sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1987 Sim năm sinh 1987 Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09359019871,130,000
1.360.000
Sim 0935901987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09357019871,220,000
1.460.000
Sim 0935701987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09387519871,220,000
1.460.000
Sim 0938751987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09356019871,220,000
1.460.000
Sim 0935601987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09012019871,310,000
1.570.000
Sim 0901201987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09357819871,310,000
1.570.000
Sim 0935781987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09376019871,310,000
1.570.000
Sim 0937601987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09329019871,310,000
1.570.000
Sim 0932901987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09379219871,310,000
1.570.000
Sim 0937921987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09377219871,350,000
1.620.000
Sim 0937721987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09317019871,390,000
1.670.000
Sim 0931701987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09026019871,570,000
1.880.000
Sim 0902601987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09335719871,570,000
1.880.000
Sim 0933571987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09366019871,570,000
1.880.000
Sim 0936601987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09355019871,570,000
1.880.000
Sim 0935501987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09359219871,570,000
1.880.000
Sim 0935921987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09337019871,570,000
1.880.000
Sim 0933701987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09352019871,650,000
1.980.000
Sim 0935201987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09335019871,650,000
1.980.000
Sim 0933501987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09378019871,650,000
1.980.000
Sim 0937801987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09369019871,650,000
1.980.000
Sim 0936901987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09168019871,700,000
2.040.000
Sim 0916801987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09053719871,740,000
2.090.000
Sim 0905371987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09083119871,740,000
2.090.000
Sim 0908311987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09059119871,740,000
2.090.000
Sim 0905911987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09176919871,740,000
2.090.000
Sim 0917691987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09185319871,740,000
2.090.000
Sim 0918531987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09387219871,830,000
2.200.000
Sim 0938721987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09382119871,830,000
2.200.000
Sim 0938211987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09327519871,830,000
2.200.000
Sim 0932751987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09068219871,830,000
2.200.000
Sim 0906821987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09063119871,830,000
2.200.000
Sim 0906311987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09039219871,830,000
2.200.000
Sim 0903921987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09357219871,830,000
2.200.000
Sim 0935721987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09351319871,870,000
2.240.000
Sim 0935131987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09195019871,910,000
2.290.000
Sim 0919501987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09175919871,910,000
2.290.000
Sim 0917591987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09055319871,910,000
2.290.000
Sim 0905531987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09353319871,910,000
2.290.000
Sim 0935331987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09312019871,910,000
2.290.000
Sim 0931201987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09187519871,910,000
2.290.000
Sim 0918751987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09172119871,910,000
2.290.000
Sim 0917211987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09056219871,910,000
2.290.000
Sim 0905621987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09083019871,910,000
2.290.000
Sim 0908301987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09036219871,910,000
2.290.000
Sim 0903621987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09173119871,960,000
2.350.000
Sim 0917311987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09135119871,980,000
2.380.000
Sim 0913511987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09075619872,000,000
2.400.000
Sim 0907561987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09032019872,000,000
2.400.000
Sim 0903201987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09358519872,000,000
2.400.000
Sim 0935851987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09196019872,030,000
2.440.000
Sim 0919601987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09076919872,110,000
2.530.000
Sim 0907691987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09697019872,110,000
2.530.000
Sim 0969701987 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Viettel
Đặt mua
09317319872,110,000
2.530.000
Sim 0931731987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09081319872,110,000
2.530.000
Sim 0908131987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09360219872,110,000
2.530.000
Sim 0936021987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09351619872,110,000
2.530.000
Sim 0935161987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09156119872,110,000
2.530.000
Sim 0915611987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09085319872,110,000
2.530.000
Sim 0908531987 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09181619872,110,000
2.530.000
Sim 0918161987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09179019872,110,000
2.530.000
Sim 0917901987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
09350319872,110,000
2.530.000
Sim 0935031987 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
09176319872,110,000
2.530.000
Sim 0917631987 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Ken
  Đặt sim: 01295...39
  Vào lúc: 8:56 23/9/2019

  Nguyễn Đức Khoa
  Đặt sim: 09875...74
  Vào lúc: 8:53 23/9/2019

  Lê Đức Lâm
  Đặt sim: 08882...91
  Vào lúc: 8:50 23/9/2019

  Trần Thị Thi
  Đặt sim: 09059...83
  Vào lúc: 8:46 23/9/2019

  Hoàng Văn Hoàng
  Đặt sim: 01295...68
  Vào lúc: 8:43 23/9/2019

  Nguyễn Kim Lệ
  Đặt sim: 01229...64
  Vào lúc: 8:41 23/9/2019

  Ngô Duy Nguyên
  Đặt sim: 09333...47
  Vào lúc: 8:37 23/9/2019

  Phan Chí Khánh
  Đặt sim: 01281...54
  Vào lúc: 8:35 23/9/2019

  Nguyễn Văn Chiến
  Đặt sim: 01265...79
  Vào lúc: 8:32 23/9/2019

  Nguyễn Ngọc Trang
  Đặt sim: 08615...43
  Vào lúc: 8:28 23/9/2019

  Lê Duy Anh
  Đặt sim: 01665...30
  Vào lúc: 8:26 23/9/2019

  Nguyễn Tường Nguyệt
  Đặt sim: 01697...20
  Vào lúc: 8:23 23/9/2019

  Phạm Đức Dương
  Đặt sim: 01646...19
  Vào lúc: 8:20 23/9/2019

  Trần Minh Toàn
  Đặt sim: 01259...77
  Vào lúc: 8:17 23/9/2019

  Hoàng Văn Thắng
  Đặt sim: 09743...36
  Vào lúc: 8:14 23/9/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.