sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 01998 Sim năm sinh 1998 Đầu Số 098 Viettel , Sim 098*01998

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09734019984,000,000
4.800.000
Sim 0973401998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09765019985,000,000
6.000.000
Sim 0976501998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09763019985,000,000
6.000.000
Sim 0976301998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09776019985,000,000
6.000.000
Sim 0977601998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09766019985,000,000
6.000.000
Sim 0976601998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09787019985,000,000
6.000.000
Sim 0978701998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09745019985,500,000
6.600.000
Sim 0974501998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09668019985,500,000
6.600.000
Sim 0966801998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09768019985,000,000
6.000.000
Sim 0976801998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09813019985,000,000
6.000.000
Sim 0981301998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09717019985,000,000
6.000.000
Sim 0971701998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09714019985,000,000
6.000.000
Sim 0971401998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09712019985,000,000
6.000.000
Sim 0971201998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09614019985,000,000
6.000.000
Sim 0961401998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09624019985,000,000
6.000.000
Sim 0962401998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09775019986,000,000
7.200.000
Sim 0977501998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09716019986,000,000
7.200.000
Sim 0971601998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09713019986,000,000
7.200.000
Sim 0971301998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09817019986,000,000
7.200.000
Sim 0981701998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09612019986,000,000
7.200.000
Sim 0961201998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09615019986,000,000
7.200.000
Sim 0961501998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09829019986,000,000
7.200.000
Sim 0982901998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09834019986,000,000
7.200.000
Sim 0983401998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09793019986,000,000
7.200.000
Sim 0979301998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09662019986,000,000
7.200.000
Sim 0966201998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09722019986,500,000
7.800.000
Sim 0972201998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09619019986,500,000
7.800.000
Sim 0961901998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09613019986,500,000
7.800.000
Sim 0961301998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09719019986,500,000
7.800.000
Sim 0971901998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09611019986,500,000
7.800.000
Sim 0961101998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09815019986,500,000
7.800.000
Sim 0981501998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09736019986,800,000
8.160.000
Sim 0973601998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09623019987,000,000
8.400.000
Sim 0962301998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09798019988,000,000
9.600.000
Sim 0979801998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09741019989,000,000
10.800.000
Sim 0974101998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08627019982,000,000
2.400.000
Sim 0862701998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08676019982,000,000
2.400.000
Sim 0867601998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08684019982,000,000
2.400.000
Sim 0868401998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08628019982,200,000
2.640.000
Sim 0862801998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08654019981,930,000
2.320.000
Sim 0865401998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08657019981,930,000
2.320.000
Sim 0865701998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08697019982,000,000
2.400.000
Sim 0869701998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08662019982,400,000
2.880.000
Sim 0866201998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08685019982,400,000
2.880.000
Sim 0868501998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08692019982,070,000
2.480.000
Sim 0869201998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08623019982,070,000
2.480.000
Sim 0862301998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08625019982,070,000
2.480.000
Sim 0862501998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08626019982,070,000
2.480.000
Sim 0862601998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08656019982,070,000
2.480.000
Sim 0865601998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08677019982,070,000
2.480.000
Sim 0867701998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08622019982,210,000
2.650.000
Sim 0862201998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08655019982,210,000
2.650.000
Sim 0865501998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08670019982,800,000
3.360.000
Sim 0867001998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08653019982,370,000
2.840.000
Sim 0865301998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08665019982,500,000
3.000.000
Sim 0866501998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08667019982,500,000
3.000.000
Sim 0866701998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08624019982,500,000
3.000.000
Sim 0862401998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08679019982,800,000
3.360.000
Sim 0867901998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08663019984,000,000
4.800.000
Sim 0866301998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08651019985,000,000
6.000.000
Sim 0865101998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08661019985,000,000
6.000.000
Sim 0866101998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08693019985,200,000
6.240.000
Sim 0869301998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08680019985,400,000
6.480.000
Sim 0868001998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 098 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 098 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Duy Vinh
  Đặt sim: 01690...18
  Vào lúc: 10:55 29/5/2020

  Ngô Nhã Hương
  Đặt sim: 08949...88
  Vào lúc: 10:53 29/5/2020

  Ngô Minh Hậu
  Đặt sim: 01292...22
  Vào lúc: 10:50 29/5/2020

  Phan Đức Bách
  Đặt sim: 01675...16
  Vào lúc: 10:46 29/5/2020

  Phan Kim Nhiên
  Đặt sim: 09060...88
  Vào lúc: 10:44 29/5/2020

  Ngô Thị Hương
  Đặt sim: 09647...17
  Vào lúc: 10:41 29/5/2020

  Ngô Thị Khanh
  Đặt sim: 09825...14
  Vào lúc: 10:38 29/5/2020

  Trần Duy Lâm
  Đặt sim: 09125...66
  Vào lúc: 10:35 29/5/2020

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 09115...99
  Vào lúc: 10:31 29/5/2020

  Nguyễn Minh Nhân
  Đặt sim: 09322...72
  Vào lúc: 10:29 29/5/2020

  Trần Minh Hiếu
  Đặt sim: 09164...61
  Vào lúc: 10:25 29/5/2020

  Phạm Trung Lực
  Đặt sim: 09068...56
  Vào lúc: 10:22 29/5/2020

  Huỳnh Cát Linh
  Đặt sim: 09791...29
  Vào lúc: 10:19 29/5/2020

  Nguyễn Đức Phong
  Đặt sim: 08844...12
  Vào lúc: 10:16 29/5/2020

  Hoàng Chí Long
  Đặt sim: 09057...34
  Vào lúc: 10:13 29/5/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.