sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1974 Sim năm sinh 1974 Năm 1974 Giáp Dần Mệnh Thủy, Đại khê thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0984511974490,000
590.000
Sim 0984511974 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0948401974500,000
600.000
Sim 0948401974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0944711974500,000
600.000
Sim 0944711974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0937041974550,000
660.000
Sim 0937041974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0944311974600,000
720.000
Sim 0944311974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0937201974600,000
720.000
Sim 0937201974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0946301974600,000
720.000
Sim 0946301974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0944011974650,000
780.000
Sim 0944011974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0907421974660,000
790.000
Sim 0907421974 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0942271974660,000
790.000
Sim 0942271974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0962301974700,000
840.000
Sim 0962301974 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0939961974740,000
890.000
Sim 0939961974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0982531974740,000
890.000
Sim 0982531974 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0915401974750,000
900.000
Sim 0915401974 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0937801974770,000
920.000
Sim 0937801974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0907251974780,000
940.000
Sim 0907251974 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0943851974780,000
940.000
Sim 0943851974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0943461974780,000
940.000
Sim 0943461974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0948871974780,000
940.000
Sim 0948871974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0949281974780,000
940.000
Sim 0949281974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0947861974780,000
940.000
Sim 0947861974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0949221974780,000
940.000
Sim 0949221974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0942931974780,000
940.000
Sim 0942931974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0942771974780,000
940.000
Sim 0942771974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0946711974780,000
940.000
Sim 0946711974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0944511974780,000
940.000
Sim 0944511974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0938361974780,000
940.000
Sim 0938361974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0946721974780,000
940.000
Sim 0946721974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0949411974780,000
940.000
Sim 0949411974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0962401974780,000
940.000
Sim 0962401974 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0936521974780,000
940.000
Sim 0936521974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0907131974780,000
940.000
Sim 0907131974 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0907711974780,000
940.000
Sim 0907711974 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0939671974780,000
940.000
Sim 0939671974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0934451974780,000
940.000
Sim 0934451974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0901541974780,000
940.000
Sim 0901541974 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0946311974790,000
950.000
Sim 0946311974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0901271974790,000
950.000
Sim 0901271974 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0963501974800,000
960.000
Sim 0963501974 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0914521974800,000
960.000
Sim 0914521974 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0914351974800,000
960.000
Sim 0914351974 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0965871974800,000
960.000
Sim 0965871974 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0943931974800,000
960.000
Sim 0943931974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0945321974800,000
960.000
Sim 0945321974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0942301974800,000
960.000
Sim 0942301974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0934911974800,000
960.000
Sim 0934911974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0934731974800,000
960.000
Sim 0934731974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0937171974800,000
960.000
Sim 0937171974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0964161974800,000
960.000
Sim 0964161974 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0944351974800,000
960.000
Sim 0944351974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0905641974800,000
960.000
Sim 0905641974 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0917511974800,000
960.000
Sim 0917511974 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0937091974800,000
960.000
Sim 0937091974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0914931974810,000
970.000
Sim 0914931974 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0907501974830,000
1.000.000
Sim 0907501974 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0908411974830,000
1.000.000
Sim 0908411974 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0933611974860,000
1.030.000
Sim 0933611974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0906731974860,000
1.030.000
Sim 0906731974 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0964241974860,000
1.030.000
Sim 0964241974 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
0941281974870,000
1.040.000
Sim 0941281974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0947701974870,000
1.040.000
Sim 0947701974 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Vinaphone
Đặt mua
0932801974870,000
1.040.000
Sim 0932801974 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Mobifone
Đặt mua
0964181974870,000
1.040.000
Sim 0964181974 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1974 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1974 Giáp Dần Mệnh Thủy, Đại khê thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Kim Thơ
  Đặt sim: 01245...82
  Vào lúc: 19:55 9/12/2019

  Lê Minh Tùng
  Đặt sim: 09325...11
  Vào lúc: 19:52 9/12/2019

  Phan Ngọc Lệ
  Đặt sim: 09760...81
  Vào lúc: 19:49 9/12/2019

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 01682...40
  Vào lúc: 19:46 9/12/2019

  Nguyễn Thục Tuyết
  Đặt sim: 09157...71
  Vào lúc: 19:43 9/12/2019

  Phan Ngọc Trang
  Đặt sim: 09385...92
  Vào lúc: 19:40 9/12/2019

  Ngô Phương Thư
  Đặt sim: 09078...49
  Vào lúc: 19:37 9/12/2019

  Trần Chí Long
  Đặt sim: 08816...18
  Vào lúc: 19:34 9/12/2019

  Lê Thục Thy
  Đặt sim: 01288...25
  Vào lúc: 19:32 9/12/2019

  Nguyễn Chí Hải
  Đặt sim: 08867...89
  Vào lúc: 19:29 9/12/2019

  Phạm Chí Khang
  Đặt sim: 09781...54
  Vào lúc: 19:25 9/12/2019

  Phan Trung Hải
  Đặt sim: 01624...83
  Vào lúc: 19:23 9/12/2019

  Nguyễn Đức Hoàng
  Đặt sim: 09383...39
  Vào lúc: 19:20 9/12/2019

  Nguyễn Chí Tuấn
  Đặt sim: 01682...15
  Vào lúc: 19:17 9/12/2019

  Huỳnh Duy Nhật
  Đặt sim: 09157...22
  Vào lúc: 19:13 9/12/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.