sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Năm Sinh Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09654019811,500,000
1.800.000
Sim 0965401981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09623219812,500,000
3.000.000
Sim 0962321981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21981 Viettel
Đặt mua
09442619812,600,000
3.120.000
Sim 0944261981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261981 Vinaphone
Đặt mua
09495119813,200,000
3.840.000
Sim 0949511981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09737119813,200,000
3.840.000
Sim 0973711981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09748519813,200,000
3.840.000
Sim 0974851981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51981 Viettel
Đặt mua
09647819813,500,000
4.200.000
Sim 0964781981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
781981 Viettel
Đặt mua
09427419813,700,000
4.440.000
Sim 0942741981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09776919813,800,000
4.560.000
Sim 0977691981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09632019813,900,000
4.680.000
Sim 0963201981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Viettel
Đặt mua
09725519814,200,000
5.040.000
Sim 0972551981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
551981 Viettel
Đặt mua
09642219814,200,000
5.040.000
Sim 0964221981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09695219814,500,000
5.400.000
Sim 0969521981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09841519814,500,000
5.400.000
Sim 0984151981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51981 Viettel
Đặt mua
09744119814,500,000
5.400.000
Sim 0974411981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
411981 Viettel
Đặt mua
09814819814,500,000
5.400.000
Sim 0981481981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09638419814,500,000
5.400.000
Sim 0963841981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09679719814,800,000
5.760.000
Sim 0967971981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71981 Viettel
Đặt mua
09843819814,800,000
5.760.000
Sim 0984381981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
381981 Viettel
Đặt mua
09747419814,800,000
5.760.000
Sim 0974741981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09657819815,000,000
6.000.000
Sim 0965781981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09629419815,000,000
6.000.000
Sim 0962941981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41981 Viettel
Đặt mua
09673719815,000,000
6.000.000
Sim 0967371981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371981 Viettel
Đặt mua
09749719815,000,000
6.000.000
Sim 0974971981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09747319815,000,000
6.000.000
Sim 0974731981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09713519815,000,000
6.000.000
Sim 0971351981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51981 Viettel
Đặt mua
09863519815,000,000
6.000.000
Sim 0986351981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351981 Viettel
Đặt mua
09832719815,000,000
6.000.000
Sim 0983271981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09633519815,000,000
6.000.000
Sim 0963351981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09688519815,000,000
6.000.000
Sim 0968851981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51981 Viettel
Đặt mua
09886419815,000,000
6.000.000
Sim 0988641981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641981 Viettel
Đặt mua
09614419815,000,000
6.000.000
Sim 0961441981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09026119815,400,000
6.480.000
Sim 0902611981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09688219815,500,000
6.600.000
Sim 0968821981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21981 Viettel
Đặt mua
09833719815,500,000
6.600.000
Sim 0983371981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371981 Viettel
Đặt mua
09678719816,500,000
7.800.000
Sim 0967871981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09731319816,500,000
7.800.000
Sim 0973131981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09834219816,500,000
7.800.000
Sim 0983421981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21981 Viettel
Đặt mua
09876719816,500,000
7.800.000
Sim 0987671981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671981 Viettel
Đặt mua
09739219816,500,000
7.800.000
Sim 0973921981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09644619816,500,000
7.800.000
Sim 0964461981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09855919816,800,000
8.160.000
Sim 0985591981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91981 Viettel
Đặt mua
09771819816,800,000
8.160.000
Sim 0977181981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
181981 Viettel
Đặt mua
09650119816,800,000
8.160.000
Sim 0965011981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09650219816,800,000
8.160.000
Sim 0965021981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09715919816,900,000
8.280.000
Sim 0971591981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91981 Viettel
Đặt mua
09781119817,800,000
9.360.000
Sim 0978111981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
111981 Viettel
Đặt mua
09889319817,900,000
9.480.000
Sim 0988931981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09833619818,500,000
10.200.000
Sim 0983361981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09866319818,500,000
10.200.000
Sim 0986631981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Viettel
Đặt mua
09818219819,500,000
11.400.000
Sim 0981821981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
821981 Viettel
Đặt mua
09736619819,900,000
11.880.000
Sim 0973661981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09883519819,900,000
11.880.000
Sim 0988351981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09722619819,900,000
11.880.000
Sim 0972261981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61981 Viettel
Đặt mua
0937501981750,000
900.000
Sim 0937501981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501981 Mobifone
Đặt mua
09347019811,000,000
1.200.000
Sim 0934701981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09487319811,000,000
1.200.000
Sim 0948731981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09354619811,000,000
1.200.000
Sim 0935461981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61981 Mobifone
Đặt mua
09375219811,000,000
1.200.000
Sim 0937521981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
521981 Mobifone
Đặt mua
09387519811,000,000
1.200.000
Sim 0938751981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09492119811,080,000
1.300.000
Sim 0949211981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09359019811,100,000
1.320.000
Sim 0935901981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09493419811,140,000
1.370.000
Sim 0949341981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341981 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Linh
  Đặt sim: 01274...31
  Vào lúc: 8:55 3/6/2020

  Nguyễn Cát Linh
  Đặt sim: 09685...88
  Vào lúc: 8:52 3/6/2020

  Nguyễn Chí Khánh
  Đặt sim: 09712...30
  Vào lúc: 8:50 3/6/2020

  Trần Đức Quang
  Đặt sim: 09064...44
  Vào lúc: 8:46 3/6/2020

  Trần Thị Nhi
  Đặt sim: 09312...47
  Vào lúc: 8:44 3/6/2020

  Huỳnh Nhã Hạ
  Đặt sim: 08897...60
  Vào lúc: 8:41 3/6/2020

  Nguyễn Duy Anh
  Đặt sim: 09112...80
  Vào lúc: 8:38 3/6/2020

  Huỳnh Kiều Phương
  Đặt sim: 01274...78
  Vào lúc: 8:34 3/6/2020

  Nguyễn Duy Kiên
  Đặt sim: 01222...60
  Vào lúc: 8:32 3/6/2020

  Nguyễn Đức Hải
  Đặt sim: 01232...22
  Vào lúc: 8:29 3/6/2020

  Ngô Minh Đăng
  Đặt sim: 01697...24
  Vào lúc: 8:25 3/6/2020

  Huỳnh Văn Khang
  Đặt sim: 01235...52
  Vào lúc: 8:22 3/6/2020

  Nguyễn Nhã Tuyết
  Đặt sim: 08832...57
  Vào lúc: 8:19 3/6/2020

  Ngô Thị Phương
  Đặt sim: 09063...37
  Vào lúc: 8:17 3/6/2020

  Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 01234...35
  Vào lúc: 8:14 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.