sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1994 Sim năm sinh 1994 Không lỗi dính 7 Năm 1994 Giáp Tuất Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0584961994400,000
480.000
Sim 0584961994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0562601994500,000
600.000
Sim 0562601994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0582501994500,000
600.000
Sim 0582501994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0585161994600,000
720.000
Sim 0585161994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0589161994600,000
720.000
Sim 0589161994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0565341994600,000
720.000
Sim 0565341994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0564631994600,000
720.000
Sim 0564631994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0899221994680,000
820.000
Sim 0899221994 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0899201994680,000
820.000
Sim 0899201994 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0898241994680,000
820.000
Sim 0898241994 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0898231994680,000
820.000
Sim 0898231994 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0898221994680,000
820.000
Sim 0898221994 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0898211994680,000
820.000
Sim 0898211994 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0898201994680,000
820.000
Sim 0898201994 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0585421994700,000
840.000
Sim 0585421994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0588291994700,000
840.000
Sim 0588291994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0585411994700,000
840.000
Sim 0585411994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0585401994700,000
840.000
Sim 0585401994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0585941994700,000
840.000
Sim 0585941994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0585921994700,000
840.000
Sim 0585921994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0585981994700,000
840.000
Sim 0585981994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0935401994680,000
820.000
Sim 0935401994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0935491994680,000
820.000
Sim 0935491994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0935631994680,000
820.000
Sim 0935631994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0931901994680,000
820.000
Sim 0931901994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0931921994700,000
840.000
Sim 0931921994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0932401994680,000
820.000
Sim 0932401994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0906431994680,000
820.000
Sim 0906431994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0905631994680,000
820.000
Sim 0905631994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0905401994680,000
820.000
Sim 0905401994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0585931994770,000
920.000
Sim 0585931994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0585961994770,000
920.000
Sim 0585961994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0816251994780,000
940.000
Sim 0816251994 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
0832031994780,000
940.000
Sim 0832031994 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
0836651994780,000
940.000
Sim 0836651994 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
0836961994780,000
940.000
Sim 0836961994 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
0839341994780,000
940.000
Sim 0839341994 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
0846481994780,000
940.000
Sim 0846481994 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
0852031994780,000
940.000
Sim 0852031994 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
0856691994780,000
940.000
Sim 0856691994 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
0924301994800,000
960.000
Sim 0924301994 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0565421994800,000
960.000
Sim 0565421994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0565941994800,000
960.000
Sim 0565941994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0568091994800,000
960.000
Sim 0568091994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0565091994800,000
960.000
Sim 0565091994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0588581994800,000
960.000
Sim 0588581994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0562161994800,000
960.000
Sim 0562161994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0564321994800,000
960.000
Sim 0564321994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0922531994800,000
960.000
Sim 0922531994 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0925321994800,000
960.000
Sim 0925321994 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0921301994800,000
960.000
Sim 0921301994 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0562021994840,000
1.010.000
Sim 0562021994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0589491994840,000
1.010.000
Sim 0589491994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0845311994850,000
1.020.000
Sim 0845311994 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
0589421994900,000
1.080.000
Sim 0589421994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0586421994900,000
1.080.000
Sim 0586421994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0562011994900,000
1.080.000
Sim 0562011994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0898461994930,000
1.120.000
Sim 0898461994 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
0928321994950,000
1.140.000
Sim 0928321994 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0586611994950,000
1.140.000
Sim 0586611994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0925501994950,000
1.140.000
Sim 0925501994 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
0583931994950,000
1.140.000
Sim 0583931994 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
05646219941,000,000
1.200.000
Sim 0564621994 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1994 Giáp Tuất Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Nguyên
  Đặt sim: 01652...91
  Vào lúc: 10:55 10/8/2020

  Ngô Cát Chi
  Đặt sim: 09782...50
  Vào lúc: 10:53 10/8/2020

  Nguyễn Duy Vương
  Đặt sim: 08910...44
  Vào lúc: 10:50 10/8/2020

  Ngô Duy Hòa
  Đặt sim: 09019...19
  Vào lúc: 10:46 10/8/2020

  Trần Ngọc Mai
  Đặt sim: 09881...20
  Vào lúc: 10:43 10/8/2020

  Ngô Thục Nguyệt
  Đặt sim: 09355...19
  Vào lúc: 10:40 10/8/2020

  Lê Văn Nguyên
  Đặt sim: 01231...70
  Vào lúc: 10:37 10/8/2020

  Phan Cát Thảo
  Đặt sim: 09354...99
  Vào lúc: 10:34 10/8/2020

  Nguyễn Cát Thơ
  Đặt sim: 01264...35
  Vào lúc: 10:31 10/8/2020

  Phan Minh Anh
  Đặt sim: 01224...87
  Vào lúc: 10:29 10/8/2020

  Trần Đức Khôi
  Đặt sim: 09875...77
  Vào lúc: 10:25 10/8/2020

  Nguyễn Đức Hoàng
  Đặt sim: 01630...81
  Vào lúc: 10:22 10/8/2020

  Nguyễn Văn Lộc
  Đặt sim: 01688...50
  Vào lúc: 10:19 10/8/2020

  Huỳnh Chí Hiển
  Đặt sim: 01279...67
  Vào lúc: 10:16 10/8/2020

  Trần Văn Lâm
  Đặt sim: 01244...73
  Vào lúc: 10:13 10/8/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.