sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0964314185220,000
260.000
Sim 0964314185 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4185 Viettel
Đặt mua
0969944085220,000
260.000
Sim 0969944085 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44085 Viettel
Đặt mua
0963351085220,000
260.000
Sim 0963351085 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
351085 Viettel
Đặt mua
0965204485220,000
260.000
Sim 0965204485 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
485 Viettel
Đặt mua
0969908285220,000
260.000
Sim 0969908285 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8285 Viettel
Đặt mua
0962602495250,000
300.000
Sim 0962602495 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
02495 Viettel
Đặt mua
0981466165250,000
300.000
Sim 0981466165 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
466165 Viettel
Đặt mua
0965518805250,000
300.000
Sim 0965518805 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
805 Viettel
Đặt mua
0904909185250,000
300.000
Sim 0904909185 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9185 Mobifone
Đặt mua
0904929135250,000
300.000
Sim 0904929135 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29135 Mobifone
Đặt mua
0904928155250,000
300.000
Sim 0904928155 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
928155 Mobifone
Đặt mua
0904908955250,000
300.000
Sim 0904908955 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
955 Mobifone
Đặt mua
0934596155250,000
300.000
Sim 0934596155 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6155 Mobifone
Đặt mua
0904640155250,000
300.000
Sim 0904640155 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40155 Mobifone
Đặt mua
0904920255250,000
300.000
Sim 0904920255 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
920255 Mobifone
Đặt mua
0962313095250,000
300.000
Sim 0962313095 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
095 Viettel
Đặt mua
0964035285250,000
300.000
Sim 0964035285 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5285 Viettel
Đặt mua
0964314855250,000
300.000
Sim 0964314855 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14855 Viettel
Đặt mua
0931191265250,000
300.000
Sim 0931191265 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
191265 Mobifone
Đặt mua
0931191315250,000
300.000
Sim 0931191315 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
315 Mobifone
Đặt mua
0931191335250,000
300.000
Sim 0931191335 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1335 Mobifone
Đặt mua
0931191665250,000
300.000
Sim 0931191665 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91665 Mobifone
Đặt mua
0904634985250,000
300.000
Sim 0904634985 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
634985 Mobifone
Đặt mua
0904623685250,000
300.000
Sim 0904623685 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
685 Mobifone
Đặt mua
0904605585250,000
300.000
Sim 0904605585 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5585 Mobifone
Đặt mua
0904599185250,000
300.000
Sim 0904599185 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99185 Mobifone
Đặt mua
0906206485250,000
300.000
Sim 0906206485 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
206485 Mobifone
Đặt mua
0904693485250,000
300.000
Sim 0904693485 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
485 Mobifone
Đặt mua
0904691685250,000
300.000
Sim 0904691685 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1685 Mobifone
Đặt mua
0904669185250,000
300.000
Sim 0904669185 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69185 Mobifone
Đặt mua
0904661485250,000
300.000
Sim 0904661485 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
661485 Mobifone
Đặt mua
0904655385250,000
300.000
Sim 0904655385 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
385 Mobifone
Đặt mua
0904644295250,000
300.000
Sim 0904644295 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4295 Mobifone
Đặt mua
0904615495250,000
300.000
Sim 0904615495 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15495 Mobifone
Đặt mua
0904614295250,000
300.000
Sim 0904614295 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
614295 Mobifone
Đặt mua
0904599895250,000
300.000
Sim 0904599895 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
895 Mobifone
Đặt mua
0904602095250,000
300.000
Sim 0904602095 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2095 Mobifone
Đặt mua
0904698095250,000
300.000
Sim 0904698095 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98095 Mobifone
Đặt mua
0904696295250,000
300.000
Sim 0904696295 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
696295 Mobifone
Đặt mua
0904659545250,000
300.000
Sim 0904659545 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
545 Mobifone
Đặt mua
0904666285250,000
300.000
Sim 0904666285 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6285 Mobifone
Đặt mua
0904640445250,000
300.000
Sim 0904640445 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40445 Mobifone
Đặt mua
0904630245250,000
300.000
Sim 0904630245 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
630245 Mobifone
Đặt mua
0904624065250,000
300.000
Sim 0904624065 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
065 Mobifone
Đặt mua
0904610855250,000
300.000
Sim 0904610855 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0855 Mobifone
Đặt mua
0904600325250,000
300.000
Sim 0904600325 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00325 Mobifone
Đặt mua
0904604035250,000
300.000
Sim 0904604035 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
604035 Mobifone
Đặt mua
0904598015250,000
300.000
Sim 0904598015 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
015 Mobifone
Đặt mua
0904596015250,000
300.000
Sim 0904596015 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6015 Mobifone
Đặt mua
0906203015250,000
300.000
Sim 0906203015 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
03015 Mobifone
Đặt mua
0904655045250,000
300.000
Sim 0904655045 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
655045 Mobifone
Đặt mua
0904695905250,000
300.000
Sim 0904695905 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
905 Mobifone
Đặt mua
0904634235250,000
300.000
Sim 0904634235 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4235 Mobifone
Đặt mua
0904634465250,000
300.000
Sim 0904634465 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34465 Mobifone
Đặt mua
0904634645250,000
300.000
Sim 0904634645 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
634645 Mobifone
Đặt mua
0904635215250,000
300.000
Sim 0904635215 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
215 Mobifone
Đặt mua
0904632435250,000
300.000
Sim 0904632435 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2435 Mobifone
Đặt mua
0904632565250,000
300.000
Sim 0904632565 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
32565 Mobifone
Đặt mua
0904632865250,000
300.000
Sim 0904632865 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
632865 Mobifone
Đặt mua
0904633205250,000
300.000
Sim 0904633205 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
205 Mobifone
Đặt mua
0904626925250,000
300.000
Sim 0904626925 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6925 Mobifone
Đặt mua
0904614805250,000
300.000
Sim 0904614805 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14805 Mobifone
Đặt mua
0904621225250,000
300.000
Sim 0904621225 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
621225 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Ken
  Đặt sim: 01214...46
  Vào lúc: 10:55 3/6/2020

  Ngô Văn Ken
  Đặt sim: 01210...45
  Vào lúc: 10:53 3/6/2020

  Ngô Thị Khanh
  Đặt sim: 08875...77
  Vào lúc: 10:50 3/6/2020

  Ngô Chí Hòa
  Đặt sim: 09030...68
  Vào lúc: 10:46 3/6/2020

  Nguyễn Văn Khoa
  Đặt sim: 08646...56
  Vào lúc: 10:43 3/6/2020

  Hoàng Thị Ðào
  Đặt sim: 01622...62
  Vào lúc: 10:41 3/6/2020

  Huỳnh Duy Tân
  Đặt sim: 08965...87
  Vào lúc: 10:38 3/6/2020

  Trần Duy Nguyên
  Đặt sim: 01692...43
  Vào lúc: 10:34 3/6/2020

  Phan Văn Tuấn
  Đặt sim: 01668...37
  Vào lúc: 10:32 3/6/2020

  Phạm Đức Anh
  Đặt sim: 09120...92
  Vào lúc: 10:28 3/6/2020

  Nguyễn Đức Gia
  Đặt sim: 09763...91
  Vào lúc: 10:25 3/6/2020

  Trần Đức Hiển
  Đặt sim: 08858...45
  Vào lúc: 10:23 3/6/2020

  Ngô Duy Lực
  Đặt sim: 09755...74
  Vào lúc: 10:20 3/6/2020

  Nguyễn Phương Hồng
  Đặt sim: 01699...40
  Vào lúc: 10:16 3/6/2020

  Nguyễn Chí Cường
  Đặt sim: 01643...38
  Vào lúc: 10:13 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.