sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1994 Sim năm sinh 1994 Không lỗi dính 7 Năm 1994 Giáp Tuất Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0948531994870,000
1.040.000
Sim 0948531994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09144019941,220,000
1.460.000
Sim 0914401994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09342019941,300,000
1.560.000
Sim 0934201994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09053519941,300,000
1.560.000
Sim 0905351994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09065319941,300,000
1.560.000
Sim 0906531994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09154019941,300,000
1.560.000
Sim 0915401994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09452819941,300,000
1.560.000
Sim 0945281994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09395319941,300,000
1.560.000
Sim 0939531994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09354019941,300,000
1.560.000
Sim 0935401994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09016019941,390,000
1.670.000
Sim 0901601994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09359619941,390,000
1.670.000
Sim 0935961994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09496219941,390,000
1.670.000
Sim 0949621994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09442919941,390,000
1.670.000
Sim 0944291994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09114019941,390,000
1.670.000
Sim 0911401994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09144519941,480,000
1.780.000
Sim 0914451994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09348019941,480,000
1.780.000
Sim 0934801994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09492119941,480,000
1.780.000
Sim 0949211994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09326019941,570,000
1.880.000
Sim 0932601994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09312919941,570,000
1.880.000
Sim 0931291994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09365019941,570,000
1.880.000
Sim 0936501994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09354919941,570,000
1.880.000
Sim 0935491994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09465319941,570,000
1.880.000
Sim 0946531994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09465119941,570,000
1.880.000
Sim 0946511994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09489319941,570,000
1.880.000
Sim 0948931994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09498419941,570,000
1.880.000
Sim 0949841994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09113019941,570,000
1.880.000
Sim 0911301994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09345319941,570,000
1.880.000
Sim 0934531994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09035419941,570,000
1.880.000
Sim 0903541994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09345819941,570,000
1.880.000
Sim 0934581994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09498119941,570,000
1.880.000
Sim 0949811994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09436119941,570,000
1.880.000
Sim 0943611994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09184019941,570,000
1.880.000
Sim 0918401994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09489619941,650,000
1.980.000
Sim 0948961994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09440219941,650,000
1.980.000
Sim 0944021994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09492519941,650,000
1.980.000
Sim 0949251994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09448519941,650,000
1.980.000
Sim 0944851994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09149019941,650,000
1.980.000
Sim 0914901994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09436519941,650,000
1.980.000
Sim 0943651994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09465219941,650,000
1.980.000
Sim 0946521994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09193219941,650,000
1.980.000
Sim 0919321994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09445919941,650,000
1.980.000
Sim 0944591994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09462019941,700,000
2.040.000
Sim 0946201994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09035219941,710,000
2.050.000
Sim 0903521994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09164319941,710,000
2.050.000
Sim 0916431994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09045119941,740,000
2.090.000
Sim 0904511994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09394519941,740,000
2.090.000
Sim 0939451994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09334619941,740,000
2.090.000
Sim 0933461994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09044819941,740,000
2.090.000
Sim 0904481994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09492419941,740,000
2.090.000
Sim 0949241994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09490319941,740,000
2.090.000
Sim 0949031994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09346919941,740,000
2.090.000
Sim 0934691994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09149819941,740,000
2.090.000
Sim 0914981994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09495419941,740,000
2.090.000
Sim 0949541994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09366019941,740,000
2.090.000
Sim 0936601994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09088019941,740,000
2.090.000
Sim 0908801994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09035019941,740,000
2.090.000
Sim 0903501994 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09396319941,760,000
2.110.000
Sim 0939631994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09392519941,760,000
2.110.000
Sim 0939251994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09446219941,830,000
2.200.000
Sim 0944621994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09453419941,830,000
2.200.000
Sim 0945341994 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09383519941,910,000
2.290.000
Sim 0938351994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Mobifone
Đặt mua
09165319941,910,000
2.290.000
Sim 0916531994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
09145219941,910,000
2.290.000
Sim 0914521994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1994 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1994 Giáp Tuất Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thị Nhân
  Đặt sim: 01690...18
  Vào lúc: 9:55 20/1/2020

  Huỳnh Minh Lợi
  Đặt sim: 01234...74
  Vào lúc: 9:52 20/1/2020

  Phan Kiều Hằng
  Đặt sim: 09178...65
  Vào lúc: 9:49 20/1/2020

  Nguyễn Thị Dương
  Đặt sim: 09621...43
  Vào lúc: 9:46 20/1/2020

  Trần Tường Phương
  Đặt sim: 09668...37
  Vào lúc: 9:44 20/1/2020

  Nguyễn Văn Gia
  Đặt sim: 01640...40
  Vào lúc: 9:41 20/1/2020

  Lê Chí Anh
  Đặt sim: 08660...75
  Vào lúc: 9:37 20/1/2020

  Lê Diệp Hương
  Đặt sim: 01683...85
  Vào lúc: 9:34 20/1/2020

  Nguyễn Văn Khải
  Đặt sim: 01684...92
  Vào lúc: 9:32 20/1/2020

  Trần Minh Phong
  Đặt sim: 08916...97
  Vào lúc: 9:29 20/1/2020

  Hoàng Thị Tuyết
  Đặt sim: 09344...26
  Vào lúc: 9:26 20/1/2020

  Phạm Duy Hiếu
  Đặt sim: 08648...44
  Vào lúc: 9:23 20/1/2020

  Nguyễn Văn Khánh
  Đặt sim: 08661...66
  Vào lúc: 9:20 20/1/2020

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 01259...23
  Vào lúc: 9:16 20/1/2020

  Nguyễn Thị Hạ
  Đặt sim: 09783...14
  Vào lúc: 9:13 20/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.