sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1969 Sim năm sinh 1969 Năm Sinh Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901631969500,000
600.000
Sim 0901631969 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
0946931969650,000
780.000
Sim 0946931969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0942941969650,000
780.000
Sim 0942941969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0945531969690,000
830.000
Sim 0945531969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0944061969690,000
830.000
Sim 0944061969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0914481969780,000
940.000
Sim 0914481969 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0949301969780,000
940.000
Sim 0949301969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0946341969780,000
940.000
Sim 0946341969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0945401969780,000
940.000
Sim 0945401969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0934211969780,000
940.000
Sim 0934211969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
0944011969780,000
940.000
Sim 0944011969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0933281969800,000
960.000
Sim 0933281969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
0946901969800,000
960.000
Sim 0946901969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0938011969870,000
1.040.000
Sim 0938011969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
0946431969870,000
1.040.000
Sim 0946431969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0943511969870,000
1.040.000
Sim 0943511969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0914931969870,000
1.040.000
Sim 0914931969 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0949951969890,000
1.070.000
Sim 0949951969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0935001969910,000
1.090.000
Sim 0935001969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
0945131969960,000
1.150.000
Sim 0945131969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0931241969960,000
1.150.000
Sim 0931241969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
0943351969970,000
1.160.000
Sim 0943351969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09344019691,000,000
1.200.000
Sim 0934401969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
09441619691,040,000
1.250.000
Sim 0944161969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09353319691,040,000
1.250.000
Sim 0935331969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
09350319691,040,000
1.250.000
Sim 0935031969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
09355319691,040,000
1.250.000
Sim 0935531969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
09332219691,040,000
1.250.000
Sim 0933221969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
09644019691,040,000
1.250.000
Sim 0964401969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
09412219691,040,000
1.250.000
Sim 0941221969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09625419691,040,000
1.250.000
Sim 0962541969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
09482819691,040,000
1.250.000
Sim 0948281969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09463519691,040,000
1.250.000
Sim 0946351969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09468219691,040,000
1.250.000
Sim 0946821969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09489219691,040,000
1.250.000
Sim 0948921969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09458219691,040,000
1.250.000
Sim 0945821969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09624019691,040,000
1.250.000
Sim 0962401969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
09464519691,040,000
1.250.000
Sim 0946451969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09348319691,090,000
1.310.000
Sim 0934831969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
09494219691,130,000
1.360.000
Sim 0949421969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09495119691,130,000
1.360.000
Sim 0949511969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09422619691,130,000
1.360.000
Sim 0942261969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09493119691,130,000
1.360.000
Sim 0949311969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09089319691,130,000
1.360.000
Sim 0908931969 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
09113819691,130,000
1.360.000
Sim 0911381969 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09316819691,220,000
1.460.000
Sim 0931681969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
09323519691,260,000
1.510.000
Sim 0932351969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
09484319691,260,000
1.510.000
Sim 0948431969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09481319691,290,000
1.550.000
Sim 0948131969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09462219691,290,000
1.550.000
Sim 0946221969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09425319691,300,000
1.560.000
Sim 0942531969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09356019691,300,000
1.560.000
Sim 0935601969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
09834219691,300,000
1.560.000
Sim 0983421969 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
09611419691,300,000
1.560.000
Sim 0961141969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
09483019691,300,000
1.560.000
Sim 0948301969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09464019691,300,000
1.560.000
Sim 0946401969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09486019691,300,000
1.560.000
Sim 0948601969 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09669419691,300,000
1.560.000
Sim 0966941969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
09183519691,300,000
1.560.000
Sim 0918351969 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09194119691,300,000
1.560.000
Sim 0919411969 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09154919691,300,000
1.560.000
Sim 0915491969 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
09830219691,300,000
1.560.000
Sim 0983021969 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
09068419691,300,000
1.560.000
Sim 0906841969 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.