sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 01998 Sim năm sinh 1998 Đầu Số 098 Viettel , Sim 098*01998

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09735019983,040,000
3.650.000
Sim 0973501998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09616019983,210,000
3.850.000
Sim 0961601998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09614019983,210,000
3.850.000
Sim 0961401998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09617019983,210,000
3.850.000
Sim 0961701998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09624019983,290,000
3.950.000
Sim 0962401998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09715019983,380,000
4.060.000
Sim 0971501998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09765019983,380,000
4.060.000
Sim 0976501998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09763019983,380,000
4.060.000
Sim 0976301998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09776019983,380,000
4.060.000
Sim 0977601998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09766019983,380,000
4.060.000
Sim 0976601998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09787019983,380,000
4.060.000
Sim 0978701998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09734019983,380,000
4.060.000
Sim 0973401998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09615019983,460,000
4.150.000
Sim 0961501998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09750019983,800,000
4.560.000
Sim 0975001998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09847019983,800,000
4.560.000
Sim 0984701998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09775019983,800,000
4.560.000
Sim 0977501998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09716019983,800,000
4.560.000
Sim 0971601998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09817019983,800,000
4.560.000
Sim 0981701998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09747019983,800,000
4.560.000
Sim 0974701998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09818019984,050,000
4.860.000
Sim 0981801998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09835019984,220,000
5.060.000
Sim 0983501998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09813019984,220,000
5.060.000
Sim 0981301998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09717019984,220,000
5.060.000
Sim 0971701998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09714019984,220,000
5.060.000
Sim 0971401998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09712019984,220,000
5.060.000
Sim 0971201998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09768019984,220,000
5.060.000
Sim 0976801998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09722019984,220,000
5.060.000
Sim 0972201998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09713019984,220,000
5.060.000
Sim 0971301998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09612019984,220,000
5.060.000
Sim 0961201998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09745019984,220,000
5.060.000
Sim 0974501998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09718019984,420,000
5.300.000
Sim 0971801998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09668019984,670,000
5.600.000
Sim 0966801998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09619019984,670,000
5.600.000
Sim 0961901998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09613019984,670,000
5.600.000
Sim 0961301998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09719019984,670,000
5.600.000
Sim 0971901998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09815019984,670,000
5.600.000
Sim 0981501998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09829019985,100,000
6.120.000
Sim 0982901998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09834019985,100,000
6.120.000
Sim 0983401998 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09793019985,100,000
6.120.000
Sim 0979301998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09662019985,100,000
6.120.000
Sim 0966201998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09611019985,520,000
6.620.000
Sim 0961101998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09623019985,950,000
7.140.000
Sim 0962301998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09798019986,800,000
8.160.000
Sim 0979801998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09741019987,650,000
9.180.000
Sim 0974101998 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
09647019988,290,000
9.950.000
Sim 0964701998 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08663019983,380,000
4.060.000
Sim 0866301998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08693019984,420,000
5.300.000
Sim 0869301998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
08680019984,670,000
5.600.000
Sim 0868001998 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03325019981,040,000
1.250.000
Sim 0332501998 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03487019981,040,000
1.250.000
Sim 0348701998 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03493019981,040,000
1.250.000
Sim 0349301998 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03378019981,080,000
1.300.000
Sim 0337801998 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03795019981,090,000
1.310.000
Sim 0379501998 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03938019981,130,000
1.360.000
Sim 0393801998 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03827019981,130,000
1.360.000
Sim 0382701998 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03395019981,130,000
1.360.000
Sim 0339501998 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03267019981,160,000
1.390.000
Sim 0326701998 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03767019981,160,000
1.390.000
Sim 0376701998 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03523019981,170,000
1.400.000
Sim 0352301998 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03423019981,220,000
1.460.000
Sim 0342301998 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03593019981,220,000
1.460.000
Sim 0359301998 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03672019981,220,000
1.460.000
Sim 0367201998 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
03762019981,220,000
1.460.000
Sim 0376201998 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 098 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 098 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Đức Sang
  Đặt sim: 09036...57
  Vào lúc: 12:55 12/11/2019

  Trần Ngọc Nhân
  Đặt sim: 09189...96
  Vào lúc: 12:53 12/11/2019

  Hoàng Văn Ninh
  Đặt sim: 08653...18
  Vào lúc: 12:49 12/11/2019

  Hoàng Thị Chi
  Đặt sim: 09086...32
  Vào lúc: 12:47 12/11/2019

  Nguyễn Đức Dũng
  Đặt sim: 01642...20
  Vào lúc: 12:44 12/11/2019

  Trần Minh Nguyên
  Đặt sim: 09724...54
  Vào lúc: 12:41 12/11/2019

  Huỳnh Văn Khải
  Đặt sim: 01269...70
  Vào lúc: 12:38 12/11/2019

  Huỳnh Duy Nguyên
  Đặt sim: 09689...24
  Vào lúc: 12:35 12/11/2019

  Lê Diệp Nhàn
  Đặt sim: 01638...62
  Vào lúc: 12:31 12/11/2019

  Phạm Đức Ninh
  Đặt sim: 01246...40
  Vào lúc: 12:29 12/11/2019

  Nguyễn Đức Tuân
  Đặt sim: 01258...16
  Vào lúc: 12:26 12/11/2019

  Hoàng Chí Huy
  Đặt sim: 08652...19
  Vào lúc: 12:22 12/11/2019

  Nguyễn Ngọc Khanh
  Đặt sim: 01237...84
  Vào lúc: 12:20 12/11/2019

  Nguyễn Minh Hiếu
  Đặt sim: 01243...48
  Vào lúc: 12:17 12/11/2019

  Trần Văn Hải
  Đặt sim: 01699...49
  Vào lúc: 12:14 12/11/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.