sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1960 Sim năm sinh 1960 Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0934541960480,000
580.000
Sim 0934541960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0908481960480,000
580.000
Sim 0908481960 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0932491960480,000
580.000
Sim 0932491960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0938131960480,000
580.000
Sim 0938131960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0938351960480,000
580.000
Sim 0938351960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0938541960480,000
580.000
Sim 0938541960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0938641960480,000
580.000
Sim 0938641960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0938811960480,000
580.000
Sim 0938811960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0938941960480,000
580.000
Sim 0938941960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0939051960480,000
580.000
Sim 0939051960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0902411960480,000
580.000
Sim 0902411960 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0902941960480,000
580.000
Sim 0902941960 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0943001960520,000
620.000
Sim 0943001960 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0966421960590,000
710.000
Sim 0966421960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0966311960590,000
710.000
Sim 0966311960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0941551960600,000
720.000
Sim 0941551960 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0936501960620,000
740.000
Sim 0936501960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0968541960620,000
740.000
Sim 0968541960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0964651960620,000
740.000
Sim 0964651960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0962401960620,000
740.000
Sim 0962401960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0965341960630,000
760.000
Sim 0965341960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0964921960660,000
790.000
Sim 0964921960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0964821960660,000
790.000
Sim 0964821960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0968521960680,000
820.000
Sim 0968521960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0918641960690,000
830.000
Sim 0918641960 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0915621960690,000
830.000
Sim 0915621960 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0918491960700,000
840.000
Sim 0918491960 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0939491960730,000
880.000
Sim 0939491960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0961281960730,000
880.000
Sim 0961281960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0903931960730,000
880.000
Sim 0903931960 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0969441960760,000
910.000
Sim 0969441960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0908251960760,000
910.000
Sim 0908251960 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0981241960760,000
910.000
Sim 0981241960 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0968581960760,000
910.000
Sim 0968581960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0963311960760,000
910.000
Sim 0963311960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0964521960760,000
910.000
Sim 0964521960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0961891960760,000
910.000
Sim 0961891960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0965511960760,000
910.000
Sim 0965511960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0938341960760,000
910.000
Sim 0938341960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0966801960760,000
910.000
Sim 0966801960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0964321960760,000
910.000
Sim 0964321960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0961801960760,000
910.000
Sim 0961801960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0969001960760,000
910.000
Sim 0969001960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0941281960760,000
910.000
Sim 0941281960 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0964281960760,000
910.000
Sim 0964281960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0981391960760,000
910.000
Sim 0981391960 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0933521960760,000
910.000
Sim 0933521960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0941951960760,000
910.000
Sim 0941951960 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0916351960780,000
940.000
Sim 0916351960 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0944961960800,000
960.000
Sim 0944961960 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0948861960800,000
960.000
Sim 0948861960 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0964031960830,000
1.000.000
Sim 0964031960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0989341960870,000
1.040.000
Sim 0989341960 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0949241960870,000
1.040.000
Sim 0949241960 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0985281960870,000
1.040.000
Sim 0985281960 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0939541960880,000
1.060.000
Sim 0939541960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0901041960880,000
1.060.000
Sim 0901041960 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0939981960880,000
1.060.000
Sim 0939981960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0966231960890,000
1.070.000
Sim 0966231960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0964151960890,000
1.070.000
Sim 0964151960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Viettel
Đặt mua
0948151960900,000
1.080.000
Sim 0948151960 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0949281960900,000
1.080.000
Sim 0949281960 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Vinaphone
Đặt mua
0939141960950,000
1.140.000
Sim 0939141960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 09636...54
  Vào lúc: 14:56 28/11/2021

  Phan Minh Bách
  Đặt sim: 08890...94
  Vào lúc: 14:53 28/11/2021

  Nguyễn Minh Hùng
  Đặt sim: 09374...33
  Vào lúc: 14:49 28/11/2021

  Hoàng Kiều Thơ
  Đặt sim: 09112...11
  Vào lúc: 14:47 28/11/2021

  Nguyễn Trung Nam
  Đặt sim: 08875...20
  Vào lúc: 14:43 28/11/2021

  Nguyễn Trung Hảo
  Đặt sim: 09825...45
  Vào lúc: 14:41 28/11/2021

  Phạm Đức Vinh
  Đặt sim: 01613...77
  Vào lúc: 14:37 28/11/2021

  Nguyễn Duy Tuấn
  Đặt sim: 09728...87
  Vào lúc: 14:35 28/11/2021

  Phan Chí Long
  Đặt sim: 01697...33
  Vào lúc: 14:31 28/11/2021

  Huỳnh Trung Lộc
  Đặt sim: 09163...12
  Vào lúc: 14:28 28/11/2021

  Nguyễn Duy Hiển
  Đặt sim: 09351...60
  Vào lúc: 14:26 28/11/2021

  Phạm Minh Quốc
  Đặt sim: 08963...31
  Vào lúc: 14:22 28/11/2021

  Nguyễn Đức Khánh
  Đặt sim: 09633...43
  Vào lúc: 14:20 28/11/2021

  Nguyễn Kiều Thy
  Đặt sim: 09759...60
  Vào lúc: 14:17 28/11/2021

  Trần Chí Cương
  Đặt sim: 01286...84
  Vào lúc: 14:13 28/11/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.