sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Năm Sinh - Sim dau so 09 nam sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0942721958200,000
240.000
Sim 0942721958 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Vinaphone
Đặt mua
0982841958300,000
360.000
Sim 0982841958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41958 Viettel
Đặt mua
0978421958300,000
360.000
Sim 0978421958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421958 Viettel
Đặt mua
0971931958300,000
360.000
Sim 0971931958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
0971081958300,000
360.000
Sim 0971081958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
0971331958300,000
360.000
Sim 0971331958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31958 Viettel
Đặt mua
0988751958300,000
360.000
Sim 0988751958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
751958 Viettel
Đặt mua
0933201958300,000
360.000
Sim 0933201958 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Mobifone
Đặt mua
0938471958300,000
360.000
Sim 0938471958 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Mobifone
Đặt mua
0937531958400,000
480.000
Sim 0937531958 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31958 Mobifone
Đặt mua
0968431958400,000
480.000
Sim 0968431958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431958 Viettel
Đặt mua
0971141958400,000
480.000
Sim 0971141958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
0972931958400,000
480.000
Sim 0972931958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
0968291958490,000
590.000
Sim 0968291958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91958 Viettel
Đặt mua
0911541958490,000
590.000
Sim 0911541958 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541958 Vinaphone
Đặt mua
0971831958500,000
600.000
Sim 0971831958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
0907542008500,000
600.000
Sim 0907542008 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2008 Mobifone
Đặt mua
0985711958500,000
600.000
Sim 0985711958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11958 Viettel
Đặt mua
0961801958500,000
600.000
Sim 0961801958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801958 Viettel
Đặt mua
0966831958500,000
600.000
Sim 0966831958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
0975421958500,000
600.000
Sim 0975421958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
0934761958500,000
600.000
Sim 0934761958 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61958 Mobifone
Đặt mua
0931461958500,000
600.000
Sim 0931461958 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
461958 Mobifone
Đặt mua
0964671958530,000
640.000
Sim 0964671958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
0914511958550,000
660.000
Sim 0914511958 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Vinaphone
Đặt mua
0937191958550,000
660.000
Sim 0937191958 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91958 Mobifone
Đặt mua
0985451958550,000
660.000
Sim 0985451958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
451958 Viettel
Đặt mua
0976302008550,000
660.000
Sim 0976302008 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
008 Viettel
Đặt mua
0966731958550,000
660.000
Sim 0966731958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
0967381958550,000
660.000
Sim 0967381958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81958 Viettel
Đặt mua
0962161958550,000
660.000
Sim 0962161958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
161958 Viettel
Đặt mua
0963941958550,000
660.000
Sim 0963941958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
0965421958550,000
660.000
Sim 0965421958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
0968711958600,000
720.000
Sim 0968711958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11958 Viettel
Đặt mua
0961351958600,000
720.000
Sim 0961351958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351958 Viettel
Đặt mua
0931071958600,000
720.000
Sim 0931071958 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Mobifone
Đặt mua
0961241958600,000
720.000
Sim 0961241958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
0971391958600,000
720.000
Sim 0971391958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91958 Viettel
Đặt mua
0936971958600,000
720.000
Sim 0936971958 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971958 Mobifone
Đặt mua
0973301958600,000
720.000
Sim 0973301958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
0981251958600,000
720.000
Sim 0981251958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
0987931958600,000
720.000
Sim 0987931958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31958 Viettel
Đặt mua
0978201958600,000
720.000
Sim 0978201958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
201958 Viettel
Đặt mua
0933701958600,000
720.000
Sim 0933701958 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Mobifone
Đặt mua
0962501958600,000
720.000
Sim 0962501958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
0947351958600,000
720.000
Sim 0947351958 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51958 Vinaphone
Đặt mua
0975511958650,000
780.000
Sim 0975511958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511958 Viettel
Đặt mua
0965311958690,000
830.000
Sim 0965311958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
0977491958690,000
830.000
Sim 0977491958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
0967131958690,000
830.000
Sim 0967131958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31958 Viettel
Đặt mua
0971301958700,000
840.000
Sim 0971301958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301958 Viettel
Đặt mua
0969301958700,000
840.000
Sim 0969301958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
0989741958700,000
840.000
Sim 0989741958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
0975181958700,000
840.000
Sim 0975181958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81958 Viettel
Đặt mua
0972501958700,000
840.000
Sim 0972501958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501958 Viettel
Đặt mua
0967991958700,000
840.000
Sim 0967991958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
0983961958700,000
840.000
Sim 0983961958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
0975141958700,000
840.000
Sim 0975141958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41958 Viettel
Đặt mua
0974211958700,000
840.000
Sim 0974211958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
211958 Viettel
Đặt mua
0944011958700,000
840.000
Sim 0944011958 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Vinaphone
Đặt mua
0964251958700,000
840.000
Sim 0964251958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
0967271958700,000
840.000
Sim 0967271958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71958 Viettel
Đặt mua
0966801958710,000
850.000
Sim 0966801958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801958 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Minh Huy
  Đặt sim: 01238...81
  Vào lúc: 12:56 16/10/2019

  Phạm Thị Ngọc
  Đặt sim: 08657...90
  Vào lúc: 12:53 16/10/2019

  Lê Trung Nhân
  Đặt sim: 09826...92
  Vào lúc: 12:49 16/10/2019

  Hoàng Văn Lực
  Đặt sim: 09840...71
  Vào lúc: 12:46 16/10/2019

  Trần Minh Nguyên
  Đặt sim: 09153...42
  Vào lúc: 12:44 16/10/2019

  Nguyễn Đức Hiếu
  Đặt sim: 01651...76
  Vào lúc: 12:41 16/10/2019

  Huỳnh Diệp Nhàn
  Đặt sim: 01619...27
  Vào lúc: 12:37 16/10/2019

  Trần Tường Nguyệt
  Đặt sim: 09337...12
  Vào lúc: 12:34 16/10/2019

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 09389...14
  Vào lúc: 12:31 16/10/2019

  Phan Minh Quân
  Đặt sim: 08995...21
  Vào lúc: 12:29 16/10/2019

  Ngô Văn Vinh
  Đặt sim: 01239...73
  Vào lúc: 12:25 16/10/2019

  Ngô Chí Hưng
  Đặt sim: 01290...91
  Vào lúc: 12:23 16/10/2019

  Ngô Thục Nhi
  Đặt sim: 09382...17
  Vào lúc: 12:20 16/10/2019

  Trần Đức Vũ
  Đặt sim: 08985...44
  Vào lúc: 12:17 16/10/2019

  Trần Thị Thy
  Đặt sim: 01669...15
  Vào lúc: 12:13 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.