sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Năm Sinh - Sim dau so 09 nam sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09752219987,000,000
8.400.000
Sim 0975221998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Viettel
Đặt mua
0984821958460,000
550.000
Sim 0984821958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21958 Viettel
Đặt mua
0961571958590,000
710.000
Sim 0961571958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
571958 Viettel
Đặt mua
0943952008800,000
960.000
Sim 0943952008 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
008 Vinaphone
Đặt mua
0964011958800,000
960.000
Sim 0964011958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
09375120081,000,000
1.200.000
Sim 0937512008 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12008 Mobifone
Đặt mua
09665419581,000,000
1.200.000
Sim 0966541958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541958 Viettel
Đặt mua
09786719581,000,000
1.200.000
Sim 0978671958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
09848719581,000,000
1.200.000
Sim 0984871958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
09494319581,000,000
1.200.000
Sim 0949431958 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31958 Vinaphone
Đặt mua
09494719581,000,000
1.200.000
Sim 0949471958 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
471958 Vinaphone
Đặt mua
09494819581,050,000
1.260.000
Sim 0949481958 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Vinaphone
Đặt mua
09449420081,200,000
1.440.000
Sim 0944942008 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2008 Vinaphone
Đặt mua
09857619581,500,000
1.800.000
Sim 0985761958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61958 Viettel
Đặt mua
09678619581,500,000
1.800.000
Sim 0967861958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
861958 Viettel
Đặt mua
09625719581,500,000
1.800.000
Sim 0962571958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
09768519581,500,000
1.800.000
Sim 0976851958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
09765119581,500,000
1.800.000
Sim 0976511958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11958 Viettel
Đặt mua
09789819581,500,000
1.800.000
Sim 0978981958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981958 Viettel
Đặt mua
09877119581,500,000
1.800.000
Sim 0987711958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Viettel
Đặt mua
09690219581,500,000
1.800.000
Sim 0969021958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Viettel
Đặt mua
09866219581,500,000
1.800.000
Sim 0986621958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21958 Viettel
Đặt mua
09664920081,600,000
1.920.000
Sim 0966492008 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
492008 Viettel
Đặt mua
09441419782,000,000
2.400.000
Sim 0944141978 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
978 Vinaphone
Đặt mua
09185319582,000,000
2.400.000
Sim 0918531958 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1958 Vinaphone
Đặt mua
09421520082,000,000
2.400.000
Sim 0942152008 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52008 Vinaphone
Đặt mua
09864519782,500,000
3.000.000
Sim 0986451978 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
451978 Viettel
Đặt mua
09644320082,500,000
3.000.000
Sim 0964432008 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
008 Viettel
Đặt mua
09477119982,500,000
3.000.000
Sim 0947711998 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Vinaphone
Đặt mua
09494319782,500,000
3.000.000
Sim 0949431978 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31978 Vinaphone
Đặt mua
09493420082,500,000
3.000.000
Sim 0949342008 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
342008 Vinaphone
Đặt mua
09478319782,500,000
3.000.000
Sim 0947831978 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
978 Vinaphone
Đặt mua
09482519782,500,000
3.000.000
Sim 0948251978 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1978 Vinaphone
Đặt mua
09651620082,500,000
3.000.000
Sim 0965162008 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62008 Viettel
Đặt mua
09362419982,500,000
3.000.000
Sim 0936241998 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241998 Mobifone
Đặt mua
09370919982,500,000
3.000.000
Sim 0937091998 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
09696219682,500,000
3.000.000
Sim 0969621968 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1968 Viettel
Đặt mua
09679519682,500,000
3.000.000
Sim 0967951968 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51968 Viettel
Đặt mua
09342619782,600,000
3.120.000
Sim 0934261978 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261978 Mobifone
Đặt mua
09431919582,600,000
3.120.000
Sim 0943191958 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
958 Vinaphone
Đặt mua
09455019782,600,000
3.120.000
Sim 0945501978 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1978 Vinaphone
Đặt mua
09437519682,600,000
3.120.000
Sim 0943751968 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51968 Vinaphone
Đặt mua
09437619682,600,000
3.120.000
Sim 0943761968 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
761968 Vinaphone
Đặt mua
09437619782,600,000
3.120.000
Sim 0943761978 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
978 Vinaphone
Đặt mua
09441819782,600,000
3.120.000
Sim 0944181978 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1978 Vinaphone
Đặt mua
09442619682,600,000
3.120.000
Sim 0944261968 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61968 Vinaphone
Đặt mua
09442619982,600,000
3.120.000
Sim 0944261998 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261998 Vinaphone
Đặt mua
09449119682,600,000
3.120.000
Sim 0944911968 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
968 Vinaphone
Đặt mua
09449119782,600,000
3.120.000
Sim 0944911978 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1978 Vinaphone
Đặt mua
09449119982,600,000
3.120.000
Sim 0944911998 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11998 Vinaphone
Đặt mua
09495119682,600,000
3.120.000
Sim 0949511968 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511968 Vinaphone
Đặt mua
09742320082,800,000
3.360.000
Sim 0974232008 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
008 Viettel
Đặt mua
09494320082,800,000
3.360.000
Sim 0949432008 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2008 Vinaphone
Đặt mua
09618720082,900,000
3.480.000
Sim 0961872008 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72008 Viettel
Đặt mua
09754219783,000,000
3.600.000
Sim 0975421978 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421978 Viettel
Đặt mua
09181320083,000,000
3.600.000
Sim 0918132008 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
008 Vinaphone
Đặt mua
09885319783,000,000
3.600.000
Sim 0988531978 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1978 Viettel
Đặt mua
09764919783,000,000
3.600.000
Sim 0976491978 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91978 Viettel
Đặt mua
09875419783,000,000
3.600.000
Sim 0987541978 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541978 Viettel
Đặt mua
09671319683,200,000
3.840.000
Sim 0967131968 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
968 Viettel
Đặt mua
09342619983,200,000
3.840.000
Sim 0934261998 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
09455019983,200,000
3.840.000
Sim 0945501998 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Vinaphone
Đặt mua
09494219983,200,000
3.840.000
Sim 0949421998 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421998 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Lâm
  Đặt sim: 09045...55
  Vào lúc: 8:56 3/6/2020

  Nguyễn Duy Anh
  Đặt sim: 01650...93
  Vào lúc: 8:53 3/6/2020

  Ngô Minh Huỳnh
  Đặt sim: 01618...35
  Vào lúc: 8:49 3/6/2020

  Nguyễn Minh Khôi
  Đặt sim: 01681...60
  Vào lúc: 8:46 3/6/2020

  Nguyễn Minh Nam
  Đặt sim: 01615...79
  Vào lúc: 8:43 3/6/2020

  Hoàng Văn Việt
  Đặt sim: 08810...37
  Vào lúc: 8:40 3/6/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 01261...65
  Vào lúc: 8:38 3/6/2020

  Trần Thị Thy
  Đặt sim: 09834...68
  Vào lúc: 8:35 3/6/2020

  Huỳnh Minh Huy
  Đặt sim: 08920...83
  Vào lúc: 8:31 3/6/2020

  Nguyễn Chí Tùng
  Đặt sim: 09875...25
  Vào lúc: 8:29 3/6/2020

  Phan Chí Long
  Đặt sim: 09062...55
  Vào lúc: 8:25 3/6/2020

  Ngô Đức Bảo
  Đặt sim: 01666...80
  Vào lúc: 8:22 3/6/2020

  Nguyễn Duy An
  Đặt sim: 01648...24
  Vào lúc: 8:19 3/6/2020

  Nguyễn Văn Tân
  Đặt sim: 09113...91
  Vào lúc: 8:17 3/6/2020

  Lê Thị Hương
  Đặt sim: 09361...97
  Vào lúc: 8:14 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.