sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1994 Sim năm sinh 1994 Đầu Số 094 Không lỗi dính 7 Năm 1994 Giáp Tuất Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa, Sim 094*1994

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09490119941,220,000
1.460.000
Sim 0949011994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09485319941,220,000
1.460.000
Sim 0948531994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09462019941,510,000
1.810.000
Sim 0946201994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09498119941,570,000
1.880.000
Sim 0949811994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09465119941,570,000
1.880.000
Sim 0946511994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09489319941,570,000
1.880.000
Sim 0948931994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09498419941,570,000
1.880.000
Sim 0949841994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09465319941,570,000
1.880.000
Sim 0946531994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09436119941,570,000
1.880.000
Sim 0943611994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09465219941,650,000
1.980.000
Sim 0946521994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09445919941,650,000
1.980.000
Sim 0944591994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09436519941,650,000
1.980.000
Sim 0943651994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09440219941,650,000
1.980.000
Sim 0944021994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09492519941,650,000
1.980.000
Sim 0949251994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09448519941,650,000
1.980.000
Sim 0944851994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09496219941,650,000
1.980.000
Sim 0949621994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09489619941,650,000
1.980.000
Sim 0948961994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09486519941,700,000
2.040.000
Sim 0948651994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09492419941,740,000
2.090.000
Sim 0949241994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09490319941,740,000
2.090.000
Sim 0949031994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09442919941,740,000
2.090.000
Sim 0944291994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09434619941,740,000
2.090.000
Sim 0943461994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09495419941,740,000
2.090.000
Sim 0949541994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09439519941,740,000
2.090.000
Sim 0943951994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09453419941,830,000
2.200.000
Sim 0945341994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09441319941,830,000
2.200.000
Sim 0944131994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09482619941,830,000
2.200.000
Sim 0948261994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09433519941,910,000
2.290.000
Sim 0943351994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09448619941,940,000
2.330.000
Sim 0944861994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09456219941,940,000
2.330.000
Sim 0945621994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09434819941,940,000
2.330.000
Sim 0943481994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09451619941,940,000
2.330.000
Sim 0945161994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09486919941,940,000
2.330.000
Sim 0948691994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09446219941,940,000
2.330.000
Sim 0944621994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09492119942,030,000
2.440.000
Sim 0949211994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09494819942,030,000
2.440.000
Sim 0949481994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09450619942,030,000
2.440.000
Sim 0945061994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09490519942,110,000
2.530.000
Sim 0949051994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09480519942,110,000
2.530.000
Sim 0948051994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09495219942,110,000
2.530.000
Sim 0949521994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09453519942,110,000
2.530.000
Sim 0945351994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09458219942,110,000
2.530.000
Sim 0945821994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09462419942,110,000
2.530.000
Sim 0946241994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09486419942,110,000
2.530.000
Sim 0948641994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09485219942,110,000
2.530.000
Sim 0948521994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09413019942,110,000
2.530.000
Sim 0941301994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09418019942,110,000
2.530.000
Sim 0941801994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09415019942,110,000
2.530.000
Sim 0941501994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09412019942,110,000
2.530.000
Sim 0941201994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09438519942,110,000
2.530.000
Sim 0943851994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09452519942,110,000
2.530.000
Sim 0945251994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09462519942,110,000
2.530.000
Sim 0946251994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09428519942,110,000
2.530.000
Sim 0942851994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09452319942,110,000
2.530.000
Sim 0945231994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09482419942,110,000
2.530.000
Sim 0948241994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09462119942,110,000
2.530.000
Sim 0946211994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09460419942,110,000
2.530.000
Sim 0946041994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09496419942,110,000
2.530.000
Sim 0949641994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09453019942,110,000
2.530.000
Sim 0945301994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09458919942,110,000
2.530.000
Sim 0945891994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09489119942,110,000
2.530.000
Sim 0948911994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09433019942,190,000
2.630.000
Sim 0943301994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09438019942,190,000
2.630.000
Sim 0943801994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 094 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 094 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 1994 Giáp Tuất Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Phương Khanh
  Đặt sim: 09796...35
  Vào lúc: 13:56 16/10/2019

  Ngô Chí Khánh
  Đặt sim: 09134...34
  Vào lúc: 13:53 16/10/2019

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 01625...95
  Vào lúc: 13:50 16/10/2019

  Ngô Văn Vương
  Đặt sim: 09053...41
  Vào lúc: 13:46 16/10/2019

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 08618...34
  Vào lúc: 13:43 16/10/2019

  Nguyễn Trung Nam
  Đặt sim: 09332...15
  Vào lúc: 13:41 16/10/2019

  Trần Chí Tùng
  Đặt sim: 09126...66
  Vào lúc: 13:38 16/10/2019

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 08870...79
  Vào lúc: 13:35 16/10/2019

  Nguyễn Duy Khang
  Đặt sim: 01220...37
  Vào lúc: 13:32 16/10/2019

  Trần Ngọc Hằng
  Đặt sim: 09132...50
  Vào lúc: 13:28 16/10/2019

  Phạm Đức Đăng
  Đặt sim: 09072...18
  Vào lúc: 13:25 16/10/2019

  Trần Minh Thắng
  Đặt sim: 01292...85
  Vào lúc: 13:23 16/10/2019

  Phan Đức Ninh
  Đặt sim: 01696...74
  Vào lúc: 13:20 16/10/2019

  Lê Tường Lệ
  Đặt sim: 01254...37
  Vào lúc: 13:17 16/10/2019

  Trần Đức Sơn
  Đặt sim: 09819...24
  Vào lúc: 13:14 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.