sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 11991 Sim năm sinh 1991 Đầu Số 07 Mobifone Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ, Sim 07*11991

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09086119914,500,000
5.400.000
Sim 0908611991 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
09337119914,700,000
5.640.000
Sim 0933711991 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
09312119916,000,000
7.200.000
Sim 0931211991 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
09362119916,300,000
7.560.000
Sim 0936211991 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
09097119916,600,000
7.920.000
Sim 0909711991 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
090311199116,000,000
19.200.000
Sim 0903111991 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
093591199121,750,000
26.100.000
Sim 0935911991 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
08990119912,080,000
2.500.000
Sim 0899011991 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
08967119912,300,000
2.760.000
Sim 0896711991 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
08988119912,680,000
3.220.000
Sim 0898811991 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
08985119914,300,000
5.160.000
Sim 0898511991 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
0787311991840,000
1.010.000
Sim 0787311991 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
0773511991950,000
1.140.000
Sim 0773511991 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
0795311991950,000
1.140.000
Sim 0795311991 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07632119911,100,000
1.320.000
Sim 0763211991 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07633119911,200,000
1.440.000
Sim 0763311991 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07728119911,250,000
1.500.000
Sim 0772811991 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07665119911,270,000
1.520.000
Sim 0766511991 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07683119911,330,000
1.600.000
Sim 0768311991 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07623119911,330,000
1.600.000
Sim 0762311991 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07782119911,330,000
1.600.000
Sim 0778211991 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07783119911,330,000
1.600.000
Sim 0778311991 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07795119911,340,000
1.610.000
Sim 0779511991 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07063119911,400,000
1.680.000
Sim 0706311991 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07985119911,450,000
1.740.000
Sim 0798511991 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07986119911,450,000
1.740.000
Sim 0798611991 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07775119911,500,000
1.800.000
Sim 0777511991 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07056119911,550,000
1.860.000
Sim 0705611991 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07058119911,550,000
1.860.000
Sim 0705811991 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07872119911,550,000
1.860.000
Sim 0787211991 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07066119911,550,000
1.860.000
Sim 0706611991 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07860119911,700,000
2.040.000
Sim 0786011991 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07976119911,750,000
2.100.000
Sim 0797611991 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07926119911,780,000
2.140.000
Sim 0792611991 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07628119911,850,000
2.220.000
Sim 0762811991 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07637119911,960,000
2.350.000
Sim 0763711991 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07636119911,960,000
2.350.000
Sim 0763611991 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07886119911,960,000
2.350.000
Sim 0788611991 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07996119912,080,000
2.500.000
Sim 0799611991 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07622119912,080,000
2.500.000
Sim 0762211991 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07992119912,080,000
2.500.000
Sim 0799211991 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07799119912,150,000
2.580.000
Sim 0779911991 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07956119912,200,000
2.640.000
Sim 0795611991 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07855119912,280,000
2.740.000
Sim 0785511991 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07932119912,360,000
2.830.000
Sim 0793211991 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07877119912,360,000
2.830.000
Sim 0787711991 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07667119912,360,000
2.830.000
Sim 0766711991 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07933119912,380,000
2.860.000
Sim 0793311991 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07879119912,600,000
3.120.000
Sim 0787911991 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07625119912,760,000
3.310.000
Sim 0762511991 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07962119912,830,000
3.400.000
Sim 0796211991 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07721119912,900,000
3.480.000
Sim 0772111991 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07778119913,000,000
3.600.000
Sim 0777811991 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07078119913,430,000
4.120.000
Sim 0707811991 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07771119913,510,000
4.210.000
Sim 0777111991 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07798119913,580,000
4.300.000
Sim 0779811991 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07079119915,100,000
6.120.000
Sim 0707911991 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07060119916,060,000
7.270.000
Sim 0706011991 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
07080119916,500,000
7.800.000
Sim 0708011991 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
070701199110,100,000
12.120.000
Sim 0707011991 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua
079991199112,070,000
14.480.000
Sim 0799911991 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Mobifone
Đặt mua

KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Tuấn
  Đặt sim: 01660...78
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Nguyễn Chí Hiếu
  Đặt sim: 01641...61
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Duy Vũ
  Đặt sim: 01677...91
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 08888...96
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Hoàng Duy Hoàng
  Đặt sim: 08938...41
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Nguyễn Diệp Tuyết
  Đặt sim: 08918...82
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Lê Đức Khang
  Đặt sim: 09091...31
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Hoàng Duy Bách
  Đặt sim: 01298...25
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Ngô Đức Khoa
  Đặt sim: 01215...85
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Ngô Thị Thy
  Đặt sim: 01262...87
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Nguyễn Kiều Bình
  Đặt sim: 01627...15
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Phan Đức Long
  Đặt sim: 08685...80
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Hoàng Duy Việt
  Đặt sim: 01662...38
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Nguyễn Đức Hảo
  Đặt sim: 01259...93
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Nguyễn Chí Đạt
  Đặt sim: 09727...43
  Vào lúc: 22:14 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.