sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 01981 Sim năm sinh 1981 Đầu Số 079 Mobifone Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc, Sim 079*01981

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0935701981950,000
1.140.000
Sim 0935701981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0934701981950,000
1.140.000
Sim 0934701981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09018019811,030,000
1.240.000
Sim 0901801981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09014019811,030,000
1.240.000
Sim 0901401981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09068019811,030,000
1.240.000
Sim 0906801981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09313019811,030,000
1.240.000
Sim 0931301981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09318019811,030,000
1.240.000
Sim 0931801981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09382019811,030,000
1.240.000
Sim 0938201981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09314019811,030,000
1.240.000
Sim 0931401981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09028019811,030,000
1.240.000
Sim 0902801981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09067019811,030,000
1.240.000
Sim 0906701981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09013019811,030,000
1.240.000
Sim 0901301981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09317019811,100,000
1.320.000
Sim 0931701981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09324019811,250,000
1.500.000
Sim 0932401981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09353019811,250,000
1.500.000
Sim 0935301981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09356019811,250,000
1.500.000
Sim 0935601981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09315019811,330,000
1.600.000
Sim 0931501981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09352019811,330,000
1.600.000
Sim 0935201981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09073019811,330,000
1.600.000
Sim 0907301981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09363019811,450,000
1.740.000
Sim 0936301981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09367019811,550,000
1.860.000
Sim 0936701981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09062019811,700,000
2.040.000
Sim 0906201981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09358019811,700,000
2.040.000
Sim 0935801981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09397019811,700,000
2.040.000
Sim 0939701981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09346019811,700,000
2.040.000
Sim 0934601981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09017019811,700,000
2.040.000
Sim 0901701981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09032019811,700,000
2.040.000
Sim 0903201981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09361019811,700,000
2.040.000
Sim 0936101981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09045019811,700,000
2.040.000
Sim 0904501981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09016019811,700,000
2.040.000
Sim 0901601981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09338019811,800,000
2.160.000
Sim 0933801981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09310019811,850,000
2.220.000
Sim 0931001981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09387019812,000,000
2.400.000
Sim 0938701981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09063019812,080,000
2.500.000
Sim 0906301981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09312019812,300,000
2.760.000
Sim 0931201981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09380019812,300,000
2.760.000
Sim 0938001981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09376019813,580,000
4.300.000
Sim 0937601981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09051019815,900,000
7.080.000
Sim 0905101981 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0898501981800,000
960.000
Sim 0898501981 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
08967019811,030,000
1.240.000
Sim 0896701981 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
08980019811,330,000
1.600.000
Sim 0898001981 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
08961019811,550,000
1.860.000
Sim 0896101981 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
08990019811,550,000
1.860.000
Sim 0899001981 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0763801981350,000
420.000
Sim 0763801981 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0782801981350,000
420.000
Sim 0782801981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0777401981500,000
600.000
Sim 0777401981 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0704701981540,000
650.000
Sim 0704701981 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0798401981590,000
710.000
Sim 0798401981 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0784001981590,000
710.000
Sim 0784001981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0786501981590,000
710.000
Sim 0786501981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0794401981590,000
710.000
Sim 0794401981 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0792701981590,000
710.000
Sim 0792701981 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0785501981590,000
710.000
Sim 0785501981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0798701981590,000
710.000
Sim 0798701981 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0783601981590,000
710.000
Sim 0783601981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0793701981590,000
710.000
Sim 0793701981 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0794701981590,000
710.000
Sim 0794701981 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0784501981590,000
710.000
Sim 0784501981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0784301981590,000
710.000
Sim 0784301981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0783401981590,000
710.000
Sim 0783401981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0785701981590,000
710.000
Sim 0785701981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0783501981590,000
710.000
Sim 0783501981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
0784401981590,000
710.000
Sim 0784401981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 079 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 079 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Tuấn
  Đặt sim: 01660...78
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Nguyễn Chí Hiếu
  Đặt sim: 01641...61
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Duy Vũ
  Đặt sim: 01677...91
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 08888...96
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Hoàng Duy Hoàng
  Đặt sim: 08938...41
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Nguyễn Diệp Tuyết
  Đặt sim: 08918...82
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Lê Đức Khang
  Đặt sim: 09091...31
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Hoàng Duy Bách
  Đặt sim: 01298...25
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Ngô Đức Khoa
  Đặt sim: 01215...85
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Ngô Thị Thy
  Đặt sim: 01262...87
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Nguyễn Kiều Bình
  Đặt sim: 01627...15
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Phan Đức Long
  Đặt sim: 08685...80
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Hoàng Duy Việt
  Đặt sim: 01662...38
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Nguyễn Đức Hảo
  Đặt sim: 01259...93
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Nguyễn Chí Đạt
  Đặt sim: 09727...43
  Vào lúc: 22:14 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.