sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1965 Sim năm sinh 1965 Đầu Số 09 Không lỗi dính 4 Năm 1965 Ất Tỵ Mệnh Hỏa Phú đăng hỏa, Sim 09*1965

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0987371965300,000
360.000
Sim 0987371965 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0906311965400,000
480.000
Sim 0906311965 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0906701965400,000
480.000
Sim 0906701965 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0907531965400,000
480.000
Sim 0907531965 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0938321965400,000
480.000
Sim 0938321965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0909381965400,000
480.000
Sim 0909381965 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0908721965490,000
590.000
Sim 0908721965 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0961321965490,000
590.000
Sim 0961321965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0967221965490,000
590.000
Sim 0967221965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0967501965490,000
590.000
Sim 0967501965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0961031965490,000
590.000
Sim 0961031965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0977161965490,000
590.000
Sim 0977161965 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0976891965550,000
660.000
Sim 0976891965 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0936271965550,000
660.000
Sim 0936271965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0937621965600,000
720.000
Sim 0937621965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0937201965600,000
720.000
Sim 0937201965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0966171965600,000
720.000
Sim 0966171965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0937131965600,000
720.000
Sim 0937131965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0961091965630,000
760.000
Sim 0961091965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0967961965630,000
760.000
Sim 0967961965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0937321965650,000
780.000
Sim 0937321965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0937801965650,000
780.000
Sim 0937801965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0908511965700,000
840.000
Sim 0908511965 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0937081965700,000
840.000
Sim 0937081965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0937831965700,000
840.000
Sim 0937831965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0937211965700,000
840.000
Sim 0937211965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0908501965700,000
840.000
Sim 0908501965 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0901571965700,000
840.000
Sim 0901571965 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0907171965700,000
840.000
Sim 0907171965 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0962301965700,000
840.000
Sim 0962301965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0966531965700,000
840.000
Sim 0966531965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0977671965720,000
860.000
Sim 0977671965 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0969851965740,000
890.000
Sim 0969851965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0986521965750,000
900.000
Sim 0986521965 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0975271965750,000
900.000
Sim 0975271965 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0961251965780,000
940.000
Sim 0961251965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0933531965780,000
940.000
Sim 0933531965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0975561965780,000
940.000
Sim 0975561965 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0975611965780,000
940.000
Sim 0975611965 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0973511965780,000
940.000
Sim 0973511965 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0933571965780,000
940.000
Sim 0933571965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0908271965780,000
940.000
Sim 0908271965 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0983601965780,000
940.000
Sim 0983601965 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0932001965790,000
950.000
Sim 0932001965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0937271965790,000
950.000
Sim 0937271965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0937351965790,000
950.000
Sim 0937351965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0937531965790,000
950.000
Sim 0937531965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0938751965790,000
950.000
Sim 0938751965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0938811965790,000
950.000
Sim 0938811965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0938871965790,000
950.000
Sim 0938871965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0969311965790,000
950.000
Sim 0969311965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0965091965790,000
950.000
Sim 0965091965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0967721965800,000
960.000
Sim 0967721965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0981391965800,000
960.000
Sim 0981391965 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0963301965800,000
960.000
Sim 0963301965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0933051965800,000
960.000
Sim 0933051965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0907501965800,000
960.000
Sim 0907501965 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0968001965800,000
960.000
Sim 0968001965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0967131965800,000
960.000
Sim 0967131965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0973801965800,000
960.000
Sim 0973801965 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0907621965800,000
960.000
Sim 0907621965 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0932711965800,000
960.000
Sim 0932711965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Mobifone
Đặt mua
0961881965800,000
960.000
Sim 0961881965 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1965 Ất Tỵ Mệnh Hỏa Phú đăng hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Trung Quyền
  Đặt sim: 08818...73
  Vào lúc: 17:56 24/1/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01295...40
  Vào lúc: 17:52 24/1/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01669...17
  Vào lúc: 17:50 24/1/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08921...34
  Vào lúc: 17:46 24/1/2020

  Phạm Đức Tuấn
  Đặt sim: 09399...10
  Vào lúc: 17:43 24/1/2020

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 01267...73
  Vào lúc: 17:40 24/1/2020

  Hoàng Văn Tùng
  Đặt sim: 08932...95
  Vào lúc: 17:38 24/1/2020

  Trần Duy Hoàng
  Đặt sim: 08944...54
  Vào lúc: 17:35 24/1/2020

  Hoàng Đức Đăng
  Đặt sim: 08626...19
  Vào lúc: 17:32 24/1/2020

  Trần Chí Hung
  Đặt sim: 08683...36
  Vào lúc: 17:29 24/1/2020

  Huỳnh Chí Khoa
  Đặt sim: 01676...19
  Vào lúc: 17:25 24/1/2020

  Lê Chí Nhật
  Đặt sim: 01639...93
  Vào lúc: 17:22 24/1/2020

  Ngô Văn Tùng
  Đặt sim: 08684...62
  Vào lúc: 17:19 24/1/2020

  Trần Văn Ken
  Đặt sim: 09082...41
  Vào lúc: 17:16 24/1/2020

  Trần Đức An
  Đặt sim: 09828...21
  Vào lúc: 17:14 24/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.