sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Gmobile Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0996182010800,000
960.000
Sim 0996182010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
0996772010800,000
960.000
Sim 0996772010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72010 Gmobile
Đặt mua
0996782010800,000
960.000
Sim 0996782010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
782010 Gmobile
Đặt mua
0993452010800,000
960.000
Sim 0993452010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
0994812010800,000
960.000
Sim 0994812010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
0993492010900,000
1.080.000
Sim 0993492010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Gmobile
Đặt mua
0993222010900,000
1.080.000
Sim 0993222010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
222010 Gmobile
Đặt mua
0993172010900,000
1.080.000
Sim 0993172010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
0993162010900,000
1.080.000
Sim 0993162010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
0993132010900,000
1.080.000
Sim 0993132010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Gmobile
Đặt mua
0996212010900,000
1.080.000
Sim 0996212010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Gmobile
Đặt mua
0996172010900,000
1.080.000
Sim 0996172010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
0996162010900,000
1.080.000
Sim 0996162010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
0996152010900,000
1.080.000
Sim 0996152010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Gmobile
Đặt mua
0996132010900,000
1.080.000
Sim 0996132010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
132010 Gmobile
Đặt mua
0994642010900,000
1.080.000
Sim 0994642010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
0993502010900,000
1.080.000
Sim 0993502010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
0993422010950,000
1.140.000
Sim 0993422010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22010 Gmobile
Đặt mua
0993342010950,000
1.140.000
Sim 0993342010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
342010 Gmobile
Đặt mua
0993372010950,000
1.140.000
Sim 0993372010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
0996862010950,000
1.140.000
Sim 0996862010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
0996872010950,000
1.140.000
Sim 0996872010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72010 Gmobile
Đặt mua
0996882010950,000
1.140.000
Sim 0996882010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
882010 Gmobile
Đặt mua
0996892010950,000
1.140.000
Sim 0996892010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
0996902010950,000
1.140.000
Sim 0996902010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
0996912010950,000
1.140.000
Sim 0996912010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12010 Gmobile
Đặt mua
0996932010950,000
1.140.000
Sim 0996932010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
932010 Gmobile
Đặt mua
0996942010950,000
1.140.000
Sim 0996942010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
0996952010950,000
1.140.000
Sim 0996952010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
0996962010950,000
1.140.000
Sim 0996962010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62010 Gmobile
Đặt mua
0996972010950,000
1.140.000
Sim 0996972010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972010 Gmobile
Đặt mua
09956120101,250,000
1.500.000
Sim 0995612010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
09956220101,250,000
1.500.000
Sim 0995622010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
09951320101,250,000
1.500.000
Sim 0995132010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Gmobile
Đặt mua
09955820101,250,000
1.500.000
Sim 0995582010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
582010 Gmobile
Đặt mua
09955920101,250,000
1.500.000
Sim 0995592010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
09944220101,250,000
1.500.000
Sim 0994422010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
09933620101,330,000
1.600.000
Sim 0993362010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62010 Gmobile
Đặt mua
09933520101,330,000
1.600.000
Sim 0993352010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
352010 Gmobile
Đặt mua
09939620101,330,000
1.600.000
Sim 0993962010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
09936520101,330,000
1.600.000
Sim 0993652010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
09936320101,330,000
1.600.000
Sim 0993632010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Gmobile
Đặt mua
09933220101,330,000
1.600.000
Sim 0993322010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
322010 Gmobile
Đặt mua
09932820101,330,000
1.600.000
Sim 0993282010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
09962220101,700,000
2.040.000
Sim 0996222010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
09933920101,700,000
2.040.000
Sim 0993392010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Gmobile
Đặt mua
09939920102,720,000
3.260.000
Sim 0993992010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
992010 Gmobile
Đặt mua
099764201080,400,000
96.480.000
Sim 0997642010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
099518201080,400,000
96.480.000
Sim 0995182010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
099520201080,400,000
96.480.000
Sim 0995202010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Gmobile
Đặt mua
099519201080,400,000
96.480.000
Sim 0995192010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
192010 Gmobile
Đặt mua
099762201080,400,000
96.480.000
Sim 0997622010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua
099517201080,400,000
96.480.000
Sim 0995172010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Gmobile
Đặt mua
099765201080,400,000
96.480.000
Sim 0997652010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Gmobile
Đặt mua
099515201080,400,000
96.480.000
Sim 0995152010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
152010 Gmobile
Đặt mua
099766201088,900,000
106.680.000
Sim 0997662010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Gmobile
Đặt mua

KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM
Sim số đẹp Gmobile là sim mạng Gmobile , tên đầy đủ là Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Toàn Cầu, viết tắt Gtel Mobile Jsc., là một nhà điều hành mạng điện thoại di động Việt Nam . Tiền thân của Gmobile là Beeline, hiện tại thương hiệu Gmobile thuộc sở hữu của Gtel Mobile. Gtel Mobile lại thuộc sở hữu của Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu (Gtel), một công ty cổ phần nhà nước thuộc Bộ Công an.Đầu số Gmobile là: 099, 059
Sim số đẹp Gmobile
Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Chí Khoa
  Đặt sim: 01658...36
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Huỳnh Văn Tuấn
  Đặt sim: 09076...15
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Huỳnh Chí Kiên
  Đặt sim: 01218...83
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Ngô Minh Đạt
  Đặt sim: 01628...91
  Vào lúc: 22:47 16/10/2021

  Phạm Đức Hoàng
  Đặt sim: 01681...30
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Ngô Duy Hiển
  Đặt sim: 08833...74
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Chí Hưng
  Đặt sim: 09818...64
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Phạm Văn Huy
  Đặt sim: 01240...85
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Trần Đức Ninh
  Đặt sim: 09118...40
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01274...70
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Lê Văn Quân
  Đặt sim: 09120...42
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01635...70
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Trần Minh Nhân
  Đặt sim: 09334...96
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Văn Khải
  Đặt sim: 09783...44
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Phạm Minh Huy
  Đặt sim: 01690...98
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.