sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 062010 Sim năm sinh 2010 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09460620101,100,000
1.320.000
Sim 0946062010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
09850620101,100,000
1.320.000
Sim 0985062010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Viettel
Đặt mua
09340620101,180,000
1.420.000
Sim 0934062010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
09440620101,700,000
2.040.000
Sim 0944062010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
09360620101,850,000
2.220.000
Sim 0936062010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
09420620101,890,000
2.270.000
Sim 0942062010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
09410620102,450,000
2.940.000
Sim 0941062010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
09740620102,450,000
2.940.000
Sim 0974062010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Viettel
Đặt mua
09330620102,900,000
3.480.000
Sim 0933062010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
09870620103,050,000
3.660.000
Sim 0987062010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Viettel
Đặt mua
09370620104,300,000
5.160.000
Sim 0937062010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
09730620104,300,000
5.160.000
Sim 0973062010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Viettel
Đặt mua
09680620105,100,000
6.120.000
Sim 0968062010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Viettel
Đặt mua
09310620105,500,000
6.600.000
Sim 0931062010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
090906201012,500,000
15.000.000
Sim 0909062010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
0834062010760,000
910.000
Sim 0834062010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
0847062010950,000
1.140.000
Sim 0847062010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08540620101,030,000
1.240.000
Sim 0854062010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08480620101,030,000
1.240.000
Sim 0848062010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08880620101,330,000
1.600.000
Sim 0888062010 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08460620101,330,000
1.600.000
Sim 0846062010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08590620101,480,000
1.780.000
Sim 0859062010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08450620102,000,000
2.400.000
Sim 0845062010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08490620102,000,000
2.400.000
Sim 0849062010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08440620102,000,000
2.400.000
Sim 0844062010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08330620102,000,000
2.400.000
Sim 0833062010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08570620102,000,000
2.400.000
Sim 0857062010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08660620102,300,000
2.760.000
Sim 0866062010 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Viettel
Đặt mua
08430620102,830,000
3.400.000
Sim 0843062010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08290620104,200,000
5.040.000
Sim 0829062010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08220620104,300,000
5.160.000
Sim 0822062010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08130620104,300,000
5.160.000
Sim 0813062010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08170620106,700,000
8.040.000
Sim 0817062010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08190620106,700,000
8.040.000
Sim 0819062010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08230620106,700,000
8.040.000
Sim 0823062010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08120620106,700,000
8.040.000
Sim 0812062010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08150620108,500,000
10.200.000
Sim 0815062010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
08140620108,500,000
10.200.000
Sim 0814062010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
082706201010,700,000
12.840.000
Sim 0827062010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Vinaphone
Đặt mua
0375062010730,000
880.000
Sim 0375062010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Viettel
Đặt mua
0349062010820,000
980.000
Sim 0349062010 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Viettel
Đặt mua
0359062010880,000
1.060.000
Sim 0359062010 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Viettel
Đặt mua
0787062010900,000
1.080.000
Sim 0787062010 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07620620101,100,000
1.320.000
Sim 0762062010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07640620101,320,000
1.580.000
Sim 0764062010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07650620101,320,000
1.580.000
Sim 0765062010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07930620101,320,000
1.580.000
Sim 0793062010 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07950620101,320,000
1.580.000
Sim 0795062010 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07660620101,320,000
1.580.000
Sim 0766062010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07670620101,320,000
1.580.000
Sim 0767062010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07820620101,320,000
1.580.000
Sim 0782062010 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
03670620101,400,000
1.680.000
Sim 0367062010 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Viettel
Đặt mua
07850620101,520,000
1.820.000
Sim 0785062010 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07840620101,810,000
2.170.000
Sim 0784062010 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07720620101,850,000
2.220.000
Sim 0772062010 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07790620101,850,000
2.220.000
Sim 0779062010 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07780620101,850,000
2.220.000
Sim 0778062010 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07750620101,850,000
2.220.000
Sim 0775062010 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07920620101,850,000
2.220.000
Sim 0792062010 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07970620101,850,000
2.220.000
Sim 0797062010 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
03850620102,080,000
2.500.000
Sim 0385062010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Viettel
Đặt mua
07770620102,300,000
2.760.000
Sim 0777062010 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
07630620102,360,000
2.830.000
Sim 0763062010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
062010 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 09636...54
  Vào lúc: 14:56 28/11/2021

  Phan Minh Bách
  Đặt sim: 08890...94
  Vào lúc: 14:53 28/11/2021

  Nguyễn Minh Hùng
  Đặt sim: 09374...33
  Vào lúc: 14:49 28/11/2021

  Hoàng Kiều Thơ
  Đặt sim: 09112...11
  Vào lúc: 14:47 28/11/2021

  Nguyễn Trung Nam
  Đặt sim: 08875...20
  Vào lúc: 14:43 28/11/2021

  Nguyễn Trung Hảo
  Đặt sim: 09825...45
  Vào lúc: 14:41 28/11/2021

  Phạm Đức Vinh
  Đặt sim: 01613...77
  Vào lúc: 14:37 28/11/2021

  Nguyễn Duy Tuấn
  Đặt sim: 09728...87
  Vào lúc: 14:35 28/11/2021

  Phan Chí Long
  Đặt sim: 01697...33
  Vào lúc: 14:31 28/11/2021

  Huỳnh Trung Lộc
  Đặt sim: 09163...12
  Vào lúc: 14:28 28/11/2021

  Nguyễn Duy Hiển
  Đặt sim: 09351...60
  Vào lúc: 14:26 28/11/2021

  Phạm Minh Quốc
  Đặt sim: 08963...31
  Vào lúc: 14:22 28/11/2021

  Nguyễn Đức Khánh
  Đặt sim: 09633...43
  Vào lúc: 14:20 28/11/2021

  Nguyễn Kiều Thy
  Đặt sim: 09759...60
  Vào lúc: 14:17 28/11/2021

  Trần Chí Cương
  Đặt sim: 01286...84
  Vào lúc: 14:13 28/11/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.