sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 0236 Đầu Số 09 Viettel Giá 200K Dễ Nhớ , Sim 09*0236

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0967690236250,000
300.000
Sim 0967690236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0969750236250,000
300.000
Sim 0969750236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0964050236300,000
360.000
Sim 0964050236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0964370236300,000
360.000
Sim 0964370236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0976030236300,000
360.000
Sim 0976030236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0989850236300,000
360.000
Sim 0989850236 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0972530236400,000
480.000
Sim 0972530236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0968350236400,000
480.000
Sim 0968350236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0965950236400,000
480.000
Sim 0965950236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0968320236400,000
480.000
Sim 0968320236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0971700236490,000
590.000
Sim 0971700236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0971080236490,000
590.000
Sim 0971080236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0961910236490,000
590.000
Sim 0961910236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0968780236490,000
590.000
Sim 0968780236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0967370236490,000
590.000
Sim 0967370236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0963910236490,000
590.000
Sim 0963910236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0966530236490,000
590.000
Sim 0966530236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0966950236490,000
590.000
Sim 0966950236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0964970236490,000
590.000
Sim 0964970236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0971990236490,000
590.000
Sim 0971990236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0963750236490,000
590.000
Sim 0963750236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0972690236490,000
590.000
Sim 0972690236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0984260236490,000
590.000
Sim 0984260236 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0981320236490,000
590.000
Sim 0981320236 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0976220236490,000
590.000
Sim 0976220236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0966350236490,000
590.000
Sim 0966350236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0967390236490,000
590.000
Sim 0967390236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0967660236490,000
590.000
Sim 0967660236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0981840236490,000
590.000
Sim 0981840236 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0974390236500,000
600.000
Sim 0974390236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0963140236500,000
600.000
Sim 0963140236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0961990236500,000
600.000
Sim 0961990236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0962060236500,000
600.000
Sim 0962060236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0974080236500,000
600.000
Sim 0974080236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0987680236500,000
600.000
Sim 0987680236 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0961890236500,000
600.000
Sim 0961890236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0963610236500,000
600.000
Sim 0963610236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0961680236500,000
600.000
Sim 0961680236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0963420236500,000
600.000
Sim 0963420236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0962870236500,000
600.000
Sim 0962870236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0967580236500,000
600.000
Sim 0967580236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0969400236520,000
620.000
Sim 0969400236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0961700236520,000
620.000
Sim 0961700236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0975500236520,000
620.000
Sim 0975500236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0985510236550,000
660.000
Sim 0985510236 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0983460236550,000
660.000
Sim 0983460236 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0969430236550,000
660.000
Sim 0969430236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0961090236550,000
660.000
Sim 0961090236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0961050236590,000
710.000
Sim 0961050236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0968570236600,000
720.000
Sim 0968570236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0975400236650,000
780.000
Sim 0975400236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0983860236650,000
780.000
Sim 0983860236 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0964480236650,000
780.000
Sim 0964480236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0989180236680,000
820.000
Sim 0989180236 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0961800236700,000
840.000
Sim 0961800236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0961440236700,000
840.000
Sim 0961440236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0973100236700,000
840.000
Sim 0973100236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0972570236700,000
840.000
Sim 0972570236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0967630236700,000
840.000
Sim 0967630236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0961780236700,000
840.000
Sim 0961780236 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0976750236710,000
850.000
Sim 0976750236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0972390236740,000
890.000
Sim 0972390236 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
0981230236740,000
890.000
Sim 0981230236 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0236 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim dễ nhớ là sim có đuôi và đầu số dễ nhớ. Sim dễ nhớ nói chung có ưu điểm là giá rẻ và số rất dễ nhớ.
Sim số đẹp Dễ Nhớ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Duy Thuận
  Đặt sim: 01683...13
  Vào lúc: 8:56 23/9/2019

  Trần Minh Đăng
  Đặt sim: 01651...22
  Vào lúc: 8:53 23/9/2019

  Hoàng Đức Hoàng
  Đặt sim: 01279...57
  Vào lúc: 8:50 23/9/2019

  Trần Trung Nam
  Đặt sim: 09345...35
  Vào lúc: 8:47 23/9/2019

  Trần Minh Tuyên
  Đặt sim: 01655...60
  Vào lúc: 8:44 23/9/2019

  Phan Chí Anh
  Đặt sim: 09343...87
  Vào lúc: 8:41 23/9/2019

  Nguyễn Phương Trang
  Đặt sim: 09657...55
  Vào lúc: 8:38 23/9/2019

  Nguyễn Duy Việt
  Đặt sim: 01697...56
  Vào lúc: 8:35 23/9/2019

  Huỳnh Thị Linh
  Đặt sim: 09059...65
  Vào lúc: 8:32 23/9/2019

  Phan Thị Thy
  Đặt sim: 09626...81
  Vào lúc: 8:28 23/9/2019

  Huỳnh Văn Thành
  Đặt sim: 09336...27
  Vào lúc: 8:26 23/9/2019

  Hoàng Phương Linh
  Đặt sim: 01620...60
  Vào lúc: 8:23 23/9/2019

  Trần Văn Lộc
  Đặt sim: 09828...19
  Vào lúc: 8:19 23/9/2019

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 08621...64
  Vào lúc: 8:17 23/9/2019

  Ngô Thục Nhàn
  Đặt sim: 01285...29
  Vào lúc: 8:14 23/9/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.