sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1984 Sim năm sinh 1984 Đầu Số 08 Vinaphone Năm Sinh Năm 1984 Giáp Tý Mệnh Kim, Hải trung kim, Sim 08*1984

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0834651984590,000
710.000
Sim 0834651984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0842861984780,000
940.000
Sim 0842861984 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0815491984800,000
960.000
Sim 0815491984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0854311984800,000
960.000
Sim 0854311984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0827931984800,000
960.000
Sim 0827931984 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0835361984800,000
960.000
Sim 0835361984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0815381984800,000
960.000
Sim 0815381984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0835381984800,000
960.000
Sim 0835381984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0857201984800,000
960.000
Sim 0857201984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0846081984800,000
960.000
Sim 0846081984 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0815621984830,000
1.000.000
Sim 0815621984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0815631984830,000
1.000.000
Sim 0815631984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0815641984830,000
1.000.000
Sim 0815641984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0856911984830,000
1.000.000
Sim 0856911984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0853871984830,000
1.000.000
Sim 0853871984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0815501984860,000
1.030.000
Sim 0815501984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0838811984870,000
1.040.000
Sim 0838811984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0835861984870,000
1.040.000
Sim 0835861984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0834451984870,000
1.040.000
Sim 0834451984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0859421984870,000
1.040.000
Sim 0859421984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0839551984870,000
1.040.000
Sim 0839551984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0835351984870,000
1.040.000
Sim 0835351984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0838911984870,000
1.040.000
Sim 0838911984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0815791984870,000
1.040.000
Sim 0815791984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0835851984870,000
1.040.000
Sim 0835851984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0839291984870,000
1.040.000
Sim 0839291984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0838931984870,000
1.040.000
Sim 0838931984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0847071984870,000
1.040.000
Sim 0847071984 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0815201984870,000
1.040.000
Sim 0815201984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0839801984870,000
1.040.000
Sim 0839801984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0828371984870,000
1.040.000
Sim 0828371984 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0826181984960,000
1.150.000
Sim 0826181984 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0843191984960,000
1.150.000
Sim 0843191984 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08156619841,040,000
1.250.000
Sim 0815661984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08123919841,040,000
1.250.000
Sim 0812391984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08451419841,040,000
1.250.000
Sim 0845141984 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08187119841,040,000
1.250.000
Sim 0818711984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08334119841,040,000
1.250.000
Sim 0833411984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08378619841,040,000
1.250.000
Sim 0837861984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08382619841,040,000
1.250.000
Sim 0838261984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08385319841,040,000
1.250.000
Sim 0838531984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08385719841,040,000
1.250.000
Sim 0838571984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08392519841,040,000
1.250.000
Sim 0839251984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08126119841,040,000
1.250.000
Sim 0812611984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08371519841,040,000
1.250.000
Sim 0837151984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08333419841,040,000
1.250.000
Sim 0833341984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08167619841,040,000
1.250.000
Sim 0816761984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08333119841,040,000
1.250.000
Sim 0833311984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08351819841,040,000
1.250.000
Sim 0835181984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08339019841,040,000
1.250.000
Sim 0833901984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08383219841,040,000
1.250.000
Sim 0838321984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08376319841,040,000
1.250.000
Sim 0837631984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08346719841,040,000
1.250.000
Sim 0834671984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08385919841,040,000
1.250.000
Sim 0838591984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08387519841,040,000
1.250.000
Sim 0838751984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08397619841,040,000
1.250.000
Sim 0839761984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08572119841,040,000
1.250.000
Sim 0857211984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08541419841,040,000
1.250.000
Sim 0854141984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08398219841,040,000
1.250.000
Sim 0839821984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08448519841,040,000
1.250.000
Sim 0844851984 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08897019841,040,000
1.250.000
Sim 0889701984 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08890019841,040,000
1.250.000
Sim 0889001984 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
08159919841,040,000
1.250.000
Sim 0815991984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1984 Giáp Tý Mệnh Kim, Hải trung kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Tiến
  Đặt sim: 08616...72
  Vào lúc: 10:55 20/1/2020

  Trần Văn Hung
  Đặt sim: 01262...54
  Vào lúc: 10:52 20/1/2020

  Trần Phương Dương
  Đặt sim: 09178...92
  Vào lúc: 10:50 20/1/2020

  Nguyễn Văn Hung
  Đặt sim: 09026...11
  Vào lúc: 10:46 20/1/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01650...44
  Vào lúc: 10:44 20/1/2020

  Nguyễn Văn Thi
  Đặt sim: 09899...66
  Vào lúc: 10:40 20/1/2020

  Phạm Thị Hồng
  Đặt sim: 09381...60
  Vào lúc: 10:38 20/1/2020

  Trần Đức An
  Đặt sim: 01290...54
  Vào lúc: 10:35 20/1/2020

  Phạm Diệp Chi
  Đặt sim: 01278...98
  Vào lúc: 10:32 20/1/2020

  Phạm Minh Quang
  Đặt sim: 01633...30
  Vào lúc: 10:29 20/1/2020

  Nguyễn Minh Khoa
  Đặt sim: 09145...12
  Vào lúc: 10:25 20/1/2020

  Phạm Minh Nguyên
  Đặt sim: 01272...76
  Vào lúc: 10:22 20/1/2020

  Ngô Thị Nhi
  Đặt sim: 08613...21
  Vào lúc: 10:19 20/1/2020

  Nguyễn Duy Hiếu
  Đặt sim: 08914...55
  Vào lúc: 10:17 20/1/2020

  Huỳnh Thị Hằng
  Đặt sim: 08673...16
  Vào lúc: 10:13 20/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.