sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 2010 Sim năm sinh 2010 Đầu Số 09 Mobifone Năm Sinh Không lỗi dính 4 , Sim 09*2010

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0937092010690,000
830.000
Sim 0937092010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0937672010750,000
900.000
Sim 0937672010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0932502010760,000
910.000
Sim 0932502010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0936702010760,000
910.000
Sim 0936702010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0901602010760,000
910.000
Sim 0901602010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0939632010950,000
1.140.000
Sim 0939632010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0933712010950,000
1.140.000
Sim 0933712010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0937532010950,000
1.140.000
Sim 0937532010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0933572010950,000
1.140.000
Sim 0933572010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09378120101,000,000
1.200.000
Sim 0937812010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09387520101,030,000
1.240.000
Sim 0938752010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09375720101,100,000
1.320.000
Sim 0937572010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09077220101,100,000
1.320.000
Sim 0907722010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09378320101,100,000
1.320.000
Sim 0937832010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09012020101,100,000
1.320.000
Sim 0901202010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09376320101,110,000
1.330.000
Sim 0937632010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09396520101,140,000
1.370.000
Sim 0939652010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09365720101,180,000
1.420.000
Sim 0936572010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09322020101,180,000
1.420.000
Sim 0932202010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09336020101,180,000
1.420.000
Sim 0933602010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09372720101,200,000
1.440.000
Sim 0937272010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09061520101,210,000
1.450.000
Sim 0906152010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09371920101,210,000
1.450.000
Sim 0937192010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09337520101,240,000
1.490.000
Sim 0933752010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09372220101,250,000
1.500.000
Sim 0937222010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09399720101,250,000
1.500.000
Sim 0939972010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09379220101,250,000
1.500.000
Sim 0937922010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09071820101,250,000
1.500.000
Sim 0907182010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09381720101,250,000
1.500.000
Sim 0938172010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09361520101,250,000
1.500.000
Sim 0936152010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09391920101,250,000
1.500.000
Sim 0939192010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09029220101,250,000
1.500.000
Sim 0902922010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09377120101,250,000
1.500.000
Sim 0937712010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09338120101,250,000
1.500.000
Sim 0933812010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09087520101,320,000
1.580.000
Sim 0908752010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09056120101,330,000
1.600.000
Sim 0905612010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09361320101,330,000
1.600.000
Sim 0936132010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09369020101,330,000
1.600.000
Sim 0936902010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09016320101,330,000
1.600.000
Sim 0901632010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09371220101,330,000
1.600.000
Sim 0937122010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09367520101,330,000
1.600.000
Sim 0936752010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09366720101,330,000
1.600.000
Sim 0936672010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09399020101,330,000
1.600.000
Sim 0939902010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09062320101,330,000
1.600.000
Sim 0906232010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09075820101,330,000
1.600.000
Sim 0907582010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09072120101,330,000
1.600.000
Sim 0907212010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09022520101,330,000
1.600.000
Sim 0902252010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09085720101,330,000
1.600.000
Sim 0908572010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09339620101,330,000
1.600.000
Sim 0933962010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09315020101,330,000
1.600.000
Sim 0931502010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09395120101,330,000
1.600.000
Sim 0939512010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09067020101,400,000
1.680.000
Sim 0906702010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09055020101,400,000
1.680.000
Sim 0905502010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09055120101,400,000
1.680.000
Sim 0905512010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09361620101,400,000
1.680.000
Sim 0936162010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09398020101,400,000
1.680.000
Sim 0939802010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09311820101,400,000
1.680.000
Sim 0931182010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09086320101,400,000
1.680.000
Sim 0908632010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09062720101,400,000
1.680.000
Sim 0906272010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09333120101,480,000
1.780.000
Sim 0933312010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09038720101,500,000
1.800.000
Sim 0903872010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09378720101,500,000
1.800.000
Sim 0937872010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09052320101,510,000
1.810.000
Sim 0905232010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Vũ
  Đặt sim: 01212...13
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Trần Chí Nguyên
  Đặt sim: 08811...65
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Minh Linh
  Đặt sim: 09640...80
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Ngô Minh Anh
  Đặt sim: 09072...98
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Minh Hảo
  Đặt sim: 09189...59
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Phan Duy Huỳnh
  Đặt sim: 08848...21
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Nguyễn Đức Nam
  Đặt sim: 01625...11
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Hoàng Duy Anh
  Đặt sim: 01232...27
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Hoàng Duy Long
  Đặt sim: 09064...73
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Hoàng Minh Linh
  Đặt sim: 09191...29
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Sang
  Đặt sim: 09355...64
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Diệp Nhiên
  Đặt sim: 01634...31
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Nguyễn Đức Tuyên
  Đặt sim: 01632...45
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 01216...33
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Lê Chí Chiến
  Đặt sim: 01663...63
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.