sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 1999 Sim năm sinh 1999 Năm 1999 Kỷ Mão Mệnh Thổ, Thành đầu thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
093478199911,410,000
13.690.000
Sim 0934781999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093245199912,230,000
14.680.000
Sim 0932451999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
094473199913,220,000
15.860.000
Sim 0944731999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
094935199913,220,000
15.860.000
Sim 0949351999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
093634199913,500,000
16.200.000
Sim 0936341999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093280199914,880,000
17.860.000
Sim 0932801999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093753199914,880,000
17.860.000
Sim 0937531999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093644199914,880,000
17.860.000
Sim 0936441999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
094907199915,700,000
18.840.000
Sim 0949071999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
093560199915,700,000
18.840.000
Sim 0935601999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
091465199915,700,000
18.840.000
Sim 0914651999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
094107199916,530,000
19.840.000
Sim 0941071999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
093127199916,530,000
19.840.000
Sim 0931271999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093726199916,530,000
19.840.000
Sim 0937261999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
094953199917,050,000
20.460.000
Sim 0949531999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
097104199917,360,000
20.830.000
Sim 0971041999 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
090425199917,360,000
20.830.000
Sim 0904251999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
096764199917,360,000
20.830.000
Sim 0967641999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
094547199917,360,000
20.830.000
Sim 0945471999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
096434199918,180,000
21.820.000
Sim 0964341999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
096408199918,180,000
21.820.000
Sim 0964081999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
091760199918,180,000
21.820.000
Sim 0917601999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
096934199918,180,000
21.820.000
Sim 0969341999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
094983199918,350,000
22.020.000
Sim 0949831999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
094865199918,600,000
22.320.000
Sim 0948651999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
091876199919,010,000
22.810.000
Sim 0918761999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
096974199919,010,000
22.810.000
Sim 0969741999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
094231199919,010,000
22.810.000
Sim 0942311999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
093224199920,410,000
24.490.000
Sim 0932241999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
094822199920,660,000
24.790.000
Sim 0948221999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
094118199920,660,000
24.790.000
Sim 0941181999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
093605199920,660,000
24.790.000
Sim 0936051999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
091733199920,660,000
24.790.000
Sim 0917331999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
090294199920,660,000
24.790.000
Sim 0902941999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
090634199920,660,000
24.790.000
Sim 0906341999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093145199920,660,000
24.790.000
Sim 0931451999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093748199920,660,000
24.790.000
Sim 0937481999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093754199920,660,000
24.790.000
Sim 0937541999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093843199920,660,000
24.790.000
Sim 0938431999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093846199920,660,000
24.790.000
Sim 0938461999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093847199920,660,000
24.790.000
Sim 0938471999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093854199920,660,000
24.790.000
Sim 0938541999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093864199920,660,000
24.790.000
Sim 0938641999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093894199920,660,000
24.790.000
Sim 0938941999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
096375199920,660,000
24.790.000
Sim 0963751999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
096153199920,660,000
24.790.000
Sim 0961531999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
096847199920,660,000
24.790.000
Sim 0968471999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
097427199920,660,000
24.790.000
Sim 0974271999 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
096594199921,320,000
25.580.000
Sim 0965941999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
097853199921,490,000
25.790.000
Sim 0978531999 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
096714199921,820,000
26.180.000
Sim 0967141999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
094389199922,320,000
26.780.000
Sim 0943891999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
090704199923,140,000
27.770.000
Sim 0907041999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093893199923,140,000
27.770.000
Sim 0938931999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
098341199923,140,000
27.770.000
Sim 0983411999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
093685199923,760,000
28.510.000
Sim 0936851999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
090528199923,970,000
28.760.000
Sim 0905281999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
096987199924,790,000
29.750.000
Sim 0969871999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
093276199924,790,000
29.750.000
Sim 0932761999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093346199924,790,000
29.750.000
Sim 0933461999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093750199924,790,000
29.750.000
Sim 0937501999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093752199924,790,000
29.750.000
Sim 0937521999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
093875199924,790,000
29.750.000
Sim 0938751999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1999 Kỷ Mão Mệnh Thổ, Thành đầu thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.