sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0903985708150,000
180.000
Sim 0903985708 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5708 Mobifone
Đặt mua
0931893058150,000
180.000
Sim 0931893058 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93058 Mobifone
Đặt mua
0932066958150,000
180.000
Sim 0932066958 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
066958 Mobifone
Đặt mua
0932093508150,000
180.000
Sim 0932093508 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
508 Mobifone
Đặt mua
0932159058150,000
180.000
Sim 0932159058 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9058 Mobifone
Đặt mua
0932632208150,000
180.000
Sim 0932632208 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
32208 Mobifone
Đặt mua
0932766708150,000
180.000
Sim 0932766708 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
766708 Mobifone
Đặt mua
0932768108150,000
180.000
Sim 0932768108 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
108 Mobifone
Đặt mua
0902319108150,000
180.000
Sim 0902319108 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9108 Mobifone
Đặt mua
0931802658150,000
180.000
Sim 0931802658 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
02658 Mobifone
Đặt mua
0931829658150,000
180.000
Sim 0931829658 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
829658 Mobifone
Đặt mua
0919896058150,000
180.000
Sim 0919896058 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
058 Vinaphone
Đặt mua
0919035908150,000
180.000
Sim 0919035908 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5908 Vinaphone
Đặt mua
0936653528160,000
190.000
Sim 0936653528 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
53528 Mobifone
Đặt mua
0962530398160,000
190.000
Sim 0962530398 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
530398 Viettel
Đặt mua
0962350098160,000
190.000
Sim 0962350098 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
098 Viettel
Đặt mua
0977252098160,000
190.000
Sim 0977252098 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2098 Viettel
Đặt mua
0936786518160,000
190.000
Sim 0936786518 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86518 Mobifone
Đặt mua
0936721608160,000
190.000
Sim 0936721608 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
721608 Mobifone
Đặt mua
0936971918160,000
190.000
Sim 0936971918 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
918 Mobifone
Đặt mua
0936970328160,000
190.000
Sim 0936970328 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0328 Mobifone
Đặt mua
0936970318160,000
190.000
Sim 0936970318 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70318 Mobifone
Đặt mua
0936972218160,000
190.000
Sim 0936972218 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
972218 Mobifone
Đặt mua
0936778058160,000
190.000
Sim 0936778058 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
058 Mobifone
Đặt mua
0936970508160,000
190.000
Sim 0936970508 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0508 Mobifone
Đặt mua
0939709518180,000
220.000
Sim 0939709518 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09518 Mobifone
Đặt mua
0936972198180,000
220.000
Sim 0936972198 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
972198 Mobifone
Đặt mua
0917803598180,000
220.000
Sim 0917803598 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
598 Vinaphone
Đặt mua
0918127508180,000
220.000
Sim 0918127508 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7508 Vinaphone
Đặt mua
0971236908190,000
230.000
Sim 0971236908 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36908 Viettel
Đặt mua
0979190728190,000
230.000
Sim 0979190728 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
190728 Viettel
Đặt mua
0989726508190,000
230.000
Sim 0989726508 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
508 Viettel
Đặt mua
0975870058190,000
230.000
Sim 0975870058 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0058 Viettel
Đặt mua
0915050328190,000
230.000
Sim 0915050328 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50328 Vinaphone
Đặt mua
0939733138190,000
230.000
Sim 0939733138 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
733138 Mobifone
Đặt mua
0967693008190,000
230.000
Sim 0967693008 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
008 Viettel
Đặt mua
0911357108200,000
240.000
Sim 0911357108 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7108 Vinaphone
Đặt mua
0917793308200,000
240.000
Sim 0917793308 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93308 Vinaphone
Đặt mua
0911726718200,000
240.000
Sim 0911726718 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
726718 Vinaphone
Đặt mua
0917671018200,000
240.000
Sim 0917671018 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
018 Vinaphone
Đặt mua
0919782258200,000
240.000
Sim 0919782258 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2258 Vinaphone
Đặt mua
0915079728200,000
240.000
Sim 0915079728 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
79728 Vinaphone
Đặt mua
0915075008200,000
240.000
Sim 0915075008 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
075008 Vinaphone
Đặt mua
0971902738200,000
240.000
Sim 0971902738 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
738 Viettel
Đặt mua
0901362698200,000
240.000
Sim 0901362698 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2698 Mobifone
Đặt mua
0901377298200,000
240.000
Sim 0901377298 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
77298 Mobifone
Đặt mua
0902315598200,000
240.000
Sim 0902315598 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
315598 Mobifone
Đặt mua
0902319098200,000
240.000
Sim 0902319098 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
098 Mobifone
Đặt mua
0902337598200,000
240.000
Sim 0902337598 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7598 Mobifone
Đặt mua
0902562198200,000
240.000
Sim 0902562198 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62198 Mobifone
Đặt mua
0902619098200,000
240.000
Sim 0902619098 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
619098 Mobifone
Đặt mua
0902653698200,000
240.000
Sim 0902653698 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
698 Mobifone
Đặt mua
0902660598200,000
240.000
Sim 0902660598 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0598 Mobifone
Đặt mua
0902675598200,000
240.000
Sim 0902675598 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
75598 Mobifone
Đặt mua
0902769098200,000
240.000
Sim 0902769098 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
769098 Mobifone
Đặt mua
0902773298200,000
240.000
Sim 0902773298 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
298 Mobifone
Đặt mua
0902857598200,000
240.000
Sim 0902857598 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7598 Mobifone
Đặt mua
0902935698200,000
240.000
Sim 0902935698 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35698 Mobifone
Đặt mua
0902952298200,000
240.000
Sim 0902952298 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
952298 Mobifone
Đặt mua
0902957598200,000
240.000
Sim 0902957598 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
598 Mobifone
Đặt mua
0902967598200,000
240.000
Sim 0902967598 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7598 Mobifone
Đặt mua
0931156198200,000
240.000
Sim 0931156198 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56198 Mobifone
Đặt mua
0931882398200,000
240.000
Sim 0931882398 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
882398 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phạm Đức Dương
  Đặt sim: 01292...56
  Vào lúc: 12:56 25/8/2019

  Hoàng Minh Khoa
  Đặt sim: 08870...90
  Vào lúc: 12:53 25/8/2019

  Ngô Văn Khải
  Đặt sim: 09865...63
  Vào lúc: 12:49 25/8/2019

  Huỳnh Duy Tuyên
  Đặt sim: 08669...78
  Vào lúc: 12:47 25/8/2019

  Phan Cát Tuyết
  Đặt sim: 08858...84
  Vào lúc: 12:43 25/8/2019

  Huỳnh Minh Hoàng
  Đặt sim: 01639...97
  Vào lúc: 12:41 25/8/2019

  Trần Văn Nhật
  Đặt sim: 08946...18
  Vào lúc: 12:37 25/8/2019

  Lê Đức Nhân
  Đặt sim: 09756...79
  Vào lúc: 12:35 25/8/2019

  Phạm Đức Nguyên
  Đặt sim: 08615...44
  Vào lúc: 12:32 25/8/2019

  Trần Minh Khoa
  Đặt sim: 09377...83
  Vào lúc: 12:29 25/8/2019

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 01233...98
  Vào lúc: 12:26 25/8/2019

  Nguyễn Minh Lộc
  Đặt sim: 08629...36
  Vào lúc: 12:22 25/8/2019

  Phan Đức Quỳnh
  Đặt sim: 01215...81
  Vào lúc: 12:20 25/8/2019

  Hoàng Văn Vương
  Đặt sim: 08964...35
  Vào lúc: 12:17 25/8/2019

  Huỳnh Chí Sơn
  Đặt sim: 01667...97
  Vào lúc: 12:14 25/8/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.