sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1981 Sim năm sinh 1981 Viettel Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09676019811,500,000
1.800.000
Sim 0967601981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09657019811,560,000
1.870.000
Sim 0965701981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09613719811,800,000
2.160.000
Sim 0961371981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09659019812,100,000
2.520.000
Sim 0965901981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09675219812,500,000
3.000.000
Sim 0967521981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09617719812,500,000
3.000.000
Sim 0961771981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09623519812,500,000
3.000.000
Sim 0962351981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09675919812,500,000
3.000.000
Sim 0967591981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09757119812,900,000
3.480.000
Sim 0975711981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09783019813,000,000
3.600.000
Sim 0978301981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09737119813,200,000
3.840.000
Sim 0973711981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09679319813,500,000
4.200.000
Sim 0967931981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09753619813,500,000
4.200.000
Sim 0975361981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09793019813,500,000
4.200.000
Sim 0979301981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09627319813,500,000
4.200.000
Sim 0962731981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09678319813,500,000
4.200.000
Sim 0967831981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09688719813,500,000
4.200.000
Sim 0968871981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09693219813,500,000
4.200.000
Sim 0969321981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09637119813,500,000
4.200.000
Sim 0963711981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09655119813,500,000
4.200.000
Sim 0965511981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09625019813,500,000
4.200.000
Sim 0962501981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09769219813,600,000
4.320.000
Sim 0976921981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09633719813,600,000
4.320.000
Sim 0963371981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09678519813,600,000
4.320.000
Sim 0967851981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09767019813,600,000
4.320.000
Sim 0976701981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09732119813,800,000
4.560.000
Sim 0973211981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09632519813,800,000
4.560.000
Sim 0963251981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09687619813,800,000
4.560.000
Sim 0968761981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09776919813,800,000
4.560.000
Sim 0977691981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09676119813,800,000
4.560.000
Sim 0967611981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09632019813,900,000
4.680.000
Sim 0963201981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09615619813,900,000
4.680.000
Sim 0961561981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09651919814,000,000
4.800.000
Sim 0965191981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09738919814,000,000
4.800.000
Sim 0973891981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09658019814,000,000
4.800.000
Sim 0965801981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09630219814,000,000
4.800.000
Sim 0963021981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09687019814,000,000
4.800.000
Sim 0968701981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09669019814,000,000
4.800.000
Sim 0966901981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09651519814,000,000
4.800.000
Sim 0965151981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09677019814,000,000
4.800.000
Sim 0967701981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09693619814,000,000
4.800.000
Sim 0969361981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09639619814,000,000
4.800.000
Sim 0963961981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09637719814,000,000
4.800.000
Sim 0963771981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09775619814,000,000
4.800.000
Sim 0977561981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09737719814,000,000
4.800.000
Sim 0973771981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09762619814,500,000
5.400.000
Sim 0976261981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09812719814,500,000
5.400.000
Sim 0981271981 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09786519814,500,000
5.400.000
Sim 0978651981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09786319814,500,000
5.400.000
Sim 0978631981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09775219814,500,000
5.400.000
Sim 0977521981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09762319814,500,000
5.400.000
Sim 0976231981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09717119814,500,000
5.400.000
Sim 0971711981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09666719814,500,000
5.400.000
Sim 0966671981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09659119814,500,000
5.400.000
Sim 0965911981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09652619814,500,000
5.400.000
Sim 0965261981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09651219814,500,000
5.400.000
Sim 0965121981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09639119814,500,000
5.400.000
Sim 0963911981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09636719814,500,000
5.400.000
Sim 0963671981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09636219814,500,000
5.400.000
Sim 0963621981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09636119814,500,000
5.400.000
Sim 0963611981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09630719814,500,000
5.400.000
Sim 0963071981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09629019814,500,000
5.400.000
Sim 0962901981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09695219814,500,000
5.400.000
Sim 0969521981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phạm Duy Ninh
  Đặt sim: 09343...44
  Vào lúc: 16:56 26/11/2020

  Nguyễn Minh Tùng
  Đặt sim: 01229...71
  Vào lúc: 16:52 26/11/2020

  Trần Thị Hoa
  Đặt sim: 01641...17
  Vào lúc: 16:50 26/11/2020

  Phan Duy Khang
  Đặt sim: 08948...24
  Vào lúc: 16:47 26/11/2020

  Phạm Văn Kiên
  Đặt sim: 09849...11
  Vào lúc: 16:44 26/11/2020

  Phan Văn Vũ
  Đặt sim: 09662...31
  Vào lúc: 16:40 26/11/2020

  Nguyễn Thị Di
  Đặt sim: 09819...53
  Vào lúc: 16:38 26/11/2020

  Huỳnh Đức Huy
  Đặt sim: 09663...83
  Vào lúc: 16:34 26/11/2020

  Trần Duy Tiến
  Đặt sim: 01668...36
  Vào lúc: 16:31 26/11/2020

  Trần Trung Gia
  Đặt sim: 09311...49
  Vào lúc: 16:28 26/11/2020

  Huỳnh Văn Nhân
  Đặt sim: 09053...46
  Vào lúc: 16:25 26/11/2020

  Ngô Minh Hiệp
  Đặt sim: 09831...69
  Vào lúc: 16:23 26/11/2020

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 01288...76
  Vào lúc: 16:20 26/11/2020

  Nguyễn Thục Thơ
  Đặt sim: 09334...78
  Vào lúc: 16:17 26/11/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08812...83
  Vào lúc: 16:14 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.