sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1981 Sim năm sinh 1981 Đầu Số 078 Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc, Sim 078*1981

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0782801981350,000
420.000
Sim 0782801981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785521981700,000
840.000
Sim 0785521981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785711981700,000
840.000
Sim 0785711981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786291981700,000
840.000
Sim 0786291981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786131981700,000
840.000
Sim 0786131981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0787831981700,000
840.000
Sim 0787831981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785001981720,000
860.000
Sim 0785001981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785021981720,000
860.000
Sim 0785021981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786051981720,000
860.000
Sim 0786051981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785061981720,000
860.000
Sim 0785061981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785131981720,000
860.000
Sim 0785131981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785151981720,000
860.000
Sim 0785151981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785171981720,000
860.000
Sim 0785171981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786171981720,000
860.000
Sim 0786171981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785201981720,000
860.000
Sim 0785201981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786201981720,000
860.000
Sim 0786201981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785211981720,000
860.000
Sim 0785211981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786211981720,000
860.000
Sim 0786211981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785231981720,000
860.000
Sim 0785231981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786231981720,000
860.000
Sim 0786231981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783251981720,000
860.000
Sim 0783251981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785251981720,000
860.000
Sim 0785251981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785261981720,000
860.000
Sim 0785261981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786271981720,000
860.000
Sim 0786271981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783291981720,000
860.000
Sim 0783291981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783301981720,000
860.000
Sim 0783301981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785311981720,000
860.000
Sim 0785311981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783321981720,000
860.000
Sim 0783321981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786351981720,000
860.000
Sim 0786351981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783371981720,000
860.000
Sim 0783371981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785371981720,000
860.000
Sim 0785371981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783501981720,000
860.000
Sim 0783501981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785501981720,000
860.000
Sim 0785501981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786501981720,000
860.000
Sim 0786501981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783511981720,000
860.000
Sim 0783511981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785511981720,000
860.000
Sim 0785511981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783521981720,000
860.000
Sim 0783521981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786521981720,000
860.000
Sim 0786521981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786531981720,000
860.000
Sim 0786531981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783561981720,000
860.000
Sim 0783561981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783571981720,000
860.000
Sim 0783571981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783591981720,000
860.000
Sim 0783591981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783601981720,000
860.000
Sim 0783601981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783611981720,000
860.000
Sim 0783611981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786611981720,000
860.000
Sim 0786611981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0783621981720,000
860.000
Sim 0783621981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786621981720,000
860.000
Sim 0786621981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785631981720,000
860.000
Sim 0785631981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786631981720,000
860.000
Sim 0786631981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785651981720,000
860.000
Sim 0785651981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786651981720,000
860.000
Sim 0786651981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786691981720,000
860.000
Sim 0786691981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785701981720,000
860.000
Sim 0785701981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786711981720,000
860.000
Sim 0786711981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786721981720,000
860.000
Sim 0786721981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0786751981720,000
860.000
Sim 0786751981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785761981720,000
860.000
Sim 0785761981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785801981720,000
860.000
Sim 0785801981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785871981720,000
860.000
Sim 0785871981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0788501981750,000
900.000
Sim 0788501981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785331981800,000
960.000
Sim 0785331981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785391981800,000
960.000
Sim 0785391981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
0785591981800,000
960.000
Sim 0785591981 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 078 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 078 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Thị Hoa
  Đặt sim: 09070...33
  Vào lúc: 14:56 26/11/2020

  Nguyễn Phương Phương
  Đặt sim: 09122...98
  Vào lúc: 14:53 26/11/2020

  Nguyễn Duy Tiến
  Đặt sim: 01229...93
  Vào lúc: 14:49 26/11/2020

  Nguyễn Thị Nguyệt
  Đặt sim: 01628...71
  Vào lúc: 14:46 26/11/2020

  Trần Đức Lực
  Đặt sim: 09878...23
  Vào lúc: 14:44 26/11/2020

  Nguyễn Duy Anh
  Đặt sim: 01274...32
  Vào lúc: 14:40 26/11/2020

  Ngô Duy Hoàng
  Đặt sim: 01663...57
  Vào lúc: 14:38 26/11/2020

  Nguyễn Đức Vinh
  Đặt sim: 01219...40
  Vào lúc: 14:34 26/11/2020

  Huỳnh Phương Nhân
  Đặt sim: 01247...32
  Vào lúc: 14:31 26/11/2020

  Huỳnh Minh Tuấn
  Đặt sim: 01628...52
  Vào lúc: 14:28 26/11/2020

  Trần Thị Chi
  Đặt sim: 01612...48
  Vào lúc: 14:25 26/11/2020

  Ngô Chí Hung
  Đặt sim: 01699...43
  Vào lúc: 14:22 26/11/2020

  Nguyễn Ngọc Thi
  Đặt sim: 01239...73
  Vào lúc: 14:20 26/11/2020

  Nguyễn Trung Hưng
  Đặt sim: 09121...20
  Vào lúc: 14:16 26/11/2020

  Nguyễn Văn Nam
  Đặt sim: 09692...53
  Vào lúc: 14:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.