sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 09111 Sim tam hoa 111 Đầu Số 035 Tam Hoa , Sim 035*09111

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0945809111750,000
900.000
Sim 0945809111 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
09312091111,250,000
1.500.000
Sim 0931209111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
09074091111,250,000
1.500.000
Sim 0907409111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
09437091111,330,000
1.600.000
Sim 0943709111 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
09385091111,590,000
1.910.000
Sim 0938509111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
09065091111,630,000
1.960.000
Sim 0906509111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
09317091111,700,000
2.040.000
Sim 0931709111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
09045091111,700,000
2.040.000
Sim 0904509111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
09086091112,150,000
2.580.000
Sim 0908609111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
09085091112,450,000
2.940.000
Sim 0908509111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
09156091113,200,000
3.840.000
Sim 0915609111 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
09134091113,750,000
4.500.000
Sim 0913409111 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
09359091114,700,000
5.640.000
Sim 0935909111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
09151091115,500,000
6.600.000
Sim 0915109111 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
09011091116,300,000
7.560.000
Sim 0901109111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
091900911112,000,000
14.400.000
Sim 0919009111 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
0858709111760,000
910.000
Sim 0858709111 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
0817509111950,000
1.140.000
Sim 0817509111 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
0814509111950,000
1.140.000
Sim 0814509111 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
08520091111,330,000
1.600.000
Sim 0852009111 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
08390091111,550,000
1.860.000
Sim 0839009111 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
08569091111,800,000
2.160.000
Sim 0856909111 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
08884091112,080,000
2.500.000
Sim 0888409111 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
08529091112,130,000
2.560.000
Sim 0852909111 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
08892091112,230,000
2.680.000
Sim 0889209111 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
08553091112,340,000
2.810.000
Sim 0855309111 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vinaphone
Đặt mua
0924709111580,000
700.000
Sim 0924709111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0706709111590,000
710.000
Sim 0706709111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
0923109111590,000
710.000
Sim 0923109111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0924609111600,000
720.000
Sim 0924609111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0926709111600,000
720.000
Sim 0926709111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0926509111600,000
720.000
Sim 0926509111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0924409111610,000
730.000
Sim 0924409111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0798909111620,000
740.000
Sim 0798909111 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
0925309111620,000
740.000
Sim 0925309111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0923809111620,000
740.000
Sim 0923809111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0928809111650,000
780.000
Sim 0928809111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0928309111650,000
780.000
Sim 0928309111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0926109111650,000
780.000
Sim 0926109111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0925509111650,000
780.000
Sim 0925509111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0925209111650,000
780.000
Sim 0925209111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0765309111730,000
880.000
Sim 0765309111 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
0927109111760,000
910.000
Sim 0927109111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0775309111760,000
910.000
Sim 0775309111 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
0776809111830,000
1.000.000
Sim 0776809111 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
0705709111830,000
1.000.000
Sim 0705709111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
0394709111850,000
1.020.000
Sim 0394709111 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Viettel
Đặt mua
0925009111850,000
1.020.000
Sim 0925009111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0793709111870,000
1.040.000
Sim 0793709111 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
0398709111890,000
1.070.000
Sim 0398709111 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Viettel
Đặt mua
0358609111890,000
1.070.000
Sim 0358609111 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Viettel
Đặt mua
0348509111890,000
1.070.000
Sim 0348509111 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Viettel
Đặt mua
0704109111950,000
1.140.000
Sim 0704109111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
0779409111950,000
1.140.000
Sim 0779409111 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
0764109111950,000
1.140.000
Sim 0764109111 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
0927209111950,000
1.140.000
Sim 0927209111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0924109111950,000
1.140.000
Sim 0924109111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
0922509111950,000
1.140.000
Sim 0922509111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
03821091111,000,000
1.200.000
Sim 0382109111 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Viettel
Đặt mua
07952091111,000,000
1.200.000
Sim 0795209111 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
07796091111,000,000
1.200.000
Sim 0779609111 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
07878091111,030,000
1.240.000
Sim 0787809111 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Mobifone
Đặt mua
09249091111,100,000
1.320.000
Sim 0924909111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
09111 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 035 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 035 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Thị Nhàn
  Đặt sim: 01216...87
  Vào lúc: 22:55 25/6/2022

  Lê Minh Hảo
  Đặt sim: 01278...15
  Vào lúc: 22:52 25/6/2022

  Nguyễn Văn Quang
  Đặt sim: 09650...39
  Vào lúc: 22:50 25/6/2022

  Ngô Thục Tuyết
  Đặt sim: 01278...57
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Hoàng Trung Tân
  Đặt sim: 01676...18
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Trần Minh Luân
  Đặt sim: 08963...52
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Huỳnh Duy Nhân
  Đặt sim: 09736...26
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Lê Duy Nhân
  Đặt sim: 01243...59
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Ngô Minh Quốc
  Đặt sim: 01688...67
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Chí Quang
  Đặt sim: 08866...23
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Phan Kim Di
  Đặt sim: 09847...96
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Ngô Đức Hoàng
  Đặt sim: 09723...11
  Vào lúc: 22:23 25/6/2022

  Lê Trung Bảo
  Đặt sim: 09365...21
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Hoàng Minh Dũng
  Đặt sim: 09774...63
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Nguyễn Minh Thắng
  Đặt sim: 09626...50
  Vào lúc: 22:14 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.