sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Gmobile - Sim dau so 09 gmobile

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0993874886200,000
240.000
Sim 0993874886 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4886 Gmobile
Đặt mua
0995255986200,000
240.000
Sim 0995255986 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55986 Gmobile
Đặt mua
0996481186200,000
240.000
Sim 0996481186 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
481186 Gmobile
Đặt mua
0996489186200,000
240.000
Sim 0996489186 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
186 Gmobile
Đặt mua
0994206566200,000
240.000
Sim 0994206566 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6566 Gmobile
Đặt mua
0995900786200,000
240.000
Sim 0995900786 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00786 Gmobile
Đặt mua
0993016266200,000
240.000
Sim 0993016266 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
016266 Gmobile
Đặt mua
0995050386200,000
240.000
Sim 0995050386 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
386 Gmobile
Đặt mua
0996761966200,000
240.000
Sim 0996761966 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1966 Gmobile
Đặt mua
0996771966200,000
240.000
Sim 0996771966 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71966 Gmobile
Đặt mua
0995455166200,000
240.000
Sim 0995455166 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
455166 Gmobile
Đặt mua
0995932486200,000
240.000
Sim 0995932486 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
486 Gmobile
Đặt mua
0995932696200,000
240.000
Sim 0995932696 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2696 Gmobile
Đặt mua
0994205886250,000
300.000
Sim 0994205886 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05886 Gmobile
Đặt mua
0996481486250,000
300.000
Sim 0996481486 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
481486 Gmobile
Đặt mua
0993017886250,000
300.000
Sim 0993017886 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
886 Gmobile
Đặt mua
0993024886250,000
300.000
Sim 0993024886 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4886 Gmobile
Đặt mua
0994302886250,000
300.000
Sim 0994302886 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
02886 Gmobile
Đặt mua
0997843886250,000
300.000
Sim 0997843886 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
843886 Gmobile
Đặt mua
0997188356300,000
360.000
Sim 0997188356 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
356 Gmobile
Đặt mua
0997188346300,000
360.000
Sim 0997188346 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8346 Gmobile
Đặt mua
0997188276300,000
360.000
Sim 0997188276 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88276 Gmobile
Đặt mua
0997188376300,000
360.000
Sim 0997188376 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
188376 Gmobile
Đặt mua
0997188256300,000
360.000
Sim 0997188256 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
256 Gmobile
Đặt mua
0997188226300,000
360.000
Sim 0997188226 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8226 Gmobile
Đặt mua
0997188246300,000
360.000
Sim 0997188246 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88246 Gmobile
Đặt mua
0997188216300,000
360.000
Sim 0997188216 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
188216 Gmobile
Đặt mua
0997188206300,000
360.000
Sim 0997188206 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
206 Gmobile
Đặt mua
0997188336300,000
360.000
Sim 0997188336 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8336 Gmobile
Đặt mua
0997188176300,000
360.000
Sim 0997188176 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88176 Gmobile
Đặt mua
0997188326300,000
360.000
Sim 0997188326 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
188326 Gmobile
Đặt mua
0997188316300,000
360.000
Sim 0997188316 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
316 Gmobile
Đặt mua
0997188306300,000
360.000
Sim 0997188306 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8306 Gmobile
Đặt mua
0997188296300,000
360.000
Sim 0997188296 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88296 Gmobile
Đặt mua
0994161336300,000
360.000
Sim 0994161336 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
161336 Gmobile
Đặt mua
0994160626300,000
360.000
Sim 0994160626 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
626 Gmobile
Đặt mua
0994160636300,000
360.000
Sim 0994160636 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0636 Gmobile
Đặt mua
0994161226300,000
360.000
Sim 0994161226 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61226 Gmobile
Đặt mua
0993511226300,000
360.000
Sim 0993511226 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
511226 Gmobile
Đặt mua
0994161096300,000
360.000
Sim 0994161096 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
096 Gmobile
Đặt mua
0994160586300,000
360.000
Sim 0994160586 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0586 Gmobile
Đặt mua
0994160596300,000
360.000
Sim 0994160596 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60596 Gmobile
Đặt mua
0994160786300,000
360.000
Sim 0994160786 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
160786 Gmobile
Đặt mua
0994160796300,000
360.000
Sim 0994160796 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
796 Gmobile
Đặt mua
0994160896300,000
360.000
Sim 0994160896 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0896 Gmobile
Đặt mua
0994160386300,000
360.000
Sim 0994160386 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60386 Gmobile
Đặt mua
0994160396300,000
360.000
Sim 0994160396 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
160396 Gmobile
Đặt mua
0997271776300,000
360.000
Sim 0997271776 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
776 Gmobile
Đặt mua
0997271466300,000
360.000
Sim 0997271466 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1466 Gmobile
Đặt mua
0997270626300,000
360.000
Sim 0997270626 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70626 Gmobile
Đặt mua
0997264636300,000
360.000
Sim 0997264636 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
264636 Gmobile
Đặt mua
0994733486300,000
360.000
Sim 0994733486 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
486 Gmobile
Đặt mua
0994733226300,000
360.000
Sim 0994733226 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3226 Gmobile
Đặt mua
0994529366300,000
360.000
Sim 0994529366 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29366 Gmobile
Đặt mua
0994529266300,000
360.000
Sim 0994529266 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
529266 Gmobile
Đặt mua
0994528986300,000
360.000
Sim 0994528986 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
986 Gmobile
Đặt mua
0993065506300,000
360.000
Sim 0993065506 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5506 Gmobile
Đặt mua
0995166646300,000
360.000
Sim 0995166646 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
66646 Gmobile
Đặt mua
0993138616300,000
360.000
Sim 0993138616 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
138616 Gmobile
Đặt mua
0993138636300,000
360.000
Sim 0993138636 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
636 Gmobile
Đặt mua
0993140366300,000
360.000
Sim 0993140366 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0366 Gmobile
Đặt mua
0993123656300,000
360.000
Sim 0993123656 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23656 Gmobile
Đặt mua
0993141246300,000
360.000
Sim 0993141246 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
141246 Gmobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Gmobile là sim mạng Gmobile , tên đầy đủ là Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Toàn Cầu, viết tắt Gtel Mobile Jsc., là một nhà điều hành mạng điện thoại di động Việt Nam . Tiền thân của Gmobile là Beeline, hiện tại thương hiệu Gmobile thuộc sở hữu của Gtel Mobile. Gtel Mobile lại thuộc sở hữu của Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu (Gtel), một công ty cổ phần nhà nước thuộc Bộ Công an.Đầu số Gmobile là: 099, 059
Sim số đẹp Gmobile
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Minh Hoàng
  Đặt sim: 09837...13
  Vào lúc: 22:55 1/4/2020

  Ngô Minh Hưng
  Đặt sim: 09899...28
  Vào lúc: 22:53 1/4/2020

  Phạm Thị Thư
  Đặt sim: 01276...16
  Vào lúc: 22:50 1/4/2020

  Ngô Thị Hạ
  Đặt sim: 09741...80
  Vào lúc: 22:46 1/4/2020

  Trần Minh Đăng
  Đặt sim: 01668...30
  Vào lúc: 22:43 1/4/2020

  Ngô Văn Vũ
  Đặt sim: 01212...31
  Vào lúc: 22:40 1/4/2020

  Nguyễn Minh Hảo
  Đặt sim: 09752...94
  Vào lúc: 22:38 1/4/2020

  Trần Văn Hiếu
  Đặt sim: 09347...82
  Vào lúc: 22:35 1/4/2020

  Nguyễn Minh Khang
  Đặt sim: 09899...28
  Vào lúc: 22:32 1/4/2020

  Hoàng Duy Lâm
  Đặt sim: 01663...74
  Vào lúc: 22:28 1/4/2020

  Ngô Diệp Hạ
  Đặt sim: 01248...42
  Vào lúc: 22:26 1/4/2020

  Hoàng Đức Lâm
  Đặt sim: 09190...61
  Vào lúc: 22:23 1/4/2020

  Nguyễn Văn Sơn
  Đặt sim: 01693...25
  Vào lúc: 22:19 1/4/2020

  Ngô Chí Quốc
  Đặt sim: 01274...46
  Vào lúc: 22:16 1/4/2020

  Ngô Chí Nguyên
  Đặt sim: 09878...67
  Vào lúc: 22:14 1/4/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.