sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 15999 Sim tam hoa 999 Vinaphone Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08327159995,000,000
6.000.000
Sim 0832715999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08323159996,000,000
7.200.000
Sim 0832315999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08178159996,150,000
7.380.000
Sim 0817815999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08232159996,300,000
7.560.000
Sim 0823215999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08278159996,300,000
7.560.000
Sim 0827815999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08370159996,500,000
7.800.000
Sim 0837015999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08187159996,700,000
8.040.000
Sim 0818715999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08290159997,000,000
8.400.000
Sim 0829015999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08579159997,250,000
8.700.000
Sim 0857915999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08271159997,400,000
8.880.000
Sim 0827115999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08328159997,400,000
8.880.000
Sim 0832815999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08277159997,550,000
9.060.000
Sim 0827715999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08336159998,000,000
9.600.000
Sim 0833615999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08152159998,000,000
9.600.000
Sim 0815215999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08126159998,300,000
9.960.000
Sim 0812615999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08380159998,500,000
10.200.000
Sim 0838015999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08228159998,600,000
10.320.000
Sim 0822815999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08527159997,600,000
9.120.000
Sim 0852715999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08167159997,600,000
9.120.000
Sim 0816715999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08163159999,000,000
10.800.000
Sim 0816315999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
08135159999,900,000
11.880.000
Sim 0813515999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
081691599910,000,000
12.000.000
Sim 0816915999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
082691599910,000,000
12.000.000
Sim 0826915999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
085561599911,200,000
13.440.000
Sim 0855615999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
082801599912,000,000
14.400.000
Sim 0828015999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
085391599913,000,000
15.600.000
Sim 0853915999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
083981599913,000,000
15.600.000
Sim 0839815999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
082651599913,600,000
16.320.000
Sim 0826515999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
085331599914,000,000
16.800.000
Sim 0853315999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
082851599914,000,000
16.800.000
Sim 0828515999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
081911599914,500,000
17.400.000
Sim 0819115999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
083681599914,500,000
17.400.000
Sim 0836815999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
082391599915,000,000
18.000.000
Sim 0823915999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
082591599915,000,000
18.000.000
Sim 0825915999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
082891599915,000,000
18.000.000
Sim 0828915999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
085591599915,000,000
18.000.000
Sim 0855915999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
085381599915,000,000
18.000.000
Sim 0853815999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
083391599915,500,000
18.600.000
Sim 0833915999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
082311599916,000,000
19.200.000
Sim 0823115999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
082211599916,000,000
19.200.000
Sim 0822115999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
085361599915,000,000
18.000.000
Sim 0853615999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
083711599916,000,000
19.200.000
Sim 0837115999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
082551599917,000,000
20.400.000
Sim 0825515999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
082811599917,000,000
20.400.000
Sim 0828115999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
082881599917,000,000
20.400.000
Sim 0828815999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
081531599916,880,000
20.260.000
Sim 0815315999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
081251599920,300,000
24.360.000
Sim 0812515999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
081511599922,000,000
26.400.000
Sim 0815115999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
081381599921,300,000
25.560.000
Sim 0813815999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
083751599921,300,000
25.560.000
Sim 0837515999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
081621599926,000,000
31.200.000
Sim 0816215999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
083861599931,500,000
37.800.000
Sim 0838615999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
091991599943,000,000
51.600.000
Sim 0919915999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
091911599964,000,000
76.800.000
Sim 0919115999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua
091711599968,000,000
81.600.000
Sim 0917115999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15999 Vinaphone
Đặt mua

KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Hồng
  Đặt sim: 01272...98
  Vào lúc: 22:56 18/9/2020

  Phan Văn Quân
  Đặt sim: 01699...93
  Vào lúc: 22:52 18/9/2020

  Nguyễn Minh Hòa
  Đặt sim: 09737...49
  Vào lúc: 22:49 18/9/2020

  Nguyễn Chí Khải
  Đặt sim: 09061...68
  Vào lúc: 22:46 18/9/2020

  Lê Văn Khải
  Đặt sim: 01228...21
  Vào lúc: 22:43 18/9/2020

  Lê Văn Khoa
  Đặt sim: 08953...67
  Vào lúc: 22:40 18/9/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01239...39
  Vào lúc: 22:38 18/9/2020

  Nguyễn Duy Anh
  Đặt sim: 09682...49
  Vào lúc: 22:34 18/9/2020

  Phan Thị Bình
  Đặt sim: 01677...16
  Vào lúc: 22:31 18/9/2020

  Ngô Duy Hoàng
  Đặt sim: 01280...20
  Vào lúc: 22:28 18/9/2020

  Ngô Ngọc Khanh
  Đặt sim: 01698...28
  Vào lúc: 22:26 18/9/2020

  Trần Thị Dương
  Đặt sim: 09182...65
  Vào lúc: 22:22 18/9/2020

  Nguyễn Văn Khánh
  Đặt sim: 01258...20
  Vào lúc: 22:19 18/9/2020

  Trần Duy Anh
  Đặt sim: 09139...42
  Vào lúc: 22:17 18/9/2020

  Lê Diệp Thy
  Đặt sim: 01662...52
  Vào lúc: 22:13 18/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.