sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1984 Sim năm sinh 1984 Năm Sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09451419841,200,000
1.440.000
Sim 0945141984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09493119841,300,000
1.560.000
Sim 0949311984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09453419841,300,000
1.560.000
Sim 0945341984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09451319841,300,000
1.560.000
Sim 0945131984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09494719841,600,000
1.920.000
Sim 0949471984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09453519841,600,000
1.920.000
Sim 0945351984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09438119842,200,000
2.640.000
Sim 0943811984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09163719842,400,000
2.880.000
Sim 0916371984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09162319842,400,000
2.880.000
Sim 0916231984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09442619842,600,000
3.120.000
Sim 0944261984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09471419842,600,000
3.120.000
Sim 0947141984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09181319843,000,000
3.600.000
Sim 0918131984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09754519843,000,000
3.600.000
Sim 0975451984 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09342619843,200,000
3.840.000
Sim 0934261984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09495119843,200,000
3.840.000
Sim 0949511984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09649819843,500,000
4.200.000
Sim 0964981984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09655319843,500,000
4.200.000
Sim 0965531984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09853719843,600,000
4.320.000
Sim 0985371984 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09437519843,700,000
4.440.000
Sim 0943751984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09443319844,300,000
5.160.000
Sim 0944331984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09442219844,300,000
5.160.000
Sim 0944221984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09164419844,300,000
5.160.000
Sim 0916441984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09153519844,300,000
5.160.000
Sim 0915351984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09648519844,500,000
5.400.000
Sim 0964851984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09625319844,500,000
5.400.000
Sim 0962531984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09645919844,500,000
5.400.000
Sim 0964591984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09641719844,500,000
5.400.000
Sim 0964171984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09642319844,500,000
5.400.000
Sim 0964231984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09654719844,500,000
5.400.000
Sim 0965471984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09185119844,900,000
5.880.000
Sim 0918511984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09674219845,000,000
6.000.000
Sim 0967421984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09672419845,000,000
6.000.000
Sim 0967241984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09865419845,000,000
6.000.000
Sim 0986541984 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09684419845,000,000
6.000.000
Sim 0968441984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09682919845,000,000
6.000.000
Sim 0968291984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09753419845,000,000
6.000.000
Sim 0975341984 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09677619845,000,000
6.000.000
Sim 0967761984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09668119845,000,000
6.000.000
Sim 0966811984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09798519845,000,000
6.000.000
Sim 0979851984 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09689419845,000,000
6.000.000
Sim 0968941984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09651719845,000,000
6.000.000
Sim 0965171984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09194219845,500,000
6.600.000
Sim 0919421984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09189419845,500,000
6.600.000
Sim 0918941984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09187219845,500,000
6.600.000
Sim 0918721984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09154119845,500,000
6.600.000
Sim 0915411984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09755119845,500,000
6.600.000
Sim 0975511984 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09781719845,500,000
6.600.000
Sim 0978171984 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09754319845,500,000
6.600.000
Sim 0975431984 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09897419845,500,000
6.600.000
Sim 0989741984 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09612819846,000,000
7.200.000
Sim 0961281984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09648819846,000,000
7.200.000
Sim 0964881984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09633919846,000,000
7.200.000
Sim 0963391984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09877919846,000,000
7.200.000
Sim 0987791984 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09825119846,000,000
7.200.000
Sim 0982511984 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09625219846,000,000
7.200.000
Sim 0962521984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09611419846,000,000
7.200.000
Sim 0961141984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09133219846,000,000
7.200.000
Sim 0913321984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09795719846,500,000
7.800.000
Sim 0979571984 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09758519846,500,000
7.800.000
Sim 0975851984 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09816319846,500,000
7.800.000
Sim 0981631984 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09680819846,500,000
7.800.000
Sim 0968081984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09886519846,500,000
7.800.000
Sim 0988651984 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
09821619846,500,000
7.800.000
Sim 0982161984 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Văn Hiếu
  Đặt sim: 09095...80
  Vào lúc: 7:56 13/7/2020

  Trần Nhã Thư
  Đặt sim: 09331...58
  Vào lúc: 7:52 13/7/2020

  Phan Duy Đạt
  Đặt sim: 09129...80
  Vào lúc: 7:49 13/7/2020

  Phạm Thị Thy
  Đặt sim: 01673...23
  Vào lúc: 7:46 13/7/2020

  Nguyễn Chí Tiến
  Đặt sim: 09036...98
  Vào lúc: 7:44 13/7/2020

  Huỳnh Văn Cương
  Đặt sim: 09395...20
  Vào lúc: 7:40 13/7/2020

  Lê Cát Linh
  Đặt sim: 09740...30
  Vào lúc: 7:38 13/7/2020

  Huỳnh Thị Hương
  Đặt sim: 09768...19
  Vào lúc: 7:34 13/7/2020

  Phạm Thị Vân
  Đặt sim: 01217...41
  Vào lúc: 7:32 13/7/2020

  Phan Thị Chi
  Đặt sim: 09860...78
  Vào lúc: 7:28 13/7/2020

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 09897...67
  Vào lúc: 7:26 13/7/2020

  Hoàng Minh Vinh
  Đặt sim: 09897...22
  Vào lúc: 7:23 13/7/2020

  Lê Phương Ngọc
  Đặt sim: 08877...99
  Vào lúc: 7:20 13/7/2020

  Ngô Đức Lâm
  Đặt sim: 09713...92
  Vào lúc: 7:17 13/7/2020

  Nguyễn Minh Tiến
  Đặt sim: 09866...18
  Vào lúc: 7:14 13/7/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.