sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 2001 Sim năm sinh 2001 Viettel Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09710620011,300,000
1.560.000
Sim 0971062001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09715420011,500,000
1.800.000
Sim 0971542001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09786420011,600,000
1.920.000
Sim 0978642001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09646220011,600,000
1.920.000
Sim 0964622001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09734920011,700,000
2.040.000
Sim 0973492001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09737120011,800,000
2.160.000
Sim 0973712001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09749620012,000,000
2.400.000
Sim 0974962001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09764720012,000,000
2.400.000
Sim 0976472001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09674120012,000,000
2.400.000
Sim 0967412001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09713420012,000,000
2.400.000
Sim 0971342001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09846420012,200,000
2.640.000
Sim 0984642001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09742020012,200,000
2.640.000
Sim 0974202001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09843020012,200,000
2.640.000
Sim 0984302001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09695220012,200,000
2.640.000
Sim 0969522001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09855020012,200,000
2.640.000
Sim 0985502001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09694320012,200,000
2.640.000
Sim 0969432001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09768120012,300,000
2.760.000
Sim 0976812001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09657520012,300,000
2.760.000
Sim 0965752001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09786020012,300,000
2.760.000
Sim 0978602001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09649220012,400,000
2.880.000
Sim 0964922001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09774620012,400,000
2.880.000
Sim 0977462001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09739420012,400,000
2.880.000
Sim 0973942001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09845320012,400,000
2.880.000
Sim 0984532001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09854720012,500,000
3.000.000
Sim 0985472001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09753520012,500,000
3.000.000
Sim 0975352001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09774920012,500,000
3.000.000
Sim 0977492001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09740620012,500,000
3.000.000
Sim 0974062001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09764120012,500,000
3.000.000
Sim 0976412001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09645220012,500,000
3.000.000
Sim 0964522001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09639420012,500,000
3.000.000
Sim 0963942001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09697520012,500,000
3.000.000
Sim 0969752001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09653520012,500,000
3.000.000
Sim 0965352001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09769220012,500,000
3.000.000
Sim 0976922001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09668720012,500,000
3.000.000
Sim 0966872001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09718220012,500,000
3.000.000
Sim 0971822001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09786320012,500,000
3.000.000
Sim 0978632001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09784720012,500,000
3.000.000
Sim 0978472001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09640620012,500,000
3.000.000
Sim 0964062001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09648120012,500,000
3.000.000
Sim 0964812001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09679620012,500,000
3.000.000
Sim 0967962001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09684120012,500,000
3.000.000
Sim 0968412001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09641520012,500,000
3.000.000
Sim 0964152001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09837520012,500,000
3.000.000
Sim 0983752001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09874120012,500,000
3.000.000
Sim 0987412001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09898020012,600,000
3.120.000
Sim 0989802001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09673120012,600,000
3.120.000
Sim 0967312001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09645720012,600,000
3.120.000
Sim 0964572001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09664320012,600,000
3.120.000
Sim 0966432001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09756320012,600,000
3.120.000
Sim 0975632001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09664720012,600,000
3.120.000
Sim 0966472001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09846620012,670,000
3.200.000
Sim 0984662001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09647920012,700,000
3.240.000
Sim 0964792001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09753220012,800,000
3.360.000
Sim 0975322001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09784620012,800,000
3.360.000
Sim 0978462001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09771620012,800,000
3.360.000
Sim 0977162001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09839220012,800,000
3.360.000
Sim 0983922001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09841420012,800,000
3.360.000
Sim 0984142001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09743220012,800,000
3.360.000
Sim 0974322001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09783620012,860,000
3.430.000
Sim 0978362001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09846720012,900,000
3.480.000
Sim 0984672001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09843420012,900,000
3.480.000
Sim 0984342001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09829020012,900,000
3.480.000
Sim 0982902001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09749120012,900,000
3.480.000
Sim 0974912001 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thị Thơ
  Đặt sim: 09874...12
  Vào lúc: 15:55 26/11/2020

  Phan Văn Khánh
  Đặt sim: 01665...26
  Vào lúc: 15:52 26/11/2020

  Trần Tường Hoa
  Đặt sim: 01665...79
  Vào lúc: 15:49 26/11/2020

  Trần Thị Nguyệt
  Đặt sim: 08646...84
  Vào lúc: 15:46 26/11/2020

  Nguyễn Cát Khanh
  Đặt sim: 01635...68
  Vào lúc: 15:44 26/11/2020

  Huỳnh Phương Mai
  Đặt sim: 01248...50
  Vào lúc: 15:40 26/11/2020

  Trần Thị Nhàn
  Đặt sim: 08833...58
  Vào lúc: 15:37 26/11/2020

  Phan Đức Anh
  Đặt sim: 09725...49
  Vào lúc: 15:35 26/11/2020

  Phạm Chí Khải
  Đặt sim: 09623...25
  Vào lúc: 15:31 26/11/2020

  Nguyễn Duy Tuấn
  Đặt sim: 01219...39
  Vào lúc: 15:29 26/11/2020

  Ngô Văn Nam
  Đặt sim: 01232...24
  Vào lúc: 15:25 26/11/2020

  Nguyễn Trung Thái
  Đặt sim: 01625...52
  Vào lúc: 15:22 26/11/2020

  Hoàng Duy Việt
  Đặt sim: 09710...15
  Vào lúc: 15:19 26/11/2020

  Nguyễn Văn Thế
  Đặt sim: 09134...28
  Vào lúc: 15:17 26/11/2020

  Phan Đức Nhân
  Đặt sim: 08813...68
  Vào lúc: 15:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.