sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Vinaphone Năm Sinh Năm 1980 Canh Thân Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0949311980900,000
1.080.000
Sim 0949311980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
0949841980900,000
1.080.000
Sim 0949841980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
0914671980930,000
1.120.000
Sim 0914671980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671980 Vinaphone
Đặt mua
0943041980980,000
1.180.000
Sim 0943041980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09451719801,000,000
1.200.000
Sim 0945171980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09497219801,030,000
1.240.000
Sim 0949721980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21980 Vinaphone
Đặt mua
09473519801,100,000
1.320.000
Sim 0947351980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351980 Vinaphone
Đặt mua
09494219801,100,000
1.320.000
Sim 0949421980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09495119801,100,000
1.320.000
Sim 0949511980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09437619801,100,000
1.320.000
Sim 0943761980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61980 Vinaphone
Đặt mua
09479419801,200,000
1.440.000
Sim 0947941980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
941980 Vinaphone
Đặt mua
09494619801,200,000
1.440.000
Sim 0949461980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09463219801,200,000
1.440.000
Sim 0946321980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09441719801,200,000
1.440.000
Sim 0944171980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71980 Vinaphone
Đặt mua
09464119801,200,000
1.440.000
Sim 0946411980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
411980 Vinaphone
Đặt mua
09476319801,200,000
1.440.000
Sim 0947631980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09464919801,200,000
1.440.000
Sim 0946491980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09489319801,200,000
1.440.000
Sim 0948931980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31980 Vinaphone
Đặt mua
09438119801,300,000
1.560.000
Sim 0943811980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
811980 Vinaphone
Đặt mua
09449119801,300,000
1.560.000
Sim 0944911980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09493019801,320,000
1.580.000
Sim 0949301980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09464019801,330,000
1.600.000
Sim 0946401980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01980 Vinaphone
Đặt mua
09426119801,330,000
1.600.000
Sim 0942611980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
611980 Vinaphone
Đặt mua
09419319801,330,000
1.600.000
Sim 0941931980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09414619801,330,000
1.600.000
Sim 0941461980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09415719801,330,000
1.600.000
Sim 0941571980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71980 Vinaphone
Đặt mua
09415119801,330,000
1.600.000
Sim 0941511980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511980 Vinaphone
Đặt mua
09417219801,330,000
1.600.000
Sim 0941721980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09489419801,330,000
1.600.000
Sim 0948941980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09469519801,330,000
1.600.000
Sim 0946951980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51980 Vinaphone
Đặt mua
09463119801,330,000
1.600.000
Sim 0946311980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311980 Vinaphone
Đặt mua
09424319801,330,000
1.600.000
Sim 0942431980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09195419801,330,000
1.600.000
Sim 0919541980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09184319801,330,000
1.600.000
Sim 0918431980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31980 Vinaphone
Đặt mua
09474319801,330,000
1.600.000
Sim 0947431980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431980 Vinaphone
Đặt mua
09427419801,400,000
1.680.000
Sim 0942741980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09446219801,400,000
1.680.000
Sim 0944621980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09478419801,400,000
1.680.000
Sim 0947841980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09497119801,400,000
1.680.000
Sim 0949711980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711980 Vinaphone
Đặt mua
09177419801,400,000
1.680.000
Sim 0917741980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09485019801,400,000
1.680.000
Sim 0948501980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09185819801,520,000
1.820.000
Sim 0918581980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81980 Vinaphone
Đặt mua
09496719801,550,000
1.860.000
Sim 0949671980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671980 Vinaphone
Đặt mua
09473219801,550,000
1.860.000
Sim 0947321980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09139219801,550,000
1.860.000
Sim 0913921980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09449519801,550,000
1.860.000
Sim 0944951980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51980 Vinaphone
Đặt mua
09486119801,550,000
1.860.000
Sim 0948611980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
611980 Vinaphone
Đặt mua
09468119801,550,000
1.860.000
Sim 0946811980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09448719801,550,000
1.860.000
Sim 0944871980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09439719801,550,000
1.860.000
Sim 0943971980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71980 Vinaphone
Đặt mua
09464219801,550,000
1.860.000
Sim 0946421980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421980 Vinaphone
Đặt mua
09414919801,550,000
1.860.000
Sim 0941491980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09414419801,550,000
1.860.000
Sim 0941441980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09114319801,550,000
1.860.000
Sim 0911431980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31980 Vinaphone
Đặt mua
09114919801,550,000
1.860.000
Sim 0911491980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
491980 Vinaphone
Đặt mua
09112419801,550,000
1.860.000
Sim 0911241980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09189419801,550,000
1.860.000
Sim 0918941980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09194319801,550,000
1.860.000
Sim 0919431980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31980 Vinaphone
Đặt mua
09473019801,600,000
1.920.000
Sim 0947301980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301980 Vinaphone
Đặt mua
09148019801,600,000
1.920.000
Sim 0914801980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Vinaphone
Đặt mua
09495919801,600,000
1.920.000
Sim 0949591980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Vinaphone
Đặt mua
09442619801,600,000
1.920.000
Sim 0944261980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61980 Vinaphone
Đặt mua
09488319801,630,000
1.960.000
Sim 0948831980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
831980 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1980 Canh Thân Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Thị Khanh
  Đặt sim: 01260...48
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Ngô Cát Tuyết
  Đặt sim: 08969...71
  Vào lúc: 22:52 16/10/2021

  Phan Duy Tiến
  Đặt sim: 01225...16
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Trần Trung Hoàng
  Đặt sim: 01220...83
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 09178...99
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Nguyễn Đức Quyền
  Đặt sim: 09156...41
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01628...30
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Huỳnh Trung Tân
  Đặt sim: 01685...48
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Ngô Đức Khiêm
  Đặt sim: 09696...81
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Phan Diệp Mai
  Đặt sim: 01664...27
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Trần Phương Hồng
  Đặt sim: 01625...55
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Phạm Thị Mai
  Đặt sim: 08639...97
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Hoàng Văn Tuấn
  Đặt sim: 09612...77
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Đức Đăng
  Đặt sim: 01245...87
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Hoàng Chí An
  Đặt sim: 09752...80
  Vào lúc: 22:14 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.