sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 14000 Sim tam hoa 000 Đầu Số 03 Giá 500K Tam Hoa , Sim 03*14000

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0948614000830,000
1.000.000
Sim 0948614000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
0932714000830,000
1.000.000
Sim 0932714000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
0937214000950,000
1.140.000
Sim 0937214000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
0936814000950,000
1.140.000
Sim 0936814000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
0907914000950,000
1.140.000
Sim 0907914000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
0934314000950,000
1.140.000
Sim 0934314000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
0949714000950,000
1.140.000
Sim 0949714000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
0949514000950,000
1.140.000
Sim 0949514000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
0948914000950,000
1.140.000
Sim 0948914000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
0947914000970,000
1.160.000
Sim 0947914000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
0947714000970,000
1.160.000
Sim 0947714000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
09019140001,090,000
1.310.000
Sim 0901914000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09316140001,090,000
1.310.000
Sim 0931614000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09050140001,090,000
1.310.000
Sim 0905014000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09481140001,100,000
1.320.000
Sim 0948114000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
09348140001,100,000
1.320.000
Sim 0934814000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09398140001,180,000
1.420.000
Sim 0939814000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09338140001,180,000
1.420.000
Sim 0933814000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09323140001,220,000
1.460.000
Sim 0932314000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09639140001,330,000
1.600.000
Sim 0963914000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09394140001,330,000
1.600.000
Sim 0939414000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09478140001,330,000
1.600.000
Sim 0947814000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
09322140001,330,000
1.600.000
Sim 0932214000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09168140001,400,000
1.680.000
Sim 0916814000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
09672140001,400,000
1.680.000
Sim 0967214000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09317140001,400,000
1.680.000
Sim 0931714000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09084140001,500,000
1.800.000
Sim 0908414000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09786140001,550,000
1.860.000
Sim 0978614000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09632140001,550,000
1.860.000
Sim 0963214000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09088140001,550,000
1.860.000
Sim 0908814000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09812140001,700,000
2.040.000
Sim 0981214000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09858140001,700,000
2.040.000
Sim 0985814000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09060140001,700,000
2.040.000
Sim 0906014000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
09619140001,700,000
2.040.000
Sim 0961914000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09675140001,800,000
2.160.000
Sim 0967514000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09739140001,930,000
2.320.000
Sim 0973914000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09625140001,930,000
2.320.000
Sim 0962514000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09659140002,040,000
2.450.000
Sim 0965914000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09887140002,300,000
2.760.000
Sim 0988714000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09431140002,450,000
2.940.000
Sim 0943114000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
09794140002,450,000
2.940.000
Sim 0979414000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09411140002,680,000
3.220.000
Sim 0941114000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
09612140003,430,000
4.120.000
Sim 0961214000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09696140003,430,000
4.120.000
Sim 0969614000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
09758140003,840,000
4.610.000
Sim 0975814000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
0823614000600,000
720.000
Sim 0823614000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
0834414000880,000
1.060.000
Sim 0834414000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
0896114000900,000
1.080.000
Sim 0896114000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
0814214000950,000
1.140.000
Sim 0814214000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
0834214000950,000
1.140.000
Sim 0834214000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
0812414000950,000
1.140.000
Sim 0812414000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
08265140001,050,000
1.260.000
Sim 0826514000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
08965140001,330,000
1.600.000
Sim 0896514000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
08986140001,330,000
1.600.000
Sim 0898614000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Mobifone
Đặt mua
08177140001,400,000
1.680.000
Sim 0817714000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
08681140001,690,000
2.030.000
Sim 0868114000 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
08351140001,990,000
2.390.000
Sim 0835114000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Vinaphone
Đặt mua
0382614000550,000
660.000
Sim 0382614000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
0394214000550,000
660.000
Sim 0394214000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
0352714000550,000
660.000
Sim 0352714000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
0398714000550,000
660.000
Sim 0398714000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
0357014000550,000
660.000
Sim 0357014000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
0394714000550,000
660.000
Sim 0394714000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14000 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thị Linh
  Đặt sim: 09165...15
  Vào lúc: 14:55 28/11/2021

  Trần Duy Khải
  Đặt sim: 08646...95
  Vào lúc: 14:53 28/11/2021

  Phạm Kiều Mai
  Đặt sim: 08928...34
  Vào lúc: 14:50 28/11/2021

  Huỳnh Kiều Hằng
  Đặt sim: 09661...60
  Vào lúc: 14:46 28/11/2021

  Huỳnh Chí Dũng
  Đặt sim: 08854...30
  Vào lúc: 14:44 28/11/2021

  Lê Duy Tùng
  Đặt sim: 01290...50
  Vào lúc: 14:40 28/11/2021

  Lê Chí Dũng
  Đặt sim: 09622...55
  Vào lúc: 14:38 28/11/2021

  Nguyễn Diệp Di
  Đặt sim: 01651...57
  Vào lúc: 14:34 28/11/2021

  Nguyễn Chí Sang
  Đặt sim: 01687...46
  Vào lúc: 14:32 28/11/2021

  Nguyễn Duy Nguyên
  Đặt sim: 08667...99
  Vào lúc: 14:29 28/11/2021

  Trần Văn Thắng
  Đặt sim: 08992...39
  Vào lúc: 14:26 28/11/2021

  Huỳnh Trung Anh
  Đặt sim: 09053...89
  Vào lúc: 14:22 28/11/2021

  Trần Đức Khang
  Đặt sim: 01651...88
  Vào lúc: 14:20 28/11/2021

  Nguyễn Duy Cương
  Đặt sim: 01227...47
  Vào lúc: 14:16 28/11/2021

  Nguyễn Chí Đăng
  Đặt sim: 01659...73
  Vào lúc: 14:13 28/11/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.