sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1973 Sim năm sinh 1973 Đầu Số 037 , Sim 037*1973

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0373361973400,000
480.000
Sim 0373361973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0375561973500,000
600.000
Sim 0375561973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0376601973500,000
600.000
Sim 0376601973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0374951973500,000
600.000
Sim 0374951973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0374621973500,000
600.000
Sim 0374621973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0375921973500,000
600.000
Sim 0375921973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0378101973500,000
600.000
Sim 0378101973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0373071973500,000
600.000
Sim 0373071973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0378571973600,000
720.000
Sim 0378571973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0372601973600,000
720.000
Sim 0372601973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0379151973680,000
820.000
Sim 0379151973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0374011973700,000
840.000
Sim 0374011973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0375071973700,000
840.000
Sim 0375071973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0375161973700,000
840.000
Sim 0375161973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0379081973700,000
840.000
Sim 0379081973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0374291973700,000
840.000
Sim 0374291973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0375441973700,000
840.000
Sim 0375441973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0375451973720,000
860.000
Sim 0375451973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0375871973720,000
860.000
Sim 0375871973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0375211973750,000
900.000
Sim 0375211973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0372151973770,000
920.000
Sim 0372151973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0379351973780,000
940.000
Sim 0379351973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0374281973780,000
940.000
Sim 0374281973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0375601973780,000
940.000
Sim 0375601973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0376551973790,000
950.000
Sim 0376551973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0379461973790,000
950.000
Sim 0379461973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0375381973800,000
960.000
Sim 0375381973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0372541973800,000
960.000
Sim 0372541973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0374521973800,000
960.000
Sim 0374521973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0374981973800,000
960.000
Sim 0374981973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0376811973800,000
960.000
Sim 0376811973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0377271973800,000
960.000
Sim 0377271973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0377441973800,000
960.000
Sim 0377441973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0378011973800,000
960.000
Sim 0378011973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0372141973800,000
960.000
Sim 0372141973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0378441973830,000
1.000.000
Sim 0378441973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0379201973860,000
1.030.000
Sim 0379201973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0377371973860,000
1.030.000
Sim 0377371973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0378121973860,000
1.030.000
Sim 0378121973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0379481973870,000
1.040.000
Sim 0379481973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0376191973870,000
1.040.000
Sim 0376191973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0376621973870,000
1.040.000
Sim 0376621973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0376031973870,000
1.040.000
Sim 0376031973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0379981973870,000
1.040.000
Sim 0379981973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0377781973870,000
1.040.000
Sim 0377781973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0375731973870,000
1.040.000
Sim 0375731973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0372491973890,000
1.070.000
Sim 0372491973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0378901973960,000
1.150.000
Sim 0378901973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
0376681973960,000
1.150.000
Sim 0376681973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03787119731,000,000
1.200.000
Sim 0378711973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03764719731,040,000
1.250.000
Sim 0376471973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03768319731,040,000
1.250.000
Sim 0376831973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03752219731,040,000
1.250.000
Sim 0375221973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03732819731,040,000
1.250.000
Sim 0373281973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03725619731,090,000
1.310.000
Sim 0372561973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03723619731,130,000
1.360.000
Sim 0372361973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03736519731,130,000
1.360.000
Sim 0373651973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03759619731,130,000
1.360.000
Sim 0375961973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03767219731,260,000
1.510.000
Sim 0376721973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03741119731,300,000
1.560.000
Sim 0374111973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03786819731,300,000
1.560.000
Sim 0378681973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03738319731,300,000
1.560.000
Sim 0373831973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
03728919731,570,000
1.880.000
Sim 0372891973 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1973 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 037 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 037 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Văn Ken
  Đặt sim: 09385...35
  Vào lúc: 12:56 16/10/2019

  Nguyễn Văn Nam
  Đặt sim: 01232...64
  Vào lúc: 12:52 16/10/2019

  Nguyễn Chí Nhật
  Đặt sim: 08914...48
  Vào lúc: 12:49 16/10/2019

  Phan Chí Sang
  Đặt sim: 09733...10
  Vào lúc: 12:47 16/10/2019

  Nguyễn Văn An
  Đặt sim: 08944...99
  Vào lúc: 12:43 16/10/2019

  Nguyễn Duy Sơn
  Đặt sim: 01283...11
  Vào lúc: 12:40 16/10/2019

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 01280...32
  Vào lúc: 12:37 16/10/2019

  Ngô Duy Huỳnh
  Đặt sim: 09838...20
  Vào lúc: 12:34 16/10/2019

  Nguyễn Chí Hoàng
  Đặt sim: 08615...15
  Vào lúc: 12:31 16/10/2019

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01642...79
  Vào lúc: 12:28 16/10/2019

  Huỳnh Chí Tuyên
  Đặt sim: 01254...53
  Vào lúc: 12:25 16/10/2019

  Lê Đức Bảo
  Đặt sim: 01281...84
  Vào lúc: 12:23 16/10/2019

  Nguyễn Thị Thi
  Đặt sim: 09768...13
  Vào lúc: 12:19 16/10/2019

  Ngô Minh Ken
  Đặt sim: 09038...46
  Vào lúc: 12:17 16/10/2019

  Trần Văn Nguyên
  Đặt sim: 09816...12
  Vào lúc: 12:13 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.