sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 2005 Sim năm sinh 2005 Mobifone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0937442005600,000
720.000
Sim 0937442005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0936872005740,000
890.000
Sim 0936872005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0937042005780,000
940.000
Sim 0937042005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0934142005780,000
940.000
Sim 0934142005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0937352005780,000
940.000
Sim 0937352005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0937752005780,000
940.000
Sim 0937752005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0938752005780,000
940.000
Sim 0938752005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0934322005800,000
960.000
Sim 0934322005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0937912005870,000
1.040.000
Sim 0937912005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0933342005870,000
1.040.000
Sim 0933342005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0935302005870,000
1.040.000
Sim 0935302005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0937192005870,000
1.040.000
Sim 0937192005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0933972005870,000
1.040.000
Sim 0933972005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0904312005870,000
1.040.000
Sim 0904312005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0909672005870,000
1.040.000
Sim 0909672005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0931282005910,000
1.090.000
Sim 0931282005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0933652005910,000
1.090.000
Sim 0933652005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0932202005910,000
1.090.000
Sim 0932202005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0906822005940,000
1.130.000
Sim 0906822005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0906842005940,000
1.130.000
Sim 0906842005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0932142005940,000
1.130.000
Sim 0932142005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0932602005940,000
1.130.000
Sim 0932602005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0933572005940,000
1.130.000
Sim 0933572005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0933582005940,000
1.130.000
Sim 0933582005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0933632005940,000
1.130.000
Sim 0933632005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0933752005940,000
1.130.000
Sim 0933752005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0933782005940,000
1.130.000
Sim 0933782005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0933842005940,000
1.130.000
Sim 0933842005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0934162005940,000
1.130.000
Sim 0934162005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0934382005940,000
1.130.000
Sim 0934382005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0937032005940,000
1.130.000
Sim 0937032005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0937402005940,000
1.130.000
Sim 0937402005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0937512005940,000
1.130.000
Sim 0937512005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0938442005940,000
1.130.000
Sim 0938442005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0938762005940,000
1.130.000
Sim 0938762005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0938942005940,000
1.130.000
Sim 0938942005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0938972005940,000
1.130.000
Sim 0938972005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0939472005940,000
1.130.000
Sim 0939472005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0907642005960,000
1.150.000
Sim 0907642005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0907742005960,000
1.150.000
Sim 0907742005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0907952005960,000
1.150.000
Sim 0907952005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0939642005960,000
1.150.000
Sim 0939642005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0939942005960,000
1.150.000
Sim 0939942005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0939972005960,000
1.150.000
Sim 0939972005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09362320051,040,000
1.250.000
Sim 0936232005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09087220051,040,000
1.250.000
Sim 0908722005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09085420051,040,000
1.250.000
Sim 0908542005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09336420051,040,000
1.250.000
Sim 0933642005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09366720051,040,000
1.250.000
Sim 0936672005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09016520051,040,000
1.250.000
Sim 0901652005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09014320051,040,000
1.250.000
Sim 0901432005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09067620051,040,000
1.250.000
Sim 0906762005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09348420051,040,000
1.250.000
Sim 0934842005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09333120051,040,000
1.250.000
Sim 0933312005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09085920051,040,000
1.250.000
Sim 0908592005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09398220051,040,000
1.250.000
Sim 0939822005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09363920051,040,000
1.250.000
Sim 0936392005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09316920051,040,000
1.250.000
Sim 0931692005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09363020051,040,000
1.250.000
Sim 0936302005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09345820051,040,000
1.250.000
Sim 0934582005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09049320051,040,000
1.250.000
Sim 0904932005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09074020051,040,000
1.250.000
Sim 0907402005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09371320051,040,000
1.250.000
Sim 0937132005 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 08850...22
  Vào lúc: 20:55 26/2/2020

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 09737...74
  Vào lúc: 20:53 26/2/2020

  Nguyễn Minh Lực
  Đặt sim: 09080...52
  Vào lúc: 20:50 26/2/2020

  Nguyễn Thị Hồng
  Đặt sim: 08619...10
  Vào lúc: 20:47 26/2/2020

  Ngô Đức Khang
  Đặt sim: 08883...82
  Vào lúc: 20:43 26/2/2020

  Nguyễn Đức Quỳnh
  Đặt sim: 09120...38
  Vào lúc: 20:41 26/2/2020

  Trần Minh Khương
  Đặt sim: 01292...93
  Vào lúc: 20:38 26/2/2020

  Huỳnh Văn Long
  Đặt sim: 01664...11
  Vào lúc: 20:35 26/2/2020

  Trần Minh Hoàng
  Đặt sim: 01692...42
  Vào lúc: 20:31 26/2/2020

  Huỳnh Minh Anh
  Đặt sim: 09883...61
  Vào lúc: 20:29 26/2/2020

  Trần Đức Dương
  Đặt sim: 09643...47
  Vào lúc: 20:25 26/2/2020

  Huỳnh Đức Quân
  Đặt sim: 01667...66
  Vào lúc: 20:23 26/2/2020

  Nguyễn Văn Linh
  Đặt sim: 01653...26
  Vào lúc: 20:19 26/2/2020

  Ngô Đức An
  Đặt sim: 01626...11
  Vào lúc: 20:16 26/2/2020

  Trần Thị Thy
  Đặt sim: 09184...83
  Vào lúc: 20:14 26/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.