sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 094 Vinaphone - Sim dau so 094 vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0949398675300,000
360.000
Sim 0949398675 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8675 Vinaphone
Đặt mua
0949490965300,000
360.000
Sim 0949490965 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90965 Vinaphone
Đặt mua
0949498835300,000
360.000
Sim 0949498835 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
498835 Vinaphone
Đặt mua
0944569135300,000
360.000
Sim 0944569135 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
135 Vinaphone
Đặt mua
0947871855300,000
360.000
Sim 0947871855 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1855 Vinaphone
Đặt mua
0947870575300,000
360.000
Sim 0947870575 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70575 Vinaphone
Đặt mua
0944427735300,000
360.000
Sim 0944427735 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
427735 Vinaphone
Đặt mua
0944566835300,000
360.000
Sim 0944566835 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
835 Vinaphone
Đặt mua
0948969155300,000
360.000
Sim 0948969155 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9155 Vinaphone
Đặt mua
0945121355300,000
360.000
Sim 0945121355 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21355 Vinaphone
Đặt mua
0949393675330,000
400.000
Sim 0949393675 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
393675 Vinaphone
Đặt mua
0949487805330,000
400.000
Sim 0949487805 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
805 Vinaphone
Đặt mua
0949893135330,000
400.000
Sim 0949893135 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3135 Vinaphone
Đặt mua
0943824585330,000
400.000
Sim 0943824585 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
24585 Vinaphone
Đặt mua
0949891545330,000
400.000
Sim 0949891545 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
891545 Vinaphone
Đặt mua
0949390855330,000
400.000
Sim 0949390855 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
855 Vinaphone
Đặt mua
0949398255330,000
400.000
Sim 0949398255 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8255 Vinaphone
Đặt mua
0949475695330,000
400.000
Sim 0949475695 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
75695 Vinaphone
Đặt mua
0949396155330,000
400.000
Sim 0949396155 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
396155 Vinaphone
Đặt mua
0949495405330,000
400.000
Sim 0949495405 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
405 Vinaphone
Đặt mua
0949392545330,000
400.000
Sim 0949392545 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2545 Vinaphone
Đặt mua
0949473565330,000
400.000
Sim 0949473565 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73565 Vinaphone
Đặt mua
0949478845330,000
400.000
Sim 0949478845 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
478845 Vinaphone
Đặt mua
0949480305330,000
400.000
Sim 0949480305 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
305 Vinaphone
Đặt mua
0949485755330,000
400.000
Sim 0949485755 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5755 Vinaphone
Đặt mua
0949425755330,000
400.000
Sim 0949425755 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25755 Vinaphone
Đặt mua
0949432125330,000
400.000
Sim 0949432125 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
432125 Vinaphone
Đặt mua
0949403195330,000
400.000
Sim 0949403195 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
195 Vinaphone
Đặt mua
0947830305330,000
400.000
Sim 0947830305 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0305 Vinaphone
Đặt mua
0949439585330,000
400.000
Sim 0949439585 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
39585 Vinaphone
Đặt mua
0947833035330,000
400.000
Sim 0947833035 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
833035 Vinaphone
Đặt mua
0949406185330,000
400.000
Sim 0949406185 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
185 Vinaphone
Đặt mua
0949425405330,000
400.000
Sim 0949425405 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5405 Vinaphone
Đặt mua
0949374975330,000
400.000
Sim 0949374975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
74975 Vinaphone
Đặt mua
0949470545330,000
400.000
Sim 0949470545 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
470545 Vinaphone
Đặt mua
0949439565330,000
400.000
Sim 0949439565 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
565 Vinaphone
Đặt mua
0949480565330,000
400.000
Sim 0949480565 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0565 Vinaphone
Đặt mua
0949486445330,000
400.000
Sim 0949486445 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86445 Vinaphone
Đặt mua
0949396255330,000
400.000
Sim 0949396255 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
396255 Vinaphone
Đặt mua
0949493515330,000
400.000
Sim 0949493515 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
515 Vinaphone
Đặt mua
0949438185330,000
400.000
Sim 0949438185 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8185 Vinaphone
Đặt mua
0949404395330,000
400.000
Sim 0949404395 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04395 Vinaphone
Đặt mua
0949397225330,000
400.000
Sim 0949397225 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
397225 Vinaphone
Đặt mua
0949891595330,000
400.000
Sim 0949891595 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
595 Vinaphone
Đặt mua
0949405655330,000
400.000
Sim 0949405655 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5655 Vinaphone
Đặt mua
0949389985330,000
400.000
Sim 0949389985 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89985 Vinaphone
Đặt mua
0949424385330,000
400.000
Sim 0949424385 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
424385 Vinaphone
Đặt mua
0947832885330,000
400.000
Sim 0947832885 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
885 Vinaphone
Đặt mua
0949486165330,000
400.000
Sim 0949486165 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6165 Vinaphone
Đặt mua
0949425155330,000
400.000
Sim 0949425155 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25155 Vinaphone
Đặt mua
0949476065330,000
400.000
Sim 0949476065 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
476065 Vinaphone
Đặt mua
0949392515330,000
400.000
Sim 0949392515 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
515 Vinaphone
Đặt mua
0949393485330,000
400.000
Sim 0949393485 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3485 Vinaphone
Đặt mua
0949393615330,000
400.000
Sim 0949393615 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93615 Vinaphone
Đặt mua
0949487595330,000
400.000
Sim 0949487595 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
487595 Vinaphone
Đặt mua
0949396355330,000
400.000
Sim 0949396355 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
355 Vinaphone
Đặt mua
0949439575330,000
400.000
Sim 0949439575 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9575 Vinaphone
Đặt mua
0949477405330,000
400.000
Sim 0949477405 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
77405 Vinaphone
Đặt mua
0949894665330,000
400.000
Sim 0949894665 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
894665 Vinaphone
Đặt mua
0949430525330,000
400.000
Sim 0949430525 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
525 Vinaphone
Đặt mua
0949393205330,000
400.000
Sim 0949393205 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3205 Vinaphone
Đặt mua
0949892665330,000
400.000
Sim 0949892665 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92665 Vinaphone
Đặt mua
0949406265330,000
400.000
Sim 0949406265 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
406265 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 094 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 094 là của nhà mạng: Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Chí Lâm
  Đặt sim: 09010...86
  Vào lúc: 8:56 13/7/2020

  Trần Chí Khôi
  Đặt sim: 01267...20
  Vào lúc: 8:52 13/7/2020

  Phạm Thị Nhân
  Đặt sim: 09836...26
  Vào lúc: 8:50 13/7/2020

  Phan Chí Khánh
  Đặt sim: 01243...40
  Vào lúc: 8:46 13/7/2020

  Nguyễn Minh Khang
  Đặt sim: 01628...60
  Vào lúc: 8:44 13/7/2020

  Trần Thị Chi
  Đặt sim: 09334...64
  Vào lúc: 8:41 13/7/2020

  Ngô Đức Anh
  Đặt sim: 09751...85
  Vào lúc: 8:38 13/7/2020

  Ngô Minh Hiển
  Đặt sim: 01665...21
  Vào lúc: 8:35 13/7/2020

  Trần Chí Lâm
  Đặt sim: 01261...11
  Vào lúc: 8:31 13/7/2020

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 08952...36
  Vào lúc: 8:28 13/7/2020

  Trần Nhã Hồng
  Đặt sim: 09076...61
  Vào lúc: 8:26 13/7/2020

  Phan Thị Nhàn
  Đặt sim: 08948...70
  Vào lúc: 8:22 13/7/2020

  Ngô Phương Di
  Đặt sim: 09371...41
  Vào lúc: 8:19 13/7/2020

  Nguyễn Văn Thái
  Đặt sim: 08669...62
  Vào lúc: 8:17 13/7/2020

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 09183...41
  Vào lúc: 8:13 13/7/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.