sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1971 Sim năm sinh 1971 Mobifone Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0935131971350,000
420.000
Sim 0935131971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0937501971480,000
580.000
Sim 0937501971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0938851971590,000
710.000
Sim 0938851971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0937061971620,000
740.000
Sim 0937061971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0906701971620,000
740.000
Sim 0906701971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0937301971620,000
740.000
Sim 0937301971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0938061971620,000
740.000
Sim 0938061971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0935261971690,000
830.000
Sim 0935261971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0906851971730,000
880.000
Sim 0906851971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0907531971730,000
880.000
Sim 0907531971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0937151971730,000
880.000
Sim 0937151971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0937311971730,000
880.000
Sim 0937311971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0937521971730,000
880.000
Sim 0937521971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0937651971730,000
880.000
Sim 0937651971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0938591971730,000
880.000
Sim 0938591971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0938691971730,000
880.000
Sim 0938691971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0933321971760,000
910.000
Sim 0933321971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0908701971760,000
910.000
Sim 0908701971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0932151971760,000
910.000
Sim 0932151971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0935701971760,000
910.000
Sim 0935701971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0936901971760,000
910.000
Sim 0936901971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0936761971760,000
910.000
Sim 0936761971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0935321971760,000
910.000
Sim 0935321971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0935601971760,000
910.000
Sim 0935601971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0935781971760,000
910.000
Sim 0935781971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0936921971760,000
910.000
Sim 0936921971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0935931971760,000
910.000
Sim 0935931971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0936721971760,000
910.000
Sim 0936721971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0936751971760,000
910.000
Sim 0936751971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0908501971760,000
910.000
Sim 0908501971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0931901971760,000
910.000
Sim 0931901971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0933701971800,000
960.000
Sim 0933701971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0931701971830,000
1.000.000
Sim 0931701971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0938301971830,000
1.000.000
Sim 0938301971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0937261971830,000
1.000.000
Sim 0937261971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0935731971830,000
1.000.000
Sim 0935731971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0932231971870,000
1.040.000
Sim 0932231971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0939651971880,000
1.060.000
Sim 0939651971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0908591971890,000
1.070.000
Sim 0908591971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0905881971950,000
1.140.000
Sim 0905881971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0932731971950,000
1.140.000
Sim 0932731971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0902301971950,000
1.140.000
Sim 0902301971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0932001971950,000
1.140.000
Sim 0932001971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0933161971950,000
1.140.000
Sim 0933161971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0933631971950,000
1.140.000
Sim 0933631971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0937051971950,000
1.140.000
Sim 0937051971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0937221971950,000
1.140.000
Sim 0937221971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0937531971950,000
1.140.000
Sim 0937531971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0908131971950,000
1.140.000
Sim 0908131971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0908321971950,000
1.140.000
Sim 0908321971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0933521971950,000
1.140.000
Sim 0933521971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0933201971950,000
1.140.000
Sim 0933201971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0901201971950,000
1.140.000
Sim 0901201971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09382519711,000,000
1.200.000
Sim 0938251971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09312019711,000,000
1.200.000
Sim 0931201971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09371819711,000,000
1.200.000
Sim 0937181971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09377019711,000,000
1.200.000
Sim 0937701971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09378019711,000,000
1.200.000
Sim 0937801971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09357719711,030,000
1.240.000
Sim 0935771971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09018319711,030,000
1.240.000
Sim 0901831971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09018019711,030,000
1.240.000
Sim 0901801971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09013519711,030,000
1.240.000
Sim 0901351971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09095119711,030,000
1.240.000
Sim 0909511971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Cường
  Đặt sim: 01697...84
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Phan Thị Hồng
  Đặt sim: 01640...72
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 01627...55
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Ngô Văn Nhật
  Đặt sim: 01295...59
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Trần Đức Tân
  Đặt sim: 08673...47
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Phan Văn Hiếu
  Đặt sim: 08940...82
  Vào lúc: 22:40 25/6/2022

  Nguyễn Minh Linh
  Đặt sim: 08896...85
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Lê Minh Ken
  Đặt sim: 09724...87
  Vào lúc: 22:35 25/6/2022

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 08656...63
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01241...52
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Nguyễn Chí Thắng
  Đặt sim: 01693...78
  Vào lúc: 22:26 25/6/2022

  Trần Chí Gia
  Đặt sim: 09316...42
  Vào lúc: 22:23 25/6/2022

  Huỳnh Chí Nam
  Đặt sim: 01261...34
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Hoàng Kim Dương
  Đặt sim: 09854...83
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Phạm Minh Lợi
  Đặt sim: 09763...29
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.