sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 2001 Sim năm sinh 2001 Mobifone Năm Sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0935462001980,000
1.180.000
Sim 0935462001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0908502001900,000
1.080.000
Sim 0908502001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09028520011,000,000
1.200.000
Sim 0902852001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09075920011,000,000
1.200.000
Sim 0907592001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09023020011,000,000
1.200.000
Sim 0902302001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09066520011,000,000
1.200.000
Sim 0906652001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09067020011,000,000
1.200.000
Sim 0906702001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09085720011,000,000
1.200.000
Sim 0908572001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09087420011,000,000
1.200.000
Sim 0908742001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09327020011,000,000
1.200.000
Sim 0932702001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09332720011,000,000
1.200.000
Sim 0933272001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09335120011,000,000
1.200.000
Sim 0933512001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09337420011,000,000
1.200.000
Sim 0933742001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09338420011,000,000
1.200.000
Sim 0933842001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09341520011,000,000
1.200.000
Sim 0934152001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09343120011,000,000
1.200.000
Sim 0934312001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09365720011,000,000
1.200.000
Sim 0936572001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09371820011,000,000
1.200.000
Sim 0937182001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09374220011,000,000
1.200.000
Sim 0937422001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09376320011,000,000
1.200.000
Sim 0937632001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09379720011,000,000
1.200.000
Sim 0937972001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09385120011,000,000
1.200.000
Sim 0938512001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09387420011,000,000
1.200.000
Sim 0938742001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09389520011,000,000
1.200.000
Sim 0938952001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09343020011,000,000
1.200.000
Sim 0934302001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09086720011,000,000
1.200.000
Sim 0908672001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09348020011,000,000
1.200.000
Sim 0934802001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09044520011,000,000
1.200.000
Sim 0904452001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09335320011,030,000
1.240.000
Sim 0933532001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09334620011,050,000
1.260.000
Sim 0933462001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09071420011,100,000
1.320.000
Sim 0907142001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09071520011,100,000
1.320.000
Sim 0907152001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09071720011,100,000
1.320.000
Sim 0907172001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09077420011,100,000
1.320.000
Sim 0907742001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09078020011,100,000
1.320.000
Sim 0907802001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09078220011,100,000
1.320.000
Sim 0907822001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09395720011,100,000
1.320.000
Sim 0939572001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09397620011,100,000
1.320.000
Sim 0939762001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09399120011,100,000
1.320.000
Sim 0939912001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09316520011,100,000
1.320.000
Sim 0931652001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09346120011,100,000
1.320.000
Sim 0934612001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09087320011,100,000
1.320.000
Sim 0908732001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09376520011,100,000
1.320.000
Sim 0937652001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09374420011,100,000
1.320.000
Sim 0937442001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09367220011,110,000
1.330.000
Sim 0936722001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09369220011,110,000
1.330.000
Sim 0936922001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09366120011,110,000
1.330.000
Sim 0936612001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09369520011,110,000
1.330.000
Sim 0936952001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09366720011,110,000
1.330.000
Sim 0936672001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09367520011,110,000
1.330.000
Sim 0936752001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09042720011,110,000
1.330.000
Sim 0904272001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09367620011,110,000
1.330.000
Sim 0936762001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09379420011,150,000
1.380.000
Sim 0937942001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09043620011,180,000
1.420.000
Sim 0904362001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09368520011,200,000
1.440.000
Sim 0936852001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09082720011,200,000
1.440.000
Sim 0908272001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09358620011,200,000
1.440.000
Sim 0935862001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09052920011,200,000
1.440.000
Sim 0905292001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09052520011,200,000
1.440.000
Sim 0905252001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09035620011,200,000
1.440.000
Sim 0903562001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09051320011,200,000
1.440.000
Sim 0905132001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09359620011,200,000
1.440.000
Sim 0935962001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09359020011,200,000
1.440.000
Sim 0935902001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Cát Bình
  Đặt sim: 09617...87
  Vào lúc: 15:55 26/11/2020

  Lê Nhã Nguyệt
  Đặt sim: 01260...81
  Vào lúc: 15:52 26/11/2020

  Trần Duy Quyền
  Đặt sim: 01626...95
  Vào lúc: 15:49 26/11/2020

  Nguyễn Tường Ngọc
  Đặt sim: 01229...79
  Vào lúc: 15:46 26/11/2020

  Ngô Đức Thế
  Đặt sim: 08658...50
  Vào lúc: 15:44 26/11/2020

  Phạm Thị Nguyệt
  Đặt sim: 09045...92
  Vào lúc: 15:41 26/11/2020

  Phạm Thị Lệ
  Đặt sim: 01666...40
  Vào lúc: 15:37 26/11/2020

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 01234...46
  Vào lúc: 15:34 26/11/2020

  Phan Chí Thi
  Đặt sim: 09625...63
  Vào lúc: 15:32 26/11/2020

  Trần Nhã Bình
  Đặt sim: 01621...39
  Vào lúc: 15:28 26/11/2020

  Lê Duy Khải
  Đặt sim: 09852...81
  Vào lúc: 15:25 26/11/2020

  Huỳnh Chí Nhật
  Đặt sim: 01684...14
  Vào lúc: 15:22 26/11/2020

  Trần Chí Huy
  Đặt sim: 09329...19
  Vào lúc: 15:20 26/11/2020

  Trần Tường Tuyết
  Đặt sim: 09070...72
  Vào lúc: 15:17 26/11/2020

  Phan Văn Sang
  Đặt sim: 08619...58
  Vào lúc: 15:14 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.