sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Năm Sinh Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09352419822,520,000
3.020.000
Sim 0935241982 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1982 Mobifone
Đặt mua
0933201952350,000
420.000
Sim 0933201952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01952 Mobifone
Đặt mua
0938641952350,000
420.000
Sim 0938641952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641952 Mobifone
Đặt mua
0938811952350,000
420.000
Sim 0938811952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Mobifone
Đặt mua
0904931952360,000
430.000
Sim 0904931952 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Mobifone
Đặt mua
0934431952360,000
430.000
Sim 0934431952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31952 Mobifone
Đặt mua
0906591952360,000
430.000
Sim 0906591952 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
591952 Mobifone
Đặt mua
0931351952360,000
430.000
Sim 0931351952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Mobifone
Đặt mua
0906341962400,000
480.000
Sim 0906341962 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Mobifone
Đặt mua
0906831962400,000
480.000
Sim 0906831962 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31962 Mobifone
Đặt mua
0932481962400,000
480.000
Sim 0932481962 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
481962 Mobifone
Đặt mua
0932501962400,000
480.000
Sim 0932501962 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Mobifone
Đặt mua
0938431962400,000
480.000
Sim 0938431962 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Mobifone
Đặt mua
0938641962400,000
480.000
Sim 0938641962 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41962 Mobifone
Đặt mua
0938941962400,000
480.000
Sim 0938941962 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
941962 Mobifone
Đặt mua
0961461962430,000
520.000
Sim 0961461962 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Viettel
Đặt mua
0961531962430,000
520.000
Sim 0961531962 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Viettel
Đặt mua
0966541962430,000
520.000
Sim 0966541962 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41962 Viettel
Đặt mua
0934631952440,000
530.000
Sim 0934631952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
631952 Mobifone
Đặt mua
0936291952440,000
530.000
Sim 0936291952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Mobifone
Đặt mua
0936321952440,000
530.000
Sim 0936321952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Mobifone
Đặt mua
0934551952440,000
530.000
Sim 0934551952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51952 Mobifone
Đặt mua
0934581952440,000
530.000
Sim 0934581952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
581952 Mobifone
Đặt mua
0906211952440,000
530.000
Sim 0906211952 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Mobifone
Đặt mua
0969051952450,000
540.000
Sim 0969051952 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Viettel
Đặt mua
0969441952450,000
540.000
Sim 0969441952 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41952 Viettel
Đặt mua
0936451952450,000
540.000
Sim 0936451952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
451952 Mobifone
Đặt mua
0903451952450,000
540.000
Sim 0903451952 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Mobifone
Đặt mua
0948001962450,000
540.000
Sim 0948001962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Vinaphone
Đặt mua
0936011952450,000
540.000
Sim 0936011952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11952 Mobifone
Đặt mua
0902041952450,000
540.000
Sim 0902041952 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
041952 Mobifone
Đặt mua
0963381952470,000
560.000
Sim 0963381952 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Viettel
Đặt mua
0984911952470,000
560.000
Sim 0984911952 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Viettel
Đặt mua
0963431962500,000
600.000
Sim 0963431962 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31962 Viettel
Đặt mua
0963311952500,000
600.000
Sim 0963311952 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311952 Viettel
Đặt mua
0938351962500,000
600.000
Sim 0938351962 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Mobifone
Đặt mua
0941011952500,000
600.000
Sim 0941011952 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Vinaphone
Đặt mua
0915431952500,000
600.000
Sim 0915431952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31952 Vinaphone
Đặt mua
0964381952500,000
600.000
Sim 0964381952 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
381952 Viettel
Đặt mua
0945231962500,000
600.000
Sim 0945231962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Vinaphone
Đặt mua
0948531962500,000
600.000
Sim 0948531962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Vinaphone
Đặt mua
0915141962550,000
660.000
Sim 0915141962 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41962 Vinaphone
Đặt mua
0936021952550,000
660.000
Sim 0936021952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
021952 Mobifone
Đặt mua
0948261962550,000
660.000
Sim 0948261962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Vinaphone
Đặt mua
0944631962550,000
660.000
Sim 0944631962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Vinaphone
Đặt mua
0969241952550,000
660.000
Sim 0969241952 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41952 Viettel
Đặt mua
0962351952550,000
660.000
Sim 0962351952 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351952 Viettel
Đặt mua
0962391952550,000
660.000
Sim 0962391952 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Viettel
Đặt mua
0945181962560,000
670.000
Sim 0945181962 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Vinaphone
Đặt mua
0985261952600,000
720.000
Sim 0985261952 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61952 Viettel
Đặt mua
0902501962600,000
720.000
Sim 0902501962 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501962 Mobifone
Đặt mua
0969021952600,000
720.000
Sim 0969021952 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Viettel
Đặt mua
0933481962600,000
720.000
Sim 0933481962 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Mobifone
Đặt mua
0933291962600,000
720.000
Sim 0933291962 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91962 Mobifone
Đặt mua
0906831952600,000
720.000
Sim 0906831952 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
831952 Mobifone
Đặt mua
0984241962600,000
720.000
Sim 0984241962 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Viettel
Đặt mua
0962801952600,000
720.000
Sim 0962801952 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Viettel
Đặt mua
0901681952600,000
720.000
Sim 0901681952 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81952 Mobifone
Đặt mua
0966481952600,000
720.000
Sim 0966481952 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
481952 Viettel
Đặt mua
0962001952600,000
720.000
Sim 0962001952 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Viettel
Đặt mua
0916301952600,000
720.000
Sim 0916301952 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Vinaphone
Đặt mua
0939461962600,000
720.000
Sim 0939461962 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61962 Mobifone
Đặt mua
0932861952630,000
760.000
Sim 0932861952 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
861952 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Đức Tuyên
  Đặt sim: 01231...12
  Vào lúc: 15:55 26/11/2020

  Nguyễn Đức Thuận
  Đặt sim: 09338...67
  Vào lúc: 15:53 26/11/2020

  Nguyễn Văn Ninh
  Đặt sim: 09719...16
  Vào lúc: 15:49 26/11/2020

  Lê Thị Thơ
  Đặt sim: 01298...75
  Vào lúc: 15:46 26/11/2020

  Ngô Chí Long
  Đặt sim: 01291...17
  Vào lúc: 15:43 26/11/2020

  Ngô Đức Việt
  Đặt sim: 01627...81
  Vào lúc: 15:40 26/11/2020

  Huỳnh Kiều Di
  Đặt sim: 01672...52
  Vào lúc: 15:37 26/11/2020

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01225...30
  Vào lúc: 15:34 26/11/2020

  Trần Trung Tuấn
  Đặt sim: 01258...38
  Vào lúc: 15:31 26/11/2020

  Nguyễn Phương Nhân
  Đặt sim: 01649...99
  Vào lúc: 15:29 26/11/2020

  Hoàng Trung Tuấn
  Đặt sim: 09170...57
  Vào lúc: 15:26 26/11/2020

  Nguyễn Văn Hậu
  Đặt sim: 01645...40
  Vào lúc: 15:22 26/11/2020

  Nguyễn Diệp Nguyệt
  Đặt sim: 01297...33
  Vào lúc: 15:20 26/11/2020

  Lê Thị Nhàn
  Đặt sim: 09389...37
  Vào lúc: 15:17 26/11/2020

  Nguyễn Văn Gia
  Đặt sim: 01220...97
  Vào lúc: 15:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.