sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Vinaphone Năm Sinh Năm 2005 Ất Dậu Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0948642005650,000
780.000
Sim 0948642005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0949572005700,000
840.000
Sim 0949572005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72005 Vinaphone
Đặt mua
0943602005700,000
840.000
Sim 0943602005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
602005 Vinaphone
Đặt mua
0941902005700,000
840.000
Sim 0941902005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0944692005740,000
890.000
Sim 0944692005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0947532005750,000
900.000
Sim 0947532005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32005 Vinaphone
Đặt mua
0946182005750,000
900.000
Sim 0946182005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
182005 Vinaphone
Đặt mua
0943912005780,000
940.000
Sim 0943912005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0949532005780,000
940.000
Sim 0949532005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0947172005780,000
940.000
Sim 0947172005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72005 Vinaphone
Đặt mua
0943022005780,000
940.000
Sim 0943022005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
022005 Vinaphone
Đặt mua
0946142005780,000
940.000
Sim 0946142005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0944382005780,000
940.000
Sim 0944382005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0949352005780,000
940.000
Sim 0949352005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52005 Vinaphone
Đặt mua
0943982005780,000
940.000
Sim 0943982005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
982005 Vinaphone
Đặt mua
0945822005780,000
940.000
Sim 0945822005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0949732005780,000
940.000
Sim 0949732005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0943282005780,000
940.000
Sim 0943282005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82005 Vinaphone
Đặt mua
0946432005780,000
940.000
Sim 0946432005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432005 Vinaphone
Đặt mua
0944492005780,000
940.000
Sim 0944492005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0947942005780,000
940.000
Sim 0947942005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0944182005780,000
940.000
Sim 0944182005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82005 Vinaphone
Đặt mua
0914472005780,000
940.000
Sim 0914472005 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
472005 Vinaphone
Đặt mua
0949162005780,000
940.000
Sim 0949162005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0947632005780,000
940.000
Sim 0947632005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0949542005800,000
960.000
Sim 0949542005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42005 Vinaphone
Đặt mua
0944732005800,000
960.000
Sim 0944732005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
732005 Vinaphone
Đặt mua
0948562005800,000
960.000
Sim 0948562005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0944312005870,000
1.040.000
Sim 0944312005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0944462005870,000
1.040.000
Sim 0944462005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62005 Vinaphone
Đặt mua
0944782005870,000
1.040.000
Sim 0944782005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
782005 Vinaphone
Đặt mua
0915492005870,000
1.040.000
Sim 0915492005 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0947962005870,000
1.040.000
Sim 0947962005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0948632005870,000
1.040.000
Sim 0948632005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32005 Vinaphone
Đặt mua
0947182005870,000
1.040.000
Sim 0947182005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
182005 Vinaphone
Đặt mua
0948572005870,000
1.040.000
Sim 0948572005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0949402005870,000
1.040.000
Sim 0949402005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0944892005870,000
1.040.000
Sim 0944892005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92005 Vinaphone
Đặt mua
0942732005870,000
1.040.000
Sim 0942732005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
732005 Vinaphone
Đặt mua
0944912005870,000
1.040.000
Sim 0944912005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0945692005870,000
1.040.000
Sim 0945692005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0943372005870,000
1.040.000
Sim 0943372005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72005 Vinaphone
Đặt mua
0947982005870,000
1.040.000
Sim 0947982005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
982005 Vinaphone
Đặt mua
0948622005870,000
1.040.000
Sim 0948622005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0945442005890,000
1.070.000
Sim 0945442005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0946242005890,000
1.070.000
Sim 0946242005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42005 Vinaphone
Đặt mua
0945282005890,000
1.070.000
Sim 0945282005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
282005 Vinaphone
Đặt mua
0949512005890,000
1.070.000
Sim 0949512005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0947272005960,000
1.150.000
Sim 0947272005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0945632005960,000
1.150.000
Sim 0945632005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32005 Vinaphone
Đặt mua
0947852005960,000
1.150.000
Sim 0947852005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
852005 Vinaphone
Đặt mua
0949332005960,000
1.150.000
Sim 0949332005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0947332005960,000
1.150.000
Sim 0947332005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0947312005960,000
1.150.000
Sim 0947312005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12005 Vinaphone
Đặt mua
0942512005960,000
1.150.000
Sim 0942512005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
512005 Vinaphone
Đặt mua
0948362005960,000
1.150.000
Sim 0948362005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0943352005970,000
1.160.000
Sim 0943352005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0944582005970,000
1.160.000
Sim 0944582005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82005 Vinaphone
Đặt mua
0945472005970,000
1.160.000
Sim 0945472005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
472005 Vinaphone
Đặt mua
0945492005970,000
1.160.000
Sim 0945492005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
0945522005970,000
1.160.000
Sim 0945522005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
0945532005970,000
1.160.000
Sim 0945532005 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32005 Vinaphone
Đặt mua
09122420051,020,000
1.220.000
Sim 0912242005 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
242005 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 2005 Ất Dậu Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Trung Quyền
  Đặt sim: 08818...73
  Vào lúc: 17:56 24/1/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01295...40
  Vào lúc: 17:52 24/1/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01669...17
  Vào lúc: 17:50 24/1/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08921...34
  Vào lúc: 17:46 24/1/2020

  Phạm Đức Tuấn
  Đặt sim: 09399...10
  Vào lúc: 17:43 24/1/2020

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 01267...73
  Vào lúc: 17:40 24/1/2020

  Hoàng Văn Tùng
  Đặt sim: 08932...95
  Vào lúc: 17:38 24/1/2020

  Trần Duy Hoàng
  Đặt sim: 08944...54
  Vào lúc: 17:35 24/1/2020

  Hoàng Đức Đăng
  Đặt sim: 08626...19
  Vào lúc: 17:32 24/1/2020

  Trần Chí Hung
  Đặt sim: 08683...36
  Vào lúc: 17:29 24/1/2020

  Huỳnh Chí Khoa
  Đặt sim: 01676...19
  Vào lúc: 17:25 24/1/2020

  Lê Chí Nhật
  Đặt sim: 01639...93
  Vào lúc: 17:22 24/1/2020

  Ngô Văn Tùng
  Đặt sim: 08684...62
  Vào lúc: 17:19 24/1/2020

  Trần Văn Ken
  Đặt sim: 09082...41
  Vào lúc: 17:16 24/1/2020

  Trần Đức An
  Đặt sim: 09828...21
  Vào lúc: 17:14 24/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.