sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 11994 Sim năm sinh 1994 Mobifone Năm Sinh Năm 1994 Giáp Tuất Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09378119941,600,000
1.920.000
Sim 0937811994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09073119941,800,000
2.160.000
Sim 0907311994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09045119942,000,000
2.400.000
Sim 0904511994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09374119942,150,000
2.580.000
Sim 0937411994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09097119942,500,000
3.000.000
Sim 0909711994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09048119942,500,000
3.000.000
Sim 0904811994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09083119942,500,000
3.000.000
Sim 0908311994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09337119942,500,000
3.000.000
Sim 0933711994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09396119942,500,000
3.000.000
Sim 0939611994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09353119942,800,000
3.360.000
Sim 0935311994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09365119942,800,000
3.360.000
Sim 0936511994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09067119942,800,000
3.360.000
Sim 0906711994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09398119942,900,000
3.480.000
Sim 0939811994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09357119942,900,000
3.480.000
Sim 0935711994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09352119942,900,000
3.480.000
Sim 0935211994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09085119943,100,000
3.720.000
Sim 0908511994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09348119943,190,000
3.830.000
Sim 0934811994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09043119943,500,000
4.200.000
Sim 0904311994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09347119943,500,000
4.200.000
Sim 0934711994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09056119943,600,000
4.320.000
Sim 0905611994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09063119943,600,000
4.320.000
Sim 0906311994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09370119943,600,000
4.320.000
Sim 0937011994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09376119943,600,000
4.320.000
Sim 0937611994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09329119944,100,000
4.920.000
Sim 0932911994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09322119944,500,000
5.400.000
Sim 0932211994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09046119945,000,000
6.000.000
Sim 0904611994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09316119945,000,000
6.000.000
Sim 0931611994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
09095119946,580,000
7.900.000
Sim 0909511994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
090601199413,500,000
16.200.000
Sim 0906011994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
090401199415,000,000
18.000.000
Sim 0904011994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
08985119941,030,000
1.240.000
Sim 0898511994 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
08967119941,900,000
2.280.000
Sim 0896711994 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
0773311994480,000
580.000
Sim 0773311994 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
0706311994850,000
1.020.000
Sim 0706311994 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
0786011994990,000
1.190.000
Sim 0786011994 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
0769011994990,000
1.190.000
Sim 0769011994 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07745119941,000,000
1.200.000
Sim 0774511994 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07735119941,000,000
1.200.000
Sim 0773511994 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07073119941,090,000
1.310.000
Sim 0707311994 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07728119941,200,000
1.440.000
Sim 0772811994 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07996119941,200,000
1.440.000
Sim 0799611994 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07763119941,200,000
1.440.000
Sim 0776311994 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07873119941,370,000
1.640.000
Sim 0787311994 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07974119941,400,000
1.680.000
Sim 0797411994 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07044119941,400,000
1.680.000
Sim 0704411994 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07864119941,400,000
1.680.000
Sim 0786411994 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07783119941,400,000
1.680.000
Sim 0778311994 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07775119941,470,000
1.760.000
Sim 0777511994 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07774119941,470,000
1.760.000
Sim 0777411994 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07692119941,500,000
1.800.000
Sim 0769211994 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07057119941,500,000
1.800.000
Sim 0705711994 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07058119941,500,000
1.800.000
Sim 0705811994 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07998119941,500,000
1.800.000
Sim 0799811994 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07741119941,500,000
1.800.000
Sim 0774111994 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07732119941,500,000
1.800.000
Sim 0773211994 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07682119941,500,000
1.800.000
Sim 0768211994 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07055119941,500,000
1.800.000
Sim 0705511994 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07056119941,500,000
1.800.000
Sim 0705611994 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07872119941,500,000
1.800.000
Sim 0787211994 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07664119941,500,000
1.800.000
Sim 0766411994 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07940119941,550,000
1.860.000
Sim 0794011994 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07046119941,600,000
1.920.000
Sim 0704611994 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
07932119941,600,000
1.920.000
Sim 0793211994 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11994 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1994 Giáp Tuất Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Anh
  Đặt sim: 09644...60
  Vào lúc: 9:56 3/6/2020

  Nguyễn Minh Nam
  Đặt sim: 01671...32
  Vào lúc: 9:52 3/6/2020

  Nguyễn Đức Nguyên
  Đặt sim: 01666...46
  Vào lúc: 9:49 3/6/2020

  Nguyễn Trung Thi
  Đặt sim: 08852...56
  Vào lúc: 9:46 3/6/2020

  Nguyễn Chí Kiên
  Đặt sim: 09353...92
  Vào lúc: 9:44 3/6/2020

  Ngô Văn Hoàng
  Đặt sim: 01686...75
  Vào lúc: 9:41 3/6/2020

  Trần Phương Mai
  Đặt sim: 01283...40
  Vào lúc: 9:37 3/6/2020

  Phạm Minh Tuấn
  Đặt sim: 09180...19
  Vào lúc: 9:34 3/6/2020

  Nguyễn Duy Cương
  Đặt sim: 01625...12
  Vào lúc: 9:32 3/6/2020

  Phan Minh Khang
  Đặt sim: 01256...10
  Vào lúc: 9:29 3/6/2020

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 01276...56
  Vào lúc: 9:25 3/6/2020

  Phan Văn Anh
  Đặt sim: 01228...25
  Vào lúc: 9:22 3/6/2020

  Nguyễn Chí Long
  Đặt sim: 01270...92
  Vào lúc: 9:20 3/6/2020

  Trần Minh Hoàng
  Đặt sim: 01660...79
  Vào lúc: 9:16 3/6/2020

  Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 01267...79
  Vào lúc: 9:14 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.