sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Vinaphone - Sim dau so 09 vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0913647844150,000
180.000
Sim 0913647844 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7844 Vinaphone
Đặt mua
0913581704150,000
180.000
Sim 0913581704 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81704 Vinaphone
Đặt mua
0912905164150,000
180.000
Sim 0912905164 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
905164 Vinaphone
Đặt mua
0913845264150,000
180.000
Sim 0913845264 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
264 Vinaphone
Đặt mua
0913570814150,000
180.000
Sim 0913570814 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0814 Vinaphone
Đặt mua
0913519254150,000
180.000
Sim 0913519254 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19254 Vinaphone
Đặt mua
0913720364150,000
180.000
Sim 0913720364 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
720364 Vinaphone
Đặt mua
0913940864150,000
180.000
Sim 0913940864 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
864 Vinaphone
Đặt mua
0918526114150,000
180.000
Sim 0918526114 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6114 Vinaphone
Đặt mua
0918803174150,000
180.000
Sim 0918803174 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
03174 Vinaphone
Đặt mua
0918997124150,000
180.000
Sim 0918997124 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
997124 Vinaphone
Đặt mua
0919175904150,000
180.000
Sim 0919175904 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
904 Vinaphone
Đặt mua
0919336724150,000
180.000
Sim 0919336724 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6724 Vinaphone
Đặt mua
0919423314150,000
180.000
Sim 0919423314 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23314 Vinaphone
Đặt mua
0919427554150,000
180.000
Sim 0919427554 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
427554 Vinaphone
Đặt mua
0919475604150,000
180.000
Sim 0919475604 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
604 Vinaphone
Đặt mua
0919847334150,000
180.000
Sim 0919847334 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7334 Vinaphone
Đặt mua
0919873914150,000
180.000
Sim 0919873914 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73914 Vinaphone
Đặt mua
0918869874150,000
180.000
Sim 0918869874 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
869874 Vinaphone
Đặt mua
0918925604150,000
180.000
Sim 0918925604 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
604 Vinaphone
Đặt mua
0919142054150,000
180.000
Sim 0919142054 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2054 Vinaphone
Đặt mua
0919436534150,000
180.000
Sim 0919436534 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36534 Vinaphone
Đặt mua
0919543364150,000
180.000
Sim 0919543364 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
543364 Vinaphone
Đặt mua
0919763994150,000
180.000
Sim 0919763994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
994 Vinaphone
Đặt mua
0913563474150,000
180.000
Sim 0913563474 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3474 Vinaphone
Đặt mua
0913585014150,000
180.000
Sim 0913585014 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85014 Vinaphone
Đặt mua
0913917484150,000
180.000
Sim 0913917484 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
917484 Vinaphone
Đặt mua
0913981044150,000
180.000
Sim 0913981044 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
044 Vinaphone
Đặt mua
0914034264150,000
180.000
Sim 0914034264 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4264 Vinaphone
Đặt mua
0917914624150,000
180.000
Sim 0917914624 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14624 Vinaphone
Đặt mua
0918189614150,000
180.000
Sim 0918189614 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
189614 Vinaphone
Đặt mua
0918271664150,000
180.000
Sim 0918271664 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
664 Vinaphone
Đặt mua
0918458254150,000
180.000
Sim 0918458254 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8254 Vinaphone
Đặt mua
0918564724150,000
180.000
Sim 0918564724 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
64724 Vinaphone
Đặt mua
0918878274150,000
180.000
Sim 0918878274 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
878274 Vinaphone
Đặt mua
0918898514150,000
180.000
Sim 0918898514 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
514 Vinaphone
Đặt mua
0919086024150,000
180.000
Sim 0919086024 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6024 Vinaphone
Đặt mua
0919104434150,000
180.000
Sim 0919104434 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04434 Vinaphone
Đặt mua
0919243614150,000
180.000
Sim 0919243614 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
243614 Vinaphone
Đặt mua
0919497034150,000
180.000
Sim 0919497034 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
034 Vinaphone
Đặt mua
0919618214150,000
180.000
Sim 0919618214 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8214 Vinaphone
Đặt mua
0919627024150,000
180.000
Sim 0919627024 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27024 Vinaphone
Đặt mua
0919721924150,000
180.000
Sim 0919721924 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
721924 Vinaphone
Đặt mua
0919837034150,000
180.000
Sim 0919837034 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
034 Vinaphone
Đặt mua
0915474314150,000
180.000
Sim 0915474314 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4314 Vinaphone
Đặt mua
0917940024150,000
180.000
Sim 0917940024 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40024 Vinaphone
Đặt mua
0911619634150,000
180.000
Sim 0911619634 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
619634 Vinaphone
Đặt mua
0911149674150,000
180.000
Sim 0911149674 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
674 Vinaphone
Đặt mua
0911002564150,000
180.000
Sim 0911002564 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2564 Vinaphone
Đặt mua
0917518264150,000
180.000
Sim 0917518264 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
18264 Vinaphone
Đặt mua
0911071244150,000
180.000
Sim 0911071244 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
071244 Vinaphone
Đặt mua
0919418794150,000
180.000
Sim 0919418794 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
794 Vinaphone
Đặt mua
0911442734160,000
190.000
Sim 0911442734 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2734 Vinaphone
Đặt mua
0912597354160,000
190.000
Sim 0912597354 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97354 Vinaphone
Đặt mua
0913405834160,000
190.000
Sim 0913405834 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
405834 Vinaphone
Đặt mua
0912731524160,000
190.000
Sim 0912731524 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
524 Vinaphone
Đặt mua
0914018854160,000
190.000
Sim 0914018854 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8854 Vinaphone
Đặt mua
0914052364160,000
190.000
Sim 0914052364 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
52364 Vinaphone
Đặt mua
0914102754160,000
190.000
Sim 0914102754 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
102754 Vinaphone
Đặt mua
0911224764160,000
190.000
Sim 0911224764 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
764 Vinaphone
Đặt mua
0911814304160,000
190.000
Sim 0911814304 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4304 Vinaphone
Đặt mua
0915616854160,000
190.000
Sim 0915616854 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16854 Vinaphone
Đặt mua
0915509364160,000
190.000
Sim 0915509364 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
509364 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Nhiên
  Đặt sim: 01278...21
  Vào lúc: 22:55 19/6/2019

  Ngô Văn Hoàng
  Đặt sim: 01614...33
  Vào lúc: 22:52 19/6/2019

  Nguyễn Văn Lợi
  Đặt sim: 01689...54
  Vào lúc: 22:49 19/6/2019

  Huỳnh Duy Hoàng
  Đặt sim: 01295...78
  Vào lúc: 22:46 19/6/2019

  Nguyễn Duy Long
  Đặt sim: 09690...15
  Vào lúc: 22:43 19/6/2019

  Nguyễn Đức Tùng
  Đặt sim: 08971...68
  Vào lúc: 22:40 19/6/2019

  Nguyễn Trung Quyền
  Đặt sim: 08658...37
  Vào lúc: 22:38 19/6/2019

  Lê Duy Khang
  Đặt sim: 01656...69
  Vào lúc: 22:34 19/6/2019

  Hoàng Chí Linh
  Đặt sim: 09390...46
  Vào lúc: 22:32 19/6/2019

  Phan Duy Long
  Đặt sim: 09791...54
  Vào lúc: 22:29 19/6/2019

  Huỳnh Duy Quyền
  Đặt sim: 09760...52
  Vào lúc: 22:26 19/6/2019

  Phạm Thị Thảo
  Đặt sim: 09323...81
  Vào lúc: 22:23 19/6/2019

  Lê Trung Tuấn
  Đặt sim: 01287...33
  Vào lúc: 22:20 19/6/2019

  Nguyễn Thị Nguyệt
  Đặt sim: 09385...57
  Vào lúc: 22:16 19/6/2019

  Nguyễn Phương Nhàn
  Đặt sim: 08913...53
  Vào lúc: 22:13 19/6/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.