sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1984 Sim năm sinh 1984 Năm Sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0944761984800,000
960.000
Sim 0944761984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0944501984860,000
1.030.000
Sim 0944501984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0932701984870,000
1.040.000
Sim 0932701984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
0906701984870,000
1.040.000
Sim 0906701984 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
0934901984870,000
1.040.000
Sim 0934901984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
0931901984870,000
1.040.000
Sim 0931901984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
0942701984870,000
1.040.000
Sim 0942701984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0948701984870,000
1.040.000
Sim 0948701984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
0937511984870,000
1.040.000
Sim 0937511984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
0936701984870,000
1.040.000
Sim 0936701984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
0937741984910,000
1.090.000
Sim 0937741984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09472019841,040,000
1.250.000
Sim 0947201984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09419019841,040,000
1.250.000
Sim 0941901984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09384619841,040,000
1.250.000
Sim 0938461984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09379319841,040,000
1.250.000
Sim 0937931984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09086419841,040,000
1.250.000
Sim 0908641984 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09376419841,040,000
1.250.000
Sim 0937641984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09454019841,040,000
1.250.000
Sim 0945401984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09396419841,040,000
1.250.000
Sim 0939641984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09451419841,040,000
1.250.000
Sim 0945141984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09372419841,090,000
1.310.000
Sim 0937241984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09379419841,090,000
1.310.000
Sim 0937941984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09076419841,130,000
1.360.000
Sim 0907641984 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09439519841,130,000
1.360.000
Sim 0943951984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09446219841,130,000
1.360.000
Sim 0944621984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09089319841,130,000
1.360.000
Sim 0908931984 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09084119841,130,000
1.360.000
Sim 0908411984 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09344719841,130,000
1.360.000
Sim 0934471984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09451319841,130,000
1.360.000
Sim 0945131984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09453419841,130,000
1.360.000
Sim 0945341984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09490119841,130,000
1.360.000
Sim 0949011984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09493119841,130,000
1.360.000
Sim 0949311984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09337319841,170,000
1.400.000
Sim 0933731984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09097019841,170,000
1.400.000
Sim 0909701984 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09332019841,210,000
1.450.000
Sim 0933201984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09373519841,210,000
1.450.000
Sim 0937351984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09389119841,220,000
1.460.000
Sim 0938911984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09389719841,220,000
1.460.000
Sim 0938971984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09048719841,220,000
1.460.000
Sim 0904871984 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09375219841,240,000
1.490.000
Sim 0937521984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09430619841,260,000
1.510.000
Sim 0943061984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09352719841,300,000
1.560.000
Sim 0935271984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09435419841,300,000
1.560.000
Sim 0943541984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09499219841,300,000
1.560.000
Sim 0949921984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09143019841,300,000
1.560.000
Sim 0914301984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09447219841,300,000
1.560.000
Sim 0944721984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09463219841,300,000
1.560.000
Sim 0946321984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09492419841,300,000
1.560.000
Sim 0949241984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09348719841,300,000
1.560.000
Sim 0934871984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09492319841,300,000
1.560.000
Sim 0949231984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09484219841,300,000
1.560.000
Sim 0948421984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09419719841,300,000
1.560.000
Sim 0941971984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09418219841,300,000
1.560.000
Sim 0941821984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09417419841,300,000
1.560.000
Sim 0941741984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09417319841,300,000
1.560.000
Sim 0941731984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09416219841,300,000
1.560.000
Sim 0941621984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09413119841,300,000
1.560.000
Sim 0941311984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09414519841,300,000
1.560.000
Sim 0941451984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09412719841,300,000
1.560.000
Sim 0941271984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09486719841,300,000
1.560.000
Sim 0948671984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09362719841,300,000
1.560.000
Sim 0936271984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
09453019841,300,000
1.560.000
Sim 0945301984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Vinaphone
Đặt mua
09385719841,300,000
1.560.000
Sim 0938571984 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1984 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Kim Thơ
  Đặt sim: 01245...82
  Vào lúc: 19:55 9/12/2019

  Lê Minh Tùng
  Đặt sim: 09325...11
  Vào lúc: 19:52 9/12/2019

  Phan Ngọc Lệ
  Đặt sim: 09760...81
  Vào lúc: 19:49 9/12/2019

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 01682...40
  Vào lúc: 19:46 9/12/2019

  Nguyễn Thục Tuyết
  Đặt sim: 09157...71
  Vào lúc: 19:43 9/12/2019

  Phan Ngọc Trang
  Đặt sim: 09385...92
  Vào lúc: 19:40 9/12/2019

  Ngô Phương Thư
  Đặt sim: 09078...49
  Vào lúc: 19:37 9/12/2019

  Trần Chí Long
  Đặt sim: 08816...18
  Vào lúc: 19:34 9/12/2019

  Lê Thục Thy
  Đặt sim: 01288...25
  Vào lúc: 19:32 9/12/2019

  Nguyễn Chí Hải
  Đặt sim: 08867...89
  Vào lúc: 19:29 9/12/2019

  Phạm Chí Khang
  Đặt sim: 09781...54
  Vào lúc: 19:25 9/12/2019

  Phan Trung Hải
  Đặt sim: 01624...83
  Vào lúc: 19:23 9/12/2019

  Nguyễn Đức Hoàng
  Đặt sim: 09383...39
  Vào lúc: 19:20 9/12/2019

  Nguyễn Chí Tuấn
  Đặt sim: 01682...15
  Vào lúc: 19:17 9/12/2019

  Huỳnh Duy Nhật
  Đặt sim: 09157...22
  Vào lúc: 19:13 9/12/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.