/11/2020

  Phan Đức Nhân
  Đặt sim: 08813...68
  Vào lúc: 15:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.