sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 21969 Sim năm sinh 1969 Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0937021969500,000
600.000
Sim 0937021969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Mobifone
Đặt mua
0937721969600,000
720.000
Sim 0937721969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Mobifone
Đặt mua
0937521969780,000
940.000
Sim 0937521969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Mobifone
Đặt mua
0933721969800,000
960.000
Sim 0933721969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Mobifone
Đặt mua
09332219691,040,000
1.250.000
Sim 0933221969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Mobifone
Đặt mua
09769219691,220,000
1.460.000
Sim 0976921969 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09830219691,300,000
1.560.000
Sim 0983021969 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09718219691,300,000
1.560.000
Sim 0971821969 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09360219691,390,000
1.670.000
Sim 0936021969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Mobifone
Đặt mua
09652219691,570,000
1.880.000
Sim 0965221969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09717219691,570,000
1.880.000
Sim 0971721969 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09675219691,700,000
2.040.000
Sim 0967521969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09677219691,740,000
2.090.000
Sim 0967721969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09153219691,740,000
2.090.000
Sim 0915321969 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
09673219691,740,000
2.090.000
Sim 0967321969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09072219692,110,000
2.530.000
Sim 0907221969 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Mobifone
Đặt mua
09672219692,110,000
2.530.000
Sim 0967221969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09819219692,110,000
2.530.000
Sim 0981921969 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09798219692,190,000
2.630.000
Sim 0979821969 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09312219692,190,000
2.630.000
Sim 0931221969 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Mobifone
Đặt mua
09739219692,530,000
3.040.000
Sim 0973921969 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09778219692,530,000
3.040.000
Sim 0977821969 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09618219692,870,000
3.440.000
Sim 0961821969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09112219692,910,000
3.490.000
Sim 0911221969 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
09196219694,220,000
5.060.000
Sim 0919621969 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
09885219694,220,000
5.060.000
Sim 0988521969 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09812219694,220,000
5.060.000
Sim 0981221969 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
09895219694,220,000
5.060.000
Sim 0989521969 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Viettel
Đặt mua
0832521969800,000
960.000
Sim 0832521969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0832821969800,000
960.000
Sim 0832821969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0833521969800,000
960.000
Sim 0833521969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0833821969800,000
960.000
Sim 0833821969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0833921969800,000
960.000
Sim 0833921969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0835021969800,000
960.000
Sim 0835021969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0839821969800,000
960.000
Sim 0839821969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0839921969800,000
960.000
Sim 0839921969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0837521969800,000
960.000
Sim 0837521969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0837621969800,000
960.000
Sim 0837621969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0837821969800,000
960.000
Sim 0837821969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0837921969800,000
960.000
Sim 0837921969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0838021969800,000
960.000
Sim 0838021969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0838221969800,000
960.000
Sim 0838221969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0838521969800,000
960.000
Sim 0838521969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0838621969800,000
960.000
Sim 0838621969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0838721969800,000
960.000
Sim 0838721969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0838921969800,000
960.000
Sim 0838921969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0839021969800,000
960.000
Sim 0839021969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0839321969800,000
960.000
Sim 0839321969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0839521969800,000
960.000
Sim 0839521969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0839621969800,000
960.000
Sim 0839621969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0835321969800,000
960.000
Sim 0835321969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0835721969800,000
960.000
Sim 0835721969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0835821969800,000
960.000
Sim 0835821969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0835921969800,000
960.000
Sim 0835921969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0836021969800,000
960.000
Sim 0836021969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0836321969800,000
960.000
Sim 0836321969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0836521969800,000
960.000
Sim 0836521969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0836721969800,000
960.000
Sim 0836721969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0836821969800,000
960.000
Sim 0836821969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0837021969800,000
960.000
Sim 0837021969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0837221969800,000
960.000
Sim 0837221969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0837321969800,000
960.000
Sim 0837321969 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
0852921969800,000
960.000
Sim 0852921969 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21969 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.