sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 092 Không lỗi dính 7 Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0923532010530,000
640.000
Sim 0923532010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0923652010530,000
640.000
Sim 0923652010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Vietnamobile
Đặt mua
0925162010550,000
660.000
Sim 0925162010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
162010 Vietnamobile
Đặt mua
0928502010660,000
790.000
Sim 0928502010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0923002010660,000
790.000
Sim 0923002010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0925592010690,000
830.000
Sim 0925592010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Vietnamobile
Đặt mua
0923822010690,000
830.000
Sim 0923822010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
822010 Vietnamobile
Đặt mua
0923542010690,000
830.000
Sim 0923542010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0923142010690,000
830.000
Sim 0923142010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0926442010690,000
830.000
Sim 0926442010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42010 Vietnamobile
Đặt mua
0926402010690,000
830.000
Sim 0926402010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
402010 Vietnamobile
Đặt mua
0923502010690,000
830.000
Sim 0923502010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0924352010690,000
830.000
Sim 0924352010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0928152010690,000
830.000
Sim 0928152010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Vietnamobile
Đặt mua
0928302010690,000
830.000
Sim 0928302010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
302010 Vietnamobile
Đặt mua
0924582010690,000
830.000
Sim 0924582010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0924912010690,000
830.000
Sim 0924912010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0923802010690,000
830.000
Sim 0923802010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Vietnamobile
Đặt mua
0926162010690,000
830.000
Sim 0926162010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
162010 Vietnamobile
Đặt mua
0924162010690,000
830.000
Sim 0924162010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0928962010690,000
830.000
Sim 0928962010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0928492010690,000
830.000
Sim 0928492010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Vietnamobile
Đặt mua
0926842010690,000
830.000
Sim 0926842010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
842010 Vietnamobile
Đặt mua
0928942010690,000
830.000
Sim 0928942010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0926852010690,000
830.000
Sim 0926852010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0925002010690,000
830.000
Sim 0925002010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Vietnamobile
Đặt mua
0929602010730,000
880.000
Sim 0929602010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
602010 Vietnamobile
Đặt mua
0924392010750,000
900.000
Sim 0924392010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0924412010750,000
900.000
Sim 0924412010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0924142010760,000
910.000
Sim 0924142010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42010 Vietnamobile
Đặt mua
0929842010760,000
910.000
Sim 0929842010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
842010 Vietnamobile
Đặt mua
0928912010760,000
910.000
Sim 0928912010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0922342010760,000
910.000
Sim 0922342010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0928592010760,000
910.000
Sim 0928592010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Vietnamobile
Đặt mua
0924282010800,000
960.000
Sim 0924282010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
282010 Vietnamobile
Đặt mua
0928622010800,000
960.000
Sim 0928622010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0926592010800,000
960.000
Sim 0926592010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0928352010800,000
960.000
Sim 0928352010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Vietnamobile
Đặt mua
0921942010830,000
1.000.000
Sim 0921942010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
942010 Vietnamobile
Đặt mua
0928422010830,000
1.000.000
Sim 0928422010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0926512010870,000
1.040.000
Sim 0926512010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0926302010870,000
1.040.000
Sim 0926302010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Vietnamobile
Đặt mua
0926432010870,000
1.040.000
Sim 0926432010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432010 Vietnamobile
Đặt mua
0926532010870,000
1.040.000
Sim 0926532010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0928162010870,000
1.040.000
Sim 0928162010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0921462010900,000
1.080.000
Sim 0921462010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62010 Vietnamobile
Đặt mua
0926452010900,000
1.080.000
Sim 0926452010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
452010 Vietnamobile
Đặt mua
0925902010900,000
1.080.000
Sim 0925902010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0923982010950,000
1.140.000
Sim 0923982010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0926902010950,000
1.140.000
Sim 0926902010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Vietnamobile
Đặt mua
0925352010950,000
1.140.000
Sim 0925352010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
352010 Vietnamobile
Đặt mua
0923192010950,000
1.140.000
Sim 0923192010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0925662010950,000
1.140.000
Sim 0925662010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0926422010950,000
1.140.000
Sim 0926422010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22010 Vietnamobile
Đặt mua
0921502010950,000
1.140.000
Sim 0921502010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
502010 Vietnamobile
Đặt mua
0925132010950,000
1.140.000
Sim 0925132010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0924462010950,000
1.140.000
Sim 0924462010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0924312010950,000
1.140.000
Sim 0924312010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12010 Vietnamobile
Đặt mua
0923862010980,000
1.180.000
Sim 0923862010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
862010 Vietnamobile
Đặt mua
0928862010980,000
1.180.000
Sim 0928862010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vietnamobile
Đặt mua
0924622010990,000
1.190.000
Sim 0924622010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vietnamobile
Đặt mua
0925532010990,000
1.190.000
Sim 0925532010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Vietnamobile
Đặt mua
09221920101,030,000
1.240.000
Sim 0922192010 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
192010 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 092 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 092 là của nhà mạng: Vietnamobile
Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Thị Khanh
  Đặt sim: 01260...48
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Ngô Cát Tuyết
  Đặt sim: 08969...71
  Vào lúc: 22:52 16/10/2021

  Phan Duy Tiến
  Đặt sim: 01225...16
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Trần Trung Hoàng
  Đặt sim: 01220...83
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 09178...99
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Nguyễn Đức Quyền
  Đặt sim: 09156...41
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01628...30
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Huỳnh Trung Tân
  Đặt sim: 01685...48
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Ngô Đức Khiêm
  Đặt sim: 09696...81
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Phan Diệp Mai
  Đặt sim: 01664...27
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Trần Phương Hồng
  Đặt sim: 01625...55
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Phạm Thị Mai
  Đặt sim: 08639...97
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Hoàng Văn Tuấn
  Đặt sim: 09612...77
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Đức Đăng
  Đặt sim: 01245...87
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Hoàng Chí An
  Đặt sim: 09752...80
  Vào lúc: 22:14 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.