sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 2001 Sim năm sinh 2001 Đầu Số 09 Vinaphone Năm Sinh Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim, Sim 09*2001

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0943702001760,000
910.000
Sim 0943702001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0949292001760,000
910.000
Sim 0949292001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0944762001800,000
960.000
Sim 0944762001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0949572001800,000
960.000
Sim 0949572001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0949622001800,000
960.000
Sim 0949622001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0945372001800,000
960.000
Sim 0945372001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0944492001900,000
1.080.000
Sim 0944492001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0949822001900,000
1.080.000
Sim 0949822001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0944912001900,000
1.080.000
Sim 0944912001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09494020011,000,000
1.200.000
Sim 0949402001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09448120011,000,000
1.200.000
Sim 0944812001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09447120011,000,000
1.200.000
Sim 0944712001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09437120011,000,000
1.200.000
Sim 0943712001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09457120011,000,000
1.200.000
Sim 0945712001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09485120011,000,000
1.200.000
Sim 0948512001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09438120011,000,000
1.200.000
Sim 0943812001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09441620011,000,000
1.200.000
Sim 0944162001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09485620011,000,000
1.200.000
Sim 0948562001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09477920011,000,000
1.200.000
Sim 0947792001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09471520011,000,000
1.200.000
Sim 0947152001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09482420011,000,000
1.200.000
Sim 0948242001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09461520011,000,000
1.200.000
Sim 0946152001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09437820011,000,000
1.200.000
Sim 0943782001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09445220011,000,000
1.200.000
Sim 0944522001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09487320011,000,000
1.200.000
Sim 0948732001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09437520011,000,000
1.200.000
Sim 0943752001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09458720011,000,000
1.200.000
Sim 0945872001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09483220011,000,000
1.200.000
Sim 0948322001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09499620011,000,000
1.200.000
Sim 0949962001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09447320011,000,000
1.200.000
Sim 0944732001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09487820011,000,000
1.200.000
Sim 0948782001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09439620011,000,000
1.200.000
Sim 0943962001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09443720011,000,000
1.200.000
Sim 0944372001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09497320011,000,000
1.200.000
Sim 0949732001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09463820011,000,000
1.200.000
Sim 0946382001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09451320011,000,000
1.200.000
Sim 0945132001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09465020011,030,000
1.240.000
Sim 0946502001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09476220011,040,000
1.250.000
Sim 0947622001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09460720011,100,000
1.320.000
Sim 0946072001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09479620011,100,000
1.320.000
Sim 0947962001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09493720011,100,000
1.320.000
Sim 0949372001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09147420011,100,000
1.320.000
Sim 0914742001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09437320011,100,000
1.320.000
Sim 0943732001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09433720011,100,000
1.320.000
Sim 0943372001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09445920011,100,000
1.320.000
Sim 0944592001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09164220011,100,000
1.320.000
Sim 0916422001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09175820011,100,000
1.320.000
Sim 0917582001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09174820011,100,000
1.320.000
Sim 0917482001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09164720011,100,000
1.320.000
Sim 0916472001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09174620011,100,000
1.320.000
Sim 0917462001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09179420011,100,000
1.320.000
Sim 0917942001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09159420011,100,000
1.320.000
Sim 0915942001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09178420011,100,000
1.320.000
Sim 0917842001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09175320011,100,000
1.320.000
Sim 0917532001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09155320011,100,000
1.320.000
Sim 0915532001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09436720011,180,000
1.420.000
Sim 0943672001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09446520011,180,000
1.420.000
Sim 0944652001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09164920011,200,000
1.440.000
Sim 0916492001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09186720011,200,000
1.440.000
Sim 0918672001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09187420011,200,000
1.440.000
Sim 0918742001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09187620011,200,000
1.440.000
Sim 0918762001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09168020011,250,000
1.500.000
Sim 0916802001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09471620011,250,000
1.500.000
Sim 0947162001 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Tuấn
  Đặt sim: 01660...78
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Nguyễn Chí Hiếu
  Đặt sim: 01641...61
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Duy Vũ
  Đặt sim: 01677...91
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 08888...96
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Hoàng Duy Hoàng
  Đặt sim: 08938...41
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Nguyễn Diệp Tuyết
  Đặt sim: 08918...82
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Lê Đức Khang
  Đặt sim: 09091...31
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Hoàng Duy Bách
  Đặt sim: 01298...25
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Ngô Đức Khoa
  Đặt sim: 01215...85
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Ngô Thị Thy
  Đặt sim: 01262...87
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Nguyễn Kiều Bình
  Đặt sim: 01627...15
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Phan Đức Long
  Đặt sim: 08685...80
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Hoàng Duy Việt
  Đặt sim: 01662...38
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Nguyễn Đức Hảo
  Đặt sim: 01259...93
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Nguyễn Chí Đạt
  Đặt sim: 09727...43
  Vào lúc: 22:14 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.