sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Mobifone Tam Hoa Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09389210001,300,000
1.560.000
Sim 0938921000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1000 Mobifone
Đặt mua
09311650001,600,000
1.920.000
Sim 0931165000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
65000 Mobifone
Đặt mua
09311640001,600,000
1.920.000
Sim 0931164000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
164000 Mobifone
Đặt mua
09311630001,600,000
1.920.000
Sim 0931163000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09384110001,600,000
1.920.000
Sim 0938411000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1000 Mobifone
Đặt mua
09324510002,500,000
3.000.000
Sim 0932451000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51000 Mobifone
Đặt mua
09324590002,500,000
3.000.000
Sim 0932459000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
459000 Mobifone
Đặt mua
09354850002,900,000
3.480.000
Sim 0935485000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09311610003,000,000
3.600.000
Sim 0931161000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1000 Mobifone
Đặt mua
09324540003,700,000
4.440.000
Sim 0932454000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
54000 Mobifone
Đặt mua
09311680005,000,000
6.000.000
Sim 0931168000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
168000 Mobifone
Đặt mua
0932894000600,000
720.000
Sim 0932894000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0933514000650,000
780.000
Sim 0933514000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4000 Mobifone
Đặt mua
0939164000700,000
840.000
Sim 0939164000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
64000 Mobifone
Đặt mua
0939841000700,000
840.000
Sim 0939841000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
841000 Mobifone
Đặt mua
0939461000700,000
840.000
Sim 0939461000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0938134000700,000
840.000
Sim 0938134000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4000 Mobifone
Đặt mua
0938146000700,000
840.000
Sim 0938146000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
46000 Mobifone
Đặt mua
0932146000700,000
840.000
Sim 0932146000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
146000 Mobifone
Đặt mua
0932853000750,000
900.000
Sim 0932853000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0932963000750,000
900.000
Sim 0932963000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Mobifone
Đặt mua
0931053000750,000
900.000
Sim 0931053000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
53000 Mobifone
Đặt mua
0902653000800,000
960.000
Sim 0902653000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
653000 Mobifone
Đặt mua
0932801000800,000
960.000
Sim 0932801000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0939803000800,000
960.000
Sim 0939803000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Mobifone
Đặt mua
0931058000800,000
960.000
Sim 0931058000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
58000 Mobifone
Đặt mua
0939851000850,000
1.020.000
Sim 0939851000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
851000 Mobifone
Đặt mua
0932805000850,000
1.020.000
Sim 0932805000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0934654000890,000
1.070.000
Sim 0934654000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4000 Mobifone
Đặt mua
0938461000900,000
1.080.000
Sim 0938461000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
61000 Mobifone
Đặt mua
0938541000900,000
1.080.000
Sim 0938541000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
541000 Mobifone
Đặt mua
0932064000900,000
1.080.000
Sim 0932064000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0932084000900,000
1.080.000
Sim 0932084000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4000 Mobifone
Đặt mua
0936156000950,000
1.140.000
Sim 0936156000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
56000 Mobifone
Đặt mua
0935615000950,000
1.140.000
Sim 0935615000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
615000 Mobifone
Đặt mua
0934965000950,000
1.140.000
Sim 0934965000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0932524000950,000
1.140.000
Sim 0932524000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4000 Mobifone
Đặt mua
0934854000950,000
1.140.000
Sim 0934854000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
54000 Mobifone
Đặt mua
0935694000950,000
1.140.000
Sim 0935694000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
694000 Mobifone
Đặt mua
0935463000950,000
1.140.000
Sim 0935463000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0934853000950,000
1.140.000
Sim 0934853000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Mobifone
Đặt mua
0903293000990,000
1.190.000
Sim 0903293000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
93000 Mobifone
Đặt mua
09390150001,000,000
1.200.000
Sim 0939015000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
015000 Mobifone
Đặt mua
09396590001,000,000
1.200.000
Sim 0939659000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09399610001,000,000
1.200.000
Sim 0939961000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1000 Mobifone
Đặt mua
09086410001,000,000
1.200.000
Sim 0908641000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
41000 Mobifone
Đặt mua
09085830001,000,000
1.200.000
Sim 0908583000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
583000 Mobifone
Đặt mua
09081540001,000,000
1.200.000
Sim 0908154000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09396230001,000,000
1.200.000
Sim 0939623000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Mobifone
Đặt mua
09395160001,000,000
1.200.000
Sim 0939516000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
16000 Mobifone
Đặt mua
09392910001,000,000
1.200.000
Sim 0939291000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
291000 Mobifone
Đặt mua
09390250001,000,000
1.200.000
Sim 0939025000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09315280001,000,000
1.200.000
Sim 0931528000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09366490001,000,000
1.200.000
Sim 0936649000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
49000 Mobifone
Đặt mua
09366540001,000,000
1.200.000
Sim 0936654000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
654000 Mobifone
Đặt mua
09315160001,000,000
1.200.000
Sim 0931516000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09342490001,000,000
1.200.000
Sim 0934249000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
09342940001,000,000
1.200.000
Sim 0934294000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
94000 Mobifone
Đặt mua
09343090001,000,000
1.200.000
Sim 0934309000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
309000 Mobifone
Đặt mua
09343140001,000,000
1.200.000
Sim 0934314000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09368450001,000,000
1.200.000
Sim 0936845000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Mobifone
Đặt mua
09319250001,000,000
1.200.000
Sim 0931925000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
25000 Mobifone
Đặt mua
09035130001,000,000
1.200.000
Sim 0903513000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
513000 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Minh Khương
  Đặt sim: 09340...15
  Vào lúc: 7:55 13/7/2020

  Hoàng Thị Thảo
  Đặt sim: 01271...65
  Vào lúc: 7:52 13/7/2020

  Phan Nhã Nhi
  Đặt sim: 08877...88
  Vào lúc: 7:49 13/7/2020

  Nguyễn Chí Hảo
  Đặt sim: 01290...67
  Vào lúc: 7:47 13/7/2020

  Trần Chí Quân
  Đặt sim: 01241...13
  Vào lúc: 7:43 13/7/2020

  Ngô Trung Quyền
  Đặt sim: 01215...76
  Vào lúc: 7:40 13/7/2020

  Hoàng Văn Bảo
  Đặt sim: 01254...26
  Vào lúc: 7:37 13/7/2020

  Nguyễn Chí Bảo
  Đặt sim: 01681...60
  Vào lúc: 7:35 13/7/2020

  Trần Kiều Thy
  Đặt sim: 08829...39
  Vào lúc: 7:31 13/7/2020

  Trần Minh Chiến
  Đặt sim: 09834...32
  Vào lúc: 7:29 13/7/2020

  Phan Duy Hòa
  Đặt sim: 09061...78
  Vào lúc: 7:25 13/7/2020

  Trần Minh Vinh
  Đặt sim: 01265...10
  Vào lúc: 7:22 13/7/2020

  Ngô Đức Huy
  Đặt sim: 08943...88
  Vào lúc: 7:20 13/7/2020

  Ngô Đức Thái
  Đặt sim: 01293...70
  Vào lúc: 7:17 13/7/2020

  Hoàng Văn Anh
  Đặt sim: 09323...12
  Vào lúc: 7:14 13/7/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.