sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 09 Vinaphone - Sim dau so 09 vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0941940904100,000
120.000
Sim 0941940904 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0904 Vinaphone
Đặt mua
0913563474150,000
180.000
Sim 0913563474 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63474 Vinaphone
Đặt mua
0913917484150,000
180.000
Sim 0913917484 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
917484 Vinaphone
Đặt mua
0918271664150,000
180.000
Sim 0918271664 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
664 Vinaphone
Đặt mua
0918535394150,000
180.000
Sim 0918535394 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5394 Vinaphone
Đặt mua
0918576014150,000
180.000
Sim 0918576014 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76014 Vinaphone
Đặt mua
0918583154150,000
180.000
Sim 0918583154 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
583154 Vinaphone
Đặt mua
0919086024150,000
180.000
Sim 0919086024 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
024 Vinaphone
Đặt mua
0919104434150,000
180.000
Sim 0919104434 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4434 Vinaphone
Đặt mua
0919427554150,000
180.000
Sim 0919427554 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27554 Vinaphone
Đặt mua
0919627024150,000
180.000
Sim 0919627024 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
627024 Vinaphone
Đặt mua
0919763994150,000
180.000
Sim 0919763994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
994 Vinaphone
Đặt mua
0919796894150,000
180.000
Sim 0919796894 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6894 Vinaphone
Đặt mua
0919837034150,000
180.000
Sim 0919837034 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37034 Vinaphone
Đặt mua
0919847334150,000
180.000
Sim 0919847334 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
847334 Vinaphone
Đặt mua
0913647844150,000
180.000
Sim 0913647844 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
844 Vinaphone
Đặt mua
0913581704150,000
180.000
Sim 0913581704 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1704 Vinaphone
Đặt mua
0912905164150,000
180.000
Sim 0912905164 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05164 Vinaphone
Đặt mua
0913845264150,000
180.000
Sim 0913845264 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
845264 Vinaphone
Đặt mua
0913570814150,000
180.000
Sim 0913570814 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
814 Vinaphone
Đặt mua
0913519254150,000
180.000
Sim 0913519254 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9254 Vinaphone
Đặt mua
0913720364150,000
180.000
Sim 0913720364 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20364 Vinaphone
Đặt mua
0911625914150,000
180.000
Sim 0911625914 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
625914 Vinaphone
Đặt mua
0911625934150,000
180.000
Sim 0911625934 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
934 Vinaphone
Đặt mua
0911625964150,000
180.000
Sim 0911625964 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5964 Vinaphone
Đặt mua
0911625974150,000
180.000
Sim 0911625974 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25974 Vinaphone
Đặt mua
0941625914150,000
180.000
Sim 0941625914 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
625914 Vinaphone
Đặt mua
0941625934150,000
180.000
Sim 0941625934 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
934 Vinaphone
Đặt mua
0941625964150,000
180.000
Sim 0941625964 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5964 Vinaphone
Đặt mua
0941625974150,000
180.000
Sim 0941625974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25974 Vinaphone
Đặt mua
0915474314150,000
180.000
Sim 0915474314 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
474314 Vinaphone
Đặt mua
0917940024150,000
180.000
Sim 0917940024 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
024 Vinaphone
Đặt mua
0911619634150,000
180.000
Sim 0911619634 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9634 Vinaphone
Đặt mua
0911002564150,000
180.000
Sim 0911002564 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
02564 Vinaphone
Đặt mua
0917518264150,000
180.000
Sim 0917518264 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
518264 Vinaphone
Đặt mua
0911071244150,000
180.000
Sim 0911071244 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
244 Vinaphone
Đặt mua
0919418794150,000
180.000
Sim 0919418794 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8794 Vinaphone
Đặt mua
0918092654180,000
220.000
Sim 0918092654 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92654 Vinaphone
Đặt mua
0913272694180,000
220.000
Sim 0913272694 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
272694 Vinaphone
Đặt mua
0913181654180,000
220.000
Sim 0913181654 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
654 Vinaphone
Đặt mua
0913268164180,000
220.000
Sim 0913268164 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8164 Vinaphone
Đặt mua
0913253794180,000
220.000
Sim 0913253794 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
53794 Vinaphone
Đặt mua
0913253284180,000
220.000
Sim 0913253284 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
253284 Vinaphone
Đặt mua
0913273084180,000
220.000
Sim 0913273084 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
084 Vinaphone
Đặt mua
0913273594180,000
220.000
Sim 0913273594 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3594 Vinaphone
Đặt mua
0913264894180,000
220.000
Sim 0913264894 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
64894 Vinaphone
Đặt mua
0918536634180,000
220.000
Sim 0918536634 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
536634 Vinaphone
Đặt mua
0914250334180,000
220.000
Sim 0914250334 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
334 Vinaphone
Đặt mua
0918569074180,000
220.000
Sim 0918569074 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9074 Vinaphone
Đặt mua
0912943044180,000
220.000
Sim 0912943044 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
43044 Vinaphone
Đặt mua
0918537144180,000
220.000
Sim 0918537144 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
537144 Vinaphone
Đặt mua
0918568164180,000
220.000
Sim 0918568164 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
164 Vinaphone
Đặt mua
0918569094180,000
220.000
Sim 0918569094 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9094 Vinaphone
Đặt mua
0918568714180,000
220.000
Sim 0918568714 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68714 Vinaphone
Đặt mua
0914251644180,000
220.000
Sim 0914251644 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
251644 Vinaphone
Đặt mua
0914251544180,000
220.000
Sim 0914251544 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
544 Vinaphone
Đặt mua
0918568754180,000
220.000
Sim 0918568754 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8754 Vinaphone
Đặt mua
0912943654180,000
220.000
Sim 0912943654 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
43654 Vinaphone
Đặt mua
0918568064180,000
220.000
Sim 0918568064 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
568064 Vinaphone
Đặt mua
0912899324180,000
220.000
Sim 0912899324 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
324 Vinaphone
Đặt mua
0917729384180,000
220.000
Sim 0917729384 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9384 Vinaphone
Đặt mua
0911638284180,000
220.000
Sim 0911638284 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
38284 Vinaphone
Đặt mua
0914353794180,000
220.000
Sim 0914353794 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
353794 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Duy Thuận
  Đặt sim: 01683...13
  Vào lúc: 8:56 23/9/2019

  Trần Minh Đăng
  Đặt sim: 01651...22
  Vào lúc: 8:53 23/9/2019

  Hoàng Đức Hoàng
  Đặt sim: 01279...57
  Vào lúc: 8:50 23/9/2019

  Trần Trung Nam
  Đặt sim: 09345...35
  Vào lúc: 8:47 23/9/2019

  Trần Minh Tuyên
  Đặt sim: 01655...60
  Vào lúc: 8:44 23/9/2019

  Phan Chí Anh
  Đặt sim: 09343...87
  Vào lúc: 8:41 23/9/2019

  Nguyễn Phương Trang
  Đặt sim: 09657...55
  Vào lúc: 8:38 23/9/2019

  Nguyễn Duy Việt
  Đặt sim: 01697...56
  Vào lúc: 8:35 23/9/2019

  Huỳnh Thị Linh
  Đặt sim: 09059...65
  Vào lúc: 8:32 23/9/2019

  Phan Thị Thy
  Đặt sim: 09626...81
  Vào lúc: 8:28 23/9/2019

  Huỳnh Văn Thành
  Đặt sim: 09336...27
  Vào lúc: 8:26 23/9/2019

  Hoàng Phương Linh
  Đặt sim: 01620...60
  Vào lúc: 8:23 23/9/2019

  Trần Văn Lộc
  Đặt sim: 09828...19
  Vào lúc: 8:19 23/9/2019

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 08621...64
  Vào lúc: 8:17 23/9/2019

  Ngô Thục Nhàn
  Đặt sim: 01285...29
  Vào lúc: 8:14 23/9/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.