sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 212010 Sim năm sinh 2010 Mobifone Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09432120101,100,000
1.320.000
Sim 0943212010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
09072120101,330,000
1.600.000
Sim 0907212010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
09322120101,700,000
2.040.000
Sim 0932212010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
09742120102,080,000
2.500.000
Sim 0974212010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
09422120102,080,000
2.500.000
Sim 0942212010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
09772120102,450,000
2.940.000
Sim 0977212010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
09452120102,600,000
3.120.000
Sim 0945212010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
09712120103,160,000
3.790.000
Sim 0971212010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
09732120103,500,000
4.200.000
Sim 0973212010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
09632120103,580,000
4.300.000
Sim 0963212010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
09692120104,000,000
4.800.000
Sim 0969212010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
09022120106,300,000
7.560.000
Sim 0902212010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
0825212010760,000
910.000
Sim 0825212010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
0837212010760,000
910.000
Sim 0837212010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
0826212010840,000
1.010.000
Sim 0826212010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
0839212010840,000
1.010.000
Sim 0839212010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
0815212010950,000
1.140.000
Sim 0815212010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08562120101,030,000
1.240.000
Sim 0856212010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08322120101,100,000
1.320.000
Sim 0832212010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08552120101,330,000
1.600.000
Sim 0855212010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08352120101,480,000
1.780.000
Sim 0835212010 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08542120101,480,000
1.780.000
Sim 0854212010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08582120101,480,000
1.780.000
Sim 0858212010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08422120101,700,000
2.040.000
Sim 0842212010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08132120101,760,000
2.110.000
Sim 0813212010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08192120101,760,000
2.110.000
Sim 0819212010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08272120101,760,000
2.110.000
Sim 0827212010 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08452120101,760,000
2.110.000
Sim 0845212010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08462120101,760,000
2.110.000
Sim 0846212010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08472120101,760,000
2.110.000
Sim 0847212010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08492120101,760,000
2.110.000
Sim 0849212010 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08142120101,760,000
2.110.000
Sim 0814212010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08162120101,760,000
2.110.000
Sim 0816212010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08172120101,760,000
2.110.000
Sim 0817212010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08862120101,850,000
2.220.000
Sim 0886212010 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08522120102,000,000
2.400.000
Sim 0852212010 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
08122120102,380,000
2.860.000
Sim 0812212010 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vinaphone
Đặt mua
0326212010550,000
660.000
Sim 0326212010 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
0588212010550,000
660.000
Sim 0588212010 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Vietnamobile
Đặt mua
0344212010730,000
880.000
Sim 0344212010 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
0375212010780,000
940.000
Sim 0375212010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
0996212010900,000
1.080.000
Sim 0996212010 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Gmobile
Đặt mua
0328212010900,000
1.080.000
Sim 0328212010 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
0357212010900,000
1.080.000
Sim 0357212010 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
0374212010950,000
1.140.000
Sim 0374212010 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
0385212010950,000
1.140.000
Sim 0385212010 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
07682120101,040,000
1.250.000
Sim 0768212010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
07742120101,100,000
1.320.000
Sim 0774212010 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
07922120101,200,000
1.440.000
Sim 0792212010 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
07642120101,320,000
1.580.000
Sim 0764212010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
07652120101,320,000
1.580.000
Sim 0765212010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
07672120101,320,000
1.580.000
Sim 0767212010 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
07782120101,320,000
1.580.000
Sim 0778212010 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
07822120101,320,000
1.580.000
Sim 0782212010 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
07872120101,320,000
1.580.000
Sim 0787212010 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
07882120101,320,000
1.580.000
Sim 0788212010 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
07952120101,330,000
1.600.000
Sim 0795212010 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
03682120101,330,000
1.600.000
Sim 0368212010 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
07892120101,340,000
1.610.000
Sim 0789212010 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
03982120101,400,000
1.680.000
Sim 0398212010 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Viettel
Đặt mua
07082120101,460,000
1.750.000
Sim 0708212010 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
07852120101,520,000
1.820.000
Sim 0785212010 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
07842120101,520,000
1.820.000
Sim 0784212010 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212010 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Chí Phong
  Đặt sim: 08612...89
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Phan Minh Lập
  Đặt sim: 01262...53
  Vào lúc: 22:52 16/10/2021

  Hoàng Chí Bảo
  Đặt sim: 01281...99
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Huỳnh Minh An
  Đặt sim: 09039...40
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Huỳnh Chí Hoàng
  Đặt sim: 08864...51
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Trần Thục Hồng
  Đặt sim: 09341...41
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Nguyễn Duy Quỳnh
  Đặt sim: 01640...35
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Lê Văn Long
  Đặt sim: 01238...78
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Trần Minh Cương
  Đặt sim: 01288...37
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Trần Diệp Nhiên
  Đặt sim: 01293...94
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Nguyễn Kiều Thảo
  Đặt sim: 09830...54
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Lê Văn Ken
  Đặt sim: 09846...96
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Phạm Chí Kiên
  Đặt sim: 01232...57
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Văn Khương
  Đặt sim: 08863...25
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 08648...62
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.