sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1969 Sim năm sinh 1969 Năm Sinh Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0349651969350,000
420.000
Sim 0349651969 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0353941969350,000
420.000
Sim 0353941969 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0354981969350,000
420.000
Sim 0354981969 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0364951969350,000
420.000
Sim 0364951969 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0384461969350,000
420.000
Sim 0384461969 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0925501969350,000
420.000
Sim 0925501969 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0922401969350,000
420.000
Sim 0922401969 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0354361969350,000
420.000
Sim 0354361969 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0354141969350,000
420.000
Sim 0354141969 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0398321969380,000
460.000
Sim 0398321969 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0342641969390,000
470.000
Sim 0342641969 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0325951969390,000
470.000
Sim 0325951969 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0353901969400,000
480.000
Sim 0353901969 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0925381969400,000
480.000
Sim 0925381969 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0924311969400,000
480.000
Sim 0924311969 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0334301969450,000
540.000
Sim 0334301969 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0334641969450,000
540.000
Sim 0334641969 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0326061969470,000
560.000
Sim 0326061969 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0363901969480,000
580.000
Sim 0363901969 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0584261969500,000
600.000
Sim 0584261969 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0346941969500,000
600.000
Sim 0346941969 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0583491969500,000
600.000
Sim 0583491969 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0325981969500,000
600.000
Sim 0325981969 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0343631969500,000
600.000
Sim 0343631969 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0366511969500,000
600.000
Sim 0366511969 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0993451969500,000
600.000
Sim 0993451969 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Gmobile
Đặt mua
0993461969500,000
600.000
Sim 0993461969 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Gmobile
Đặt mua
0385951969500,000
600.000
Sim 0385951969 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0336381969500,000
600.000
Sim 0336381969 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0923931969500,000
600.000
Sim 0923931969 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0922581969500,000
600.000
Sim 0922581969 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0344261969500,000
600.000
Sim 0344261969 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0353201969600,000
720.000
Sim 0353201969 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0329051969600,000
720.000
Sim 0329051969 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0368051969600,000
720.000
Sim 0368051969 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0921161969600,000
720.000
Sim 0921161969 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0368351969600,000
720.000
Sim 0368351969 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0346541969600,000
720.000
Sim 0346541969 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0354301969600,000
720.000
Sim 0354301969 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0396531969600,000
720.000
Sim 0396531969 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0898941969600,000
720.000
Sim 0898941969 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
0852251969600,000
720.000
Sim 0852251969 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0363581969600,000
720.000
Sim 0363581969 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0924611969600,000
720.000
Sim 0924611969 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0925541969600,000
720.000
Sim 0925541969 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0388211969600,000
720.000
Sim 0388211969 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0344081969600,000
720.000
Sim 0344081969 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0586611969600,000
720.000
Sim 0586611969 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0395611969600,000
720.000
Sim 0395611969 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0355481969600,000
720.000
Sim 0355481969 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0399891969600,000
720.000
Sim 0399891969 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0329011969600,000
720.000
Sim 0329011969 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0924521969600,000
720.000
Sim 0924521969 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0356601969610,000
730.000
Sim 0356601969 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0386501969610,000
730.000
Sim 0386501969 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0354901969610,000
730.000
Sim 0354901969 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0329301969610,000
730.000
Sim 0329301969 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0345411969630,000
760.000
Sim 0345411969 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0838491969650,000
780.000
Sim 0838491969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vinaphone
Đặt mua
0385901969650,000
780.000
Sim 0385901969 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0925341969650,000
780.000
Sim 0925341969 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
0326231969650,000
780.000
Sim 0326231969 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0584161969650,000
780.000
Sim 0584161969 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Đức Lộc
  Đặt sim: 08836...51
  Vào lúc: 22:56 18/9/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 08639...71
  Vào lúc: 22:53 18/9/2020

  Trần Thị Hạ
  Đặt sim: 09791...32
  Vào lúc: 22:50 18/9/2020

  Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 09874...21
  Vào lúc: 22:47 18/9/2020

  Nguyễn Chí Phong
  Đặt sim: 01646...84
  Vào lúc: 22:43 18/9/2020

  Nguyễn Minh Quốc
  Đặt sim: 01682...35
  Vào lúc: 22:40 18/9/2020

  Trần Cát Bình
  Đặt sim: 08872...90
  Vào lúc: 22:37 18/9/2020

  Nguyễn Duy Thi
  Đặt sim: 01282...33
  Vào lúc: 22:34 18/9/2020

  Trần Minh Chiến
  Đặt sim: 09898...60
  Vào lúc: 22:32 18/9/2020

  Ngô Văn Lộc
  Đặt sim: 09073...52
  Vào lúc: 22:28 18/9/2020

  Lê Văn Khang
  Đặt sim: 08976...46
  Vào lúc: 22:25 18/9/2020

  Hoàng Chí Hùng
  Đặt sim: 01630...50
  Vào lúc: 22:23 18/9/2020

  Huỳnh Đức Tùng
  Đặt sim: 01666...65
  Vào lúc: 22:19 18/9/2020

  Hoàng Kiều Trang
  Đặt sim: 09114...94
  Vào lúc: 22:16 18/9/2020

  Nguyễn Trung Huy
  Đặt sim: 01657...89
  Vào lúc: 22:14 18/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.