sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1969 Sim năm sinh 1969 Đầu Số 083 Năm Sinh Không lỗi dính 4 , Sim 083*1969

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0832301969700,000
840.000
Sim 0832301969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0838301969700,000
840.000
Sim 0838301969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0838701969700,000
840.000
Sim 0838701969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0835181969700,000
840.000
Sim 0835181969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0835361969800,000
960.000
Sim 0835361969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832001969800,000
960.000
Sim 0832001969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832151969800,000
960.000
Sim 0832151969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832161969800,000
960.000
Sim 0832161969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832181969800,000
960.000
Sim 0832181969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832351969800,000
960.000
Sim 0832351969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832391969800,000
960.000
Sim 0832391969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832501969800,000
960.000
Sim 0832501969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832511969800,000
960.000
Sim 0832511969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832521969800,000
960.000
Sim 0832521969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832581969800,000
960.000
Sim 0832581969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832601969800,000
960.000
Sim 0832601969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832611969800,000
960.000
Sim 0832611969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832651969800,000
960.000
Sim 0832651969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832701969800,000
960.000
Sim 0832701969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832711969800,000
960.000
Sim 0832711969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832731969800,000
960.000
Sim 0832731969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832751969800,000
960.000
Sim 0832751969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832771969800,000
960.000
Sim 0832771969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832821969800,000
960.000
Sim 0832821969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832901969800,000
960.000
Sim 0832901969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832911969800,000
960.000
Sim 0832911969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0832981969800,000
960.000
Sim 0832981969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833051969800,000
960.000
Sim 0833051969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833081969800,000
960.000
Sim 0833081969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833131969800,000
960.000
Sim 0833131969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833191969800,000
960.000
Sim 0833191969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833201969800,000
960.000
Sim 0833201969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833281969800,000
960.000
Sim 0833281969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833501969800,000
960.000
Sim 0833501969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833511969800,000
960.000
Sim 0833511969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833521969800,000
960.000
Sim 0833521969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833561969800,000
960.000
Sim 0833561969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833571969800,000
960.000
Sim 0833571969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833591969800,000
960.000
Sim 0833591969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833631969800,000
960.000
Sim 0833631969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833671969800,000
960.000
Sim 0833671969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833701969800,000
960.000
Sim 0833701969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833711969800,000
960.000
Sim 0833711969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833731969800,000
960.000
Sim 0833731969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833791969800,000
960.000
Sim 0833791969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833811969800,000
960.000
Sim 0833811969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833821969800,000
960.000
Sim 0833821969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833851969800,000
960.000
Sim 0833851969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833861969800,000
960.000
Sim 0833861969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833911969800,000
960.000
Sim 0833911969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833921969800,000
960.000
Sim 0833921969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833931969800,000
960.000
Sim 0833931969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833951969800,000
960.000
Sim 0833951969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0833981969800,000
960.000
Sim 0833981969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0835011969800,000
960.000
Sim 0835011969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0835021969800,000
960.000
Sim 0835021969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0835031969800,000
960.000
Sim 0835031969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0835131969800,000
960.000
Sim 0835131969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0835161969800,000
960.000
Sim 0835161969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0835171969800,000
960.000
Sim 0835171969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0835201969800,000
960.000
Sim 0835201969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0835231969800,000
960.000
Sim 0835231969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0835251969800,000
960.000
Sim 0835251969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 083 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 083 là của nhà mạng: Vinaphone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk Nông



Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Thị Trang
  Đặt sim: 09818...13
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Lê Văn Khoa
  Đặt sim: 01686...70
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Trần Kiều Ngọc
  Đặt sim: 09360...35
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Nguyễn Chí Bảo
  Đặt sim: 08938...23
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Hoàng Cát Thi
  Đặt sim: 01630...53
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Huỳnh Đức Nguyên
  Đặt sim: 09793...65
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Trần Chí Vũ
  Đặt sim: 09718...37
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Phan Duy Thế
  Đặt sim: 01217...20
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Ngô Văn Ninh
  Đặt sim: 08867...99
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Nguyễn Phương Trang
  Đặt sim: 09189...12
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Trần Đức Luân
  Đặt sim: 01230...14
  Vào lúc: 10:25 19/2/2020

  Phạm Văn Hiếu
  Đặt sim: 09810...99
  Vào lúc: 10:22 19/2/2020

  Ngô Chí Hoàng
  Đặt sim: 09067...63
  Vào lúc: 10:19 19/2/2020

  Lê Minh Đăng
  Đặt sim: 01222...58
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Đức Sơn
  Đặt sim: 01227...98
  Vào lúc: 10:13 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.