sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0913227698100,000
120.000
Sim 0913227698 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7698 Vinaphone
Đặt mua
0937526058150,000
180.000
Sim 0937526058 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26058 Mobifone
Đặt mua
0937652908150,000
180.000
Sim 0937652908 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
652908 Mobifone
Đặt mua
0937680958150,000
180.000
Sim 0937680958 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
958 Mobifone
Đặt mua
0937691758150,000
180.000
Sim 0937691758 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1758 Mobifone
Đặt mua
0937710028150,000
180.000
Sim 0937710028 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10028 Mobifone
Đặt mua
0937723908150,000
180.000
Sim 0937723908 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
723908 Mobifone
Đặt mua
0937759808150,000
180.000
Sim 0937759808 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
808 Mobifone
Đặt mua
0937786258150,000
180.000
Sim 0937786258 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6258 Mobifone
Đặt mua
0937815328150,000
180.000
Sim 0937815328 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15328 Mobifone
Đặt mua
0938196058150,000
180.000
Sim 0938196058 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
196058 Mobifone
Đặt mua
0938679018150,000
180.000
Sim 0938679018 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
018 Mobifone
Đặt mua
0902582918150,000
180.000
Sim 0902582918 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2918 Mobifone
Đặt mua
0932629708150,000
180.000
Sim 0932629708 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29708 Mobifone
Đặt mua
0935772908150,000
180.000
Sim 0935772908 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
772908 Mobifone
Đặt mua
0936786518160,000
190.000
Sim 0936786518 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
518 Mobifone
Đặt mua
0936721608160,000
190.000
Sim 0936721608 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1608 Mobifone
Đặt mua
0936971918160,000
190.000
Sim 0936971918 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71918 Mobifone
Đặt mua
0936970328160,000
190.000
Sim 0936970328 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
970328 Mobifone
Đặt mua
0936970318160,000
190.000
Sim 0936970318 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
318 Mobifone
Đặt mua
0936972218160,000
190.000
Sim 0936972218 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2218 Mobifone
Đặt mua
0936778058160,000
190.000
Sim 0936778058 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78058 Mobifone
Đặt mua
0936970508160,000
190.000
Sim 0936970508 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
970508 Mobifone
Đặt mua
0918127508180,000
220.000
Sim 0918127508 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
508 Vinaphone
Đặt mua
0972176208180,000
220.000
Sim 0972176208 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6208 Viettel
Đặt mua
0939733138190,000
230.000
Sim 0939733138 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
33138 Mobifone
Đặt mua
0967693008190,000
230.000
Sim 0967693008 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
693008 Viettel
Đặt mua
0971236908190,000
230.000
Sim 0971236908 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
908 Viettel
Đặt mua
0979190728190,000
230.000
Sim 0979190728 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0728 Viettel
Đặt mua
0989726508190,000
230.000
Sim 0989726508 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26508 Viettel
Đặt mua
0975870058190,000
230.000
Sim 0975870058 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
870058 Viettel
Đặt mua
0915050328190,000
230.000
Sim 0915050328 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
328 Vinaphone
Đặt mua
0987131738200,000
240.000
Sim 0987131738 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1738 Viettel
Đặt mua
0963803778200,000
240.000
Sim 0963803778 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
03778 Viettel
Đặt mua
0935660538200,000
240.000
Sim 0935660538 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
660538 Mobifone
Đặt mua
0932533198200,000
240.000
Sim 0932533198 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
198 Mobifone
Đặt mua
0913117208200,000
240.000
Sim 0913117208 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7208 Vinaphone
Đặt mua
0906087098200,000
240.000
Sim 0906087098 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
87098 Mobifone
Đặt mua
0961673608200,000
240.000
Sim 0961673608 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
673608 Viettel
Đặt mua
0903192608200,000
240.000
Sim 0903192608 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
608 Mobifone
Đặt mua
0915079728200,000
240.000
Sim 0915079728 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9728 Vinaphone
Đặt mua
0965095908200,000
240.000
Sim 0965095908 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95908 Viettel
Đặt mua
0967057208200,000
240.000
Sim 0967057208 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
057208 Viettel
Đặt mua
0967187958200,000
240.000
Sim 0967187958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
958 Viettel
Đặt mua
0986076728200,000
240.000
Sim 0986076728 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6728 Viettel
Đặt mua
0909107508200,000
240.000
Sim 0909107508 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
07508 Mobifone
Đặt mua
0933591198200,000
240.000
Sim 0933591198 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
591198 Mobifone
Đặt mua
0933221528200,000
240.000
Sim 0933221528 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
528 Mobifone
Đặt mua
0933778508200,000
240.000
Sim 0933778508 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8508 Mobifone
Đặt mua
0933779128200,000
240.000
Sim 0933779128 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
79128 Mobifone
Đặt mua
0907651908200,000
240.000
Sim 0907651908 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
651908 Mobifone
Đặt mua
0907651928200,000
240.000
Sim 0907651928 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
928 Mobifone
Đặt mua
0932626058200,000
240.000
Sim 0932626058 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6058 Mobifone
Đặt mua
0933302758200,000
240.000
Sim 0933302758 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
02758 Mobifone
Đặt mua
0938831018200,000
240.000
Sim 0938831018 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
831018 Mobifone
Đặt mua
0932661358200,000
240.000
Sim 0932661358 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
358 Mobifone
Đặt mua
0933131598200,000
240.000
Sim 0933131598 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1598 Mobifone
Đặt mua
0937521928200,000
240.000
Sim 0937521928 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21928 Mobifone
Đặt mua
0933201908200,000
240.000
Sim 0933201908 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
201908 Mobifone
Đặt mua
0933201928200,000
240.000
Sim 0933201928 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
928 Mobifone
Đặt mua
0933201958200,000
240.000
Sim 0933201958 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Mobifone
Đặt mua
0938550528200,000
240.000
Sim 0938550528 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50528 Mobifone
Đặt mua
0938951718200,000
240.000
Sim 0938951718 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
951718 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Trung Quyền
  Đặt sim: 08818...73
  Vào lúc: 17:56 24/1/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01295...40
  Vào lúc: 17:52 24/1/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01669...17
  Vào lúc: 17:50 24/1/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08921...34
  Vào lúc: 17:46 24/1/2020

  Phạm Đức Tuấn
  Đặt sim: 09399...10
  Vào lúc: 17:43 24/1/2020

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 01267...73
  Vào lúc: 17:40 24/1/2020

  Hoàng Văn Tùng
  Đặt sim: 08932...95
  Vào lúc: 17:38 24/1/2020

  Trần Duy Hoàng
  Đặt sim: 08944...54
  Vào lúc: 17:35 24/1/2020

  Hoàng Đức Đăng
  Đặt sim: 08626...19
  Vào lúc: 17:32 24/1/2020

  Trần Chí Hung
  Đặt sim: 08683...36
  Vào lúc: 17:29 24/1/2020

  Huỳnh Chí Khoa
  Đặt sim: 01676...19
  Vào lúc: 17:25 24/1/2020

  Lê Chí Nhật
  Đặt sim: 01639...93
  Vào lúc: 17:22 24/1/2020

  Ngô Văn Tùng
  Đặt sim: 08684...62
  Vào lúc: 17:19 24/1/2020

  Trần Văn Ken
  Đặt sim: 09082...41
  Vào lúc: 17:16 24/1/2020

  Trần Đức An
  Đặt sim: 09828...21
  Vào lúc: 17:14 24/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.